Tražilica
E-mail

 

 

  28. kolovoza

 

      430.  umro je Sveti Aurelije Augustin, jedan od najznamenitijih latinskih crkvenih otaca, biskup
               u Hiponu (sj. Afrika). U filozofskim tezama drži da je volja bit čovjekova i da je iznad intelekta
               a osnovni filozofski interes premješta iz vanjske zbilje prema unutrašnjem životu. U teologiji je
               težio pomirenju platonizma i kršćanskih dogmi te intelekta i vjere. O državi Božjoj; Ispovijesti;
               Protiv akademika; O milosti. ( > )

    1749.  rođen je Johann Wolfgang Goethe, njemački književnik - najveći pjesnik njemačkog jezika.
               Obnovio je liriku, dramu, ep i roman; bavio se znanošću. Uvelike je utjecao na cjelokupni
               europski kulturni krug i bio simbol klasičnog njemačkog humanizma. Patnje mladog Werthera;
               Rimske elegije; Srodne duše; Dr. Faust; Ifigenija na Tauridi; Poezija i zbilja. ( > )   

    1878.  rođen je George H. Whipple. ( > )    

    1879.  rođen je Ramiro Bujas, hrvatski psiholog i osnivač prvog laboratorija za eksperimentalnu
               psihologiju na Balkanu (1920). Radio je na uspostavi i razvoju hrvatskog psihlogijskog
               nazivlja a bavio se i lingvistikom. Teorija osjećanja; Psihologija sugestije i hipnoze. ( > )

    1903.  rođen je Bruno Bettelheim, američki psiholog austrijsko - židovskog podrijetla. Bio je
               deportiran u Dachau i Buchenwald. Nakon što je 1939. uspio emigrirati u SAD, postao je
               jednim od najutjecajnijih i najkontroverznijih stručnjaka za dječju psihologiju. Ljubav nije
               dovoljna; Djeca snova; Uporabe čarolija; Smisao i značenje bajki. ( > )

    1910.  rođen je Tjalling C.(harles) Koopmans, američki ekonomist nizozemskog podrijetla. 1975.
               je dobio polovicu Nobelove nagrade za svoje doprinose razvitku ekonometrije. Tankerska vo -
               zarina i izgradnja tankera; Procjena ravnoteže dinamičke ekonomike (sa H. Rubinom i R. B.
               Liepnikom, u kojoj izlaže maximum-likelihood estimation > procjenu metodom najveće vjero -
               jatnosti). Drugu polovicu nagrade je dobio Leonid Vitaljevič Kantorovič (19. siječnja 1912.
               / 6. siječnja po julijanskom kalendaru - 7. travnja 1986.), ruski matematičar i ekonomist koji je
               u Matematičkim metodama organizacije i planiranja proizvodnje iz 1939. izložio opća nače -
               la linearnog programiranja. Ekonomski račun najboljeg korištenja resursa; Optimalna rješe -
               nja u ekonomici. U domovini su mu radovi cijenjeni tek potkraj života. ( > )  
              
    1919.  rođen je Godfrey N. Hounsfield. ( > ) 

    1987.  umro je John Huston. ( > )

    1995.  umro je Michael Ende. ( > )
               Gdjegdje se navodi 29. kolovoz kao datum smrti, ali ovdje smo skloni web stranici
               http://www3.plala.or.jp/mig/me1-uk.html koju citiramo :
               On August 28 at 19:10 on European Summer time (17:10 at GMT) Michael passed away...

    2005.  umrli su, u razmaku od pola sata, prirodnom smrću, australski matematičari i supružnici
               Esther (djevojački Klein, r. 20. veljače 1910.) i George Szekeres (r. 29. svibnja 1911.).
               Vjenčali su se 1937. a početkom II. svjetskog rata emigrirali su iz rodne Mađarske u Australiju.
               "Problem sa sretnim završetkom" (The Happy Ending problem) prigodni je naziv za matematičku
               teoriju kojom su se bavili, a tako ju je nazvao njihov prijatelj i suradnik Paul Erdős (26. ožujka
               1913. - 20. rujna 1996.) jer je rad na njoj zbližio Esther i Georgea.
   
    2006.  umro je Melvin Schwartz. ( > )
 


   

    Zavičajne vijesti

 

    1864.  rođen je Ljudevit Sorlini. ( > ) 

    1922.  rođen je u Klanjcu kemičar Ivo Broz. Gimnaziju je polazio u Varaždinu a kemiju diplomirao
               u Zagrebu na Tehničkom fakultetu te doktorirao na Tehnološkom fakultetu. Radio je u tvornici
               papira, potom u Fotokemici gdje se bavio razvojem proizvodnje filmova i fotopapira. Objavlji -
               vao je stručne članke u periodici (Arhiv za kemiju, Kemija u industriji…), uređivao publika -
               ciju Fotokemika i dobio više priznanja za znanstvenoistraživački rad.    

 

 
« Prethodna   Sljedeća »

Metel Ožegović

Barun Metel Ožegović rodio se 4. svibnja 1814. u Zagrebu. Školovao se u Zagrebu i Pešti i bio veliki pristaša ilirizma, za koji je tvrdio da je prvenstveno književni pokret.

više

Povijest knjižnice

Postojimo od 1838. godine. Mnogostruko više prostora od ovog kvadratića potrebno je da bi se, barem u natuknicama, pobrojale bar bitnije mijene, planovi (ostvareni ili ne), težnje i pokušaji da služimo svojoj svrsi.

više

© 2019 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.