Tražilica
Propisi E-mail


Zakon o ustanovama (NN 76/1993., NN 29/1997., NN 47/1999.)
Zakon o knjižnicama (NN 105/1997., NN 5/1998., NN 104/2000.)
Zakon o autorskom pravu (NN 9/1999.,NN 76/1999., NN 127/1999.)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/1999.)
Zakon o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima (NN 128/1999., NN 35/2000.)
Zakon o kulturnim vijećima (NN 53/2001.)
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/2001.)
Zakon o osnovnom školstvu (NN 69/2003.)
Zakon o srednjem školstvu (NN 69/2003.)
Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003., NN 118/2006.)
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/2003.)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003.)
Zakon o gradnji (NN 175/2003.)
Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/2006. )
Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/2006.)
Pravilnik o Upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/1998.)
Pravilnik o polaganju stručnih ispita u knjižničarskoj struci s programom stručnih ispita (NN 21/1999.)
Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/2001.)
Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/2002.)
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika
u srednjem školstvu (NN 88/2003.)
Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/2005.)
Standardi za narodne knjižnice u RH (sa standardima za pokretne knjižnice - bibliobuse) (NN 58/1999.)
Standard za školske knjižnice (NN 34/2000.)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
(NN 63/2008.)
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
(NN 63/2008 .,90/2010.)

 

Metel Ožegović

Barun Metel Ožegović rodio se 4. svibnja 1814. u Zagrebu. Školovao se u Zagrebu i Pešti i bio veliki pristaša ilirizma, za koji je tvrdio da je prvenstveno književni pokret.

više

Povijest knjižnice

Postojimo od 1838. godine. Mnogostruko više prostora od ovog kvadratića potrebno je da bi se, barem u natuknicama, pobrojale bar bitnije mijene, planovi (ostvareni ili ne), težnje i pokušaji da služimo svojoj svrsi.

više

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.