Search
E-mail
 

4. studenog

 
 
    1575.  rođen je Guido Reni, talijanski ranobarokni slikar iz Bologne. Djelovao je i u Rimu
               a u posljednjoj fazi se priklonio manirizmu. Natjecanje Atalante i Hipomena; freska
               Aurora.
( > )

    1751.  rođen je Richard Brinsley Sheridan, irsko - engleski književnik i političar. Bio je
               radikalni vigovac, član parlamenta i državni tajnik. Pisao je komedije običaja u duhu
               restauracije. Suparnici; Škola ogovaranja; Kritičar.

    1847.  umro je Felix Mendelssohn - Bartholdy, njemački skladatelj, pijanist i dirigent.
               Već s 9 godina je nastupio kao pijanist, s 10 godina počeo skladati a sa 17 napisao
               čuvenu uvertiru za Shakespeareov San ljetne noći. Nakon višegodišnjeg putovanja
               po Europi, 1843. je u Leipzigu osnovao prvi konzervatorij u Njemačkoj. Izvevši u Berlinu
               Muku po Mateju  potaknuo je renesansu zanimanja za J. S. Bacha. Zbog preglednosti,
               oblikovne dovršenosti i izražajne uravnoteženosti svojih skladbi nazvan je "klasikom
               među romantičarima". Stvorio je opsežan opus : simfonije (Škotska; Talijanska; Re -
               formacijska), 2 koncerta za klavir, 2 za violinu, operu (Camachov pir ), oratorije
               (Paulus; Elias; Christus), uvertire, kantate, zborove, popijevke, motete, psalme...
               ( > )

    1850.  umro je Gustav (Benjamin) Schwab. ( > )  

    1905.  rođen je Dragutin Tadijanović, hrvatski pjesnik karakteristične ritmizirano govorne
               fraze. Bavio se prevoditeljskom, uredničkom i esejističkom djelatnošću. Sunce nad
               oranicama; Pepeo srca; Dani djetinjstva; Tuga zemlje; Blagdan žetve; Srebrne svirale;
               Prsten; Vezan za zemlju; San; Kruh svagdanji; Sjena života; Devedeset i devet pjesama
               i još jedna.
( > )
 
    1908.  rođen je Joseph Rotblat. ( > )

    1909.  rođen je Ciro Alegria, peruanski književnik. Učenik C. Valleja, borac za socijalnu pravdu
               i kulturni identitet Indijanaca, zbog ljevičarskih stajališta je bio zatvaran i proganjan. Zlatna
               guja, Gladni psi  i Svijet je golem i stran  realistični su romani tzv. domorodačkog pravca.
 
    1916.  rođen je Walter Cronkite.
             
    1924.  umro je Gabriel - Urbain Faure, jedan od utemeljitelja novije francuske glazbene škole.
               Skladao je klavirske nokturne, preludije, rekvijem, komornu glazbu i cikluse solo pjesama
               na stihove P. Verlainea. ( > )
 
    1933.  rođen je Charles K.(uen) Kao, američko/ britansko - kineski fizičar, dobitnik polovice
               Nobelove nagrade za 2009. Drugu polovicu su podijelili američko - kanadski znanstvenik
               Willard S.(terling) Boyle (r. 19. kolovoza 1924.) i Amerikanac George E.(lwood) Smith
               (r. 10. svibnja 1930.). Nobelov komitet naziva ova tri znanstvenika "majstorima svjetla" jer
               je njihov rad omogućio "stvaranje mnogobrojnih praktičnih inovacija za svakodnevni život
               i novih alata za naučno istraživanje". Kao je nagrađen za "napredak u domenu prenošenja
               svjetlosti vlaknima za optičku komunikaciju", a Boyle i Smith za "otkriće hvatača digitalnih
               slika CCD koji je danas postao elektronsko oko u skoro svim domenima fotografije". 
 
    1965.  umro je Krsto Odak, hrvatski skladatelj i glazbeni pedagog, jedan od predstavnika novo -
               nacionalnog smjera u Hrvatskoj. Svoja je djela prožimao folklornim obilježjima uz smisao za
               polifono, ponekad i atonalno. Napisao je priručnike Modulacija  i Poznavanje instrumenata.
               Obrađivao je naše i crnačke narodne napjeve za razne sastave. Ogledao se na orkestral -
               nom, glazbeno - scenskom, crkvenom, zborskom, solo-pjevačkom i orguljskom području.
               Dorica pleše; Majka Margarita. ( > )

    1978.  umro je Alfred Albini, istaknuti arhitekt hrvatske moderne. Bavio se problemima urbanizma
               i zaštite hrvatske kulturne baštine, pisao stručne i teorijske članke i izveo više javnih i stam -
               benih zgrada te vila u Zagrebu, Zadru i na Sušaku. ( > )
 
    1995.  umro je Yitzhak Rabin. ( > )  
  
    2002.  umrla je Dunja Rihtman - Auguštin. ( > )

    2008.  umro je Michael Crichton. ( > )  
 
    2015.  umro je Pajo Kanižaj.
 
 

 
 

    Zavičajne vijesti

 
 
    1811.  rođen je u Ludbregu književnik i publicist Eduard Breier. U Varaždinu je završio pučku
               školu i gimnaziju, studirao je filozofiju u Zagrebu, medicinu u Pragu a vojnu školu polazio u
               Veroni. Na njemačkom jeziku je pisao pjesme, pripovijetke i romane. Servianer; Die Tartaren
              
in Croatien und Dalmatien; Der Pandur und das Kroatenmädchen; Die Weinlese; Ludbreg
               und seine Sagen; putopis Warasdin. Uređivao je i časopis Croatia. ( > )

    1826.  rođen je u Varaždinu pedagog i pisac Kerubin Horvatić (Horvatich; Horvatič; Andrija;
               Cherubin). Varaždinski gimnazijalac, primljen je u novicijat franjevačke Provincije sv. Križa
               i postao svećenikom 1850. Studirao je filozofiju i teologiju u Novome Mestu i Kostanjevici.
               U Karlovcu je radio kao vjeroučitelj, profesor grčkog, latinskog i hrvatskog te kao ravnatelj
               škole... obnašao je službu kapelana, župnika i gvardijana. Objavljivao je stručne članke, bio
               član Društva za jugoslavensku povjesnicu i starine te počasni građanin Karlovca. ( > )
 
    1873.  umro je u rodnom Varaždinu Ivan Padovec, hrvatski gitarist i skladatelj. Glazbenu teoriju
               je učio u Zagrebu no bio je samouk u sviranju gitare. Koncertirao je u velikim europskim
               gradovima, konstruirao gitaru s deset žica, skladao varijacije, fantazije, poloneze, nokturna
               i sonate ne samo za gitaru, već i za violinu, violu ili klavir... uglazbljivao stihove onodobnih
               hrvatskih pjesnika. 1842. je u Beču objavio Theoretisch - praktische Gittarenschule.
               1848. je oslijepio i vratio se u Varaždin gdje je podučavao, skladao i katkada nastupao.
               ( > )
 
    1890.  umro je Dragutin Šoštarić. ( > )  

    1899.  umro je Milan Marjanović. Dentist po struci, bavio se sportom i novinarstvom.
               Varaždinska novinarska nagrada za životno djelo nazvana je njegovim imenom.
               ( > )

    1923.  rođen je u Varaždinu agronom Josip Brčić. Nakon naše gimnazije, diplomirao je
               1949. na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu te postao asistent Zavoda
               za poljoprivredno strojarstvo. Bio je docent, izvanredni i redovni profesor, stalni pred -
               stavnik Jugoslavije u Ekonomskoj komisiji UN za Europu. Članke je objavljivao u domaćim
               i stranim časopisima : Biljna proizvodnja, Astronomski glasnik, Landtechnische For -
               schung, Savremena poljoprivreda, Elektroprivreda, Agrotehničar… S engleskog je
               preveo udžbenik Poljoprivredni strojevi i oprema  te napisao djela : Potato Harvesting,
               Mehanizacija rada u stočarstvu, Mehanizacija rada u voćarstvu i vinogradarstvu,
               Poultry Manure Drying and Using, Mehanizacija u povrćarstvu, Mehanizacija poljo -
               privrede, Mehanizacija biljne proizvodnje 
te Picking, Handling and Using of Corn
               - stalks.  

 

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.