Search
E-mail
 

14. studenog

 
 
    1670.  umro je Jan Amos Komensky. Datum prenosimo s Britannice online encyclopedie. ( > )
 
    1716.  umro je Gottfried Wilhelm Leibniz, njemački filozof, lingvist, fizičar i matematičar - jedan
               od utemeljitelja novovjekovnog racionalizma i začetnik teodiceje (razumske spoznaje Boga).
               U matematici je algebarske jednadžbe rješavao pomoću algoritama, izumio tip stroja za raču -
               nanje, uveo metodu determinanata u rješavanju linearnih sustava, otkrio kalkulus (diferenci -
               jalni i integralni račun)... neovisno od Newtona je došao do otkrića infinitezimalnog računa,
               riješio nekoliko važnih problema u mehanici (pronalazak izokrone krivulje npr.), potaknuo os -
               nivanja Berlinske i Petrogradske akademije znanosti... Rasprava o metafizici; Nove rasprave
               o ljudskom razumu; Monadologija. ( > )
 
    1719.  rođen je Leopold Mozart. ( > )

    1765.  rođen je Robert Fulton, američki inženjer i izumitelj irskog podrijetla. Izumio je strojeve za
               predenje kudelje i izradu konopa te za piljenje i poliranje mramora... izgradio je i podmornicu
               brzine 6 km/h... Ipak, najpoznatiji je po tome što je parobrodom Clermont  uspostavio redovitu
               vožnju na rijeci Hudson između New Yorka i Albanya. ( > )

    1825.  umro je  Paul Jean, njemački pisac, predromantik. Njegovi maštoviti i duhoviti romani pro -
               tkani su kulturno - povijesnim razmatranjima. Hesperus; Titan. ( > )
 
    1831.  umro je Georg Wilhelm Friedrich Hegel. ( > )

    1838.  rođen je August Šenoa, hrvatski književnik; pisac realističkih pripovijesti i feljtona iz su -
               vremenog života, romantičkih pjesama i povijesnih romana. Bio je i utjecajan kazališni kritičar.
               Zaslužan je za stvaranje moderne hrvatske proze i širokog kruga čitateljstva. Njegov utjecaj
               zorno oslikava činjenica da većina književnih periodizacija drugu polovicu XIX. stoljeća u nas
               naziva Šenoinim dobom. Diogenes; Kletva; Zlatarovo zlato; Seljačka buna; Ilijina oporuka;
               Čuvaj se senjske ruke; Prijan Lovro; Prosjak Luka. ( > )

    1840.  rođen je Claude Monet, francuski slikar čija je slika Impresija, izlazak sunca  iz 1874.
               kumovala nazivu novog slikarskog smjera. ( > )

    1861.  umro je Antun Mihanović, hrvatski književnik, tajnik banskog stola, vojni auditor i konzul.
               Njegova pjesma Horvatska domovina, tiskana u Danici 1835. postala je pod naslovom Lijepa
               naša  tekstom hrvatske himne. ( > )

    1889.  rođen je Jawaharlal Nehru, indijski državnik. Suradnik Mahatme Gandhija i otac Indire
               Gandhi
, nakon proglašenja neovisnosti 1947. bio je prvi premijer i ministar vanjskih poslova
               Indije. Otkriće Indije.

    1893.  rođen je Carlo Emilio Gadda, talijanski književnik - smioni prozni eksperimentator barokno
               bogatog jezika i oštri kritičar talijanske malograđanštine. Ta gadna zbrka u ulici Merulana;
               Spoznaja boli; Novele iz vojvodstva u plamenu; Mehanika.
( > )

   1900.  rođen je Aaron Copland, američki skladatelj. Isprva modernist nadahnut jazzom, kasnija mu
              djela odišu klasicističkom jednostavnošću. Stvarao je orkestralnu, komornu i filmsku glazbu.
              Nježna zemlja; Billy the Kid. ( > )
      
    1907.  rođena je Astrid Lindgren, švedska spisateljica za djecu, autorica proslavljene Pipi Duge
               Čarape koju je u tv seriji nezaboravno utjelovila Inger Nilsson.

Image 
 
    1914.  rođen je Pietro Germi, talijanski filmski redatelj i glumac. Opus mu prelazi od neorealizma
               preko neorealizma duše do commedie all' italiana. Izgubljena mladost; Put nade; Željezničar;
               Razvod na talijanski način. ( > )
 
    1915.  umro je Booker T.(aliaferro) Washington, američki crnački pedagog. Kao pripadnik kvijetističke
               kršćanske zajednice, 1881. je u Tuskegeeju (Alabama) osnovao Tuskegee Institute, prvu visoku
               školu za crnce. ( > ) 

    1946.  umro je Manuel De Falla, središnja ličnost novije španjolske glazbe. Djela su mu obilježena
               koloritom izvorne andaluzijske i kastiljske glazbe. Noći u španjolskim vrtovima (simfonijske im -
               presije); Kratak život (opera); Ljubav čarobnica (balet s popularnim Plesom vatre). ( > )

    1974.  umrla je Zdenka Marković, hrvatska spisateljica i povjesničarka književnosti. Objavljivala
               je pjesme u prozi, novele, crtice i feljtone te intenzivno prevodila s poljskog. Let; Kuća u snijegu;
               Kuća na suncu; Prozori moga djetinjstva;  Frangeš - Mihanović; Pjesnikinje starog Dubrov -
               nika.  ( > )
 
    1980.  umrla je Bertha Morris Parker, američka prirodoslovka, autorica stotinjak naslova. ( > )  
 
Image 
 

    Zavičajna vijest    1890.  rođen je u Varaždinu tenor Ervin Vilković. Završio je klasičnu gimnaziju te upisao studij
               prava ali posvetio se pjevanju. Nakon angažmana u zagrebačkom kazalištu nastupa u Njemačkoj
               a po povratku u Varaždin priključuje se Mitrovićevoj kazališnoj družbi izvodeći opere i operete.
               Umro je navršivši tek trideset godina. ( > )


 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.