Search
E-mail

 

18. studenog

 

    1664.  umro je grof Nikola Zrinski, hrvatski ban od 1647. - 64. S bratom Petrom potukao je Turke
               kod Kaniže (1637.) i proslavio se u tridesetogodišnjem ratu. Potukao je Turke i kod Kostajni -
               ce 1652. Do smrti (u lovu ga je razderao vepar) je bio središnja ličnost Zrinsko - Franko -
               panske urote. Na mađarskom je spjevao Adrijanskoga mora Sirenu.

    1786.  rođen je Carl Maria von Weber, njemački skladatelj, dirigent i klaviristički virtuoz. Izgradio
               je prototip njemačke romantične opere (Strijelac vilenjak; Oberon) a operom Eurynante
               je utro put glazbenoj drami. (Datum rođenja je često označen upitnikom). ( > )

    1787.  rođen je Louis Daguerre. ( > )  

    1897.  rođen je Patrick M.(aynard) S.(tuart) Blackett, engleski fizičar. Proslavio je Wilsonovu
               maglenu komoru pri istraživanju pljuskova kozmičkog zračenja. Pripisuje mu se i prva jasna
               demonstracija pretvorbe energije u tvar (y zračenja u elektronsko - pozitronski par), a nje -
               gova potpora razvoju radara tijekom II. svjetskog rata pokazala se spasonosnom za Britaniju.
               1948. je dobio Nobelovu nagradu za fiziku. ( > ) 

    1898.  rođen je Antun Branko Šimić, hrvatski književnik. Pisao je eseje, polemike, likovne i
               književne kritike te prozne fragmente no najvažniji je kao pjesnik. Svoj je izraz razvio
               od impresionizma preko ekspresionizma do lirske hermetike. U formalnom smislu, za -
               služan je za uvođenje slobodnog stiha u hrvatsku poeziju. Pokrenuo je i uređivao tri
               književna časopisa : Vijavica, Juriš  i Književnik. Za života je objavio samo jednu
               zbirku pjesama - Preobraženja (1920.). ( > )

 
Pjesnici

 
Pjesnici su čuđenje u svijetu

Oni idu zemljom i njihove oči
velike i nijeme rastu pored stvari

Naslonivši uho
na ćutanje što ih okružuje i muči
pjesnici su vječno treptanje u svijetu

 

    1901.  rođen je George Horace Gallup, američki statističar i publicist. Doktorirao je
               psihologiju i predavao novinarstvo. 1935. osnovao je Američki institut za javno
               mnijenje (Gallupov institut) i sljedeće godine Britanski institut za javno mnijenje.
               Puls demokracije; Vodič za sofisticirane ispitivače javnog mnijenja. ( > )
       
    1906.  rođen je Klaus Mann, njemački romanopisac, dramatičar i esejist; najstariji sin
               Thomasa Manna. Zbog sukoba s nacionalsocijalistima emigrirao je 1933. Kao
               novinar je pratio španjolski građanski rat. Nakon Patetične simfonije, koja prikazuje
               život Čajkovskog, objavio je roman Mefisto: roman jedne karijere koji se smatra
               paradigmatskim prikazom sukoba vlasti i pojedinca, politike i umjetnosti. Autobio -
               grafsko djelo Prekretnica uobličuje kulturnu i socijalnopolitičku sliku Europe s
               početka XX. stoljeća. Vulkan; Roman o emigrantima. ( > )

    1922.  umro je Marcel Proust, francuski književnik,  jedan od ključnih modernističkih
               pripovjedača. Svoje životno djelo, ciklus romana pod zajedničkim naslovom U traganju
               za izgubljenim vremenom (Put k Swannu; U sjeni procvalih djevojaka; Vojvotkinja de
               Guermantes; Sodoma i Gomora; Zatočenica; Bjegunica; Pronađeno vrijeme) pisao je
               desetak godina, u utrci s bolešću i smrću. Frazu da je vrijeme glavni junak Proustovog
               djela potrebno je osvježiti : ono nije zanimljivo kao filozofska apstrakcija već kao "opip -
               ljivo trajanje", uzrok svih metamorfoza, medij u kojem se zbiva polagano trošenje stvari,
               osjećaja i bića. ( > )

   1941.  umro je Walther Hermann Nernst. ( > )
     
   1952.  umro je Paul Eluard (pravim imenom Eugene Grindel), francuski pjesnik. Zbirkom protu -
              ratnih pjesama Dužnost i nemir  javio se 1917. Snažno je istupio protiv fašizma i u II. svjet -
              skom ratu - vodeći je pjesnik pokreta otpora. Za francusko izdanje Jame napisao je poznatu
              uvodnu pjesmu Grob Gorana Kovačića. Prijestolnica bola; Plodne oči; Političke pjesme;
              Feniks. ( > )

    1962.  umro je Niels Bohr. ( > )

    1976.  umro je Man Ray (pravim imenom Emmanuel Rabinovitch Rudnitsky), američko francuski
               fotograf, slikar i sineast. Dadaist i nadrealist, predani avangardist i eksperimentator, 1963.
               je objavio autobiografiju Autoportret.

 


Image 

 


 

Zavičajne vijesti

 

      1859.  rođen je u Varaždinu pravnik Bruno Dürrigl. Studirao je i doktorirao u Beču, radio
                 u Zagrebu, potom u Varaždinu kao odvjetnik i javni bilježnik (1888. - 1896.) ali se,
                 osim svojom strukom, bavio i elektrifikacijom našeg grada. Stručne članke objavljivao
                 je u Agramer Zeitungu  i Varaždinskom viestniku. Napisao je priručnik za studente iz
                 autorskog i patentnog prava. Elemente des österreichischen Privat - und öffentlichen
                 Rechtes mit Berüchtigung der Gesetzgebung in Croatien - Slavonien. ( > ) 

 

                                                                               * * *

               Iz Varaždinskih novosti  broj 416, od 18. studenog 1937. prenosimo :
 
               Izložba seljaka slikara (Generalić - Mraz - Čaće - Virius - Špišić)
                                                                   od 10 - 15. XI. o. g. 
 
               Na izložbi u Varaždinu izložili su seljaci 115 slika, od toga Generalić 24, Mraz 27,
               Čaće 34, Virius 25 i Špišić 5 slika.
               Generalić je izložio većinom crteže, koji su mu majstorski i izradjeni, ali sa glasnim
               utjecajem "Podravskih motiva" Krste Hegedušića. Najbolje je "Seljačko dvorište"  pa
               "Lazari". Od tempera izvrsno je "Hodočašće". "Jogenj" je šturi i sablasan u svojoj
               gornjoj polovici ko Hegedušićev "Pleti kotec ko i otec". Čaće je takodjer izložio veći -
               nom crteže i oko desetak ulja. Prikazuje isključivo dalmatinsko Primorje. Dok Generalić
               radi perom, crteži Čaćea isključivo su radjeni kistom. Najbolje su mu stvari : "Jesen",
               "Kuća za stanovanje", "Ciglana", "Pečenje rakije", "Nosači" i "Istakanje vina". "V. Ne
               ubij !" i "Fašizam" glasno su tendeciozni i groteskni. Od ulja valja istaći sliku "Iz Vodica"
               i zaselak "Gačelezi". "Baka i bolesno dijete" račićevski je meka slika, sa istim sentimen -
               talno bolećivim izrazom. Duhovita i satirična "Narodna nošnja" je revolt našeg seljaka
               protiv nakićenosti naše etnografnosti na slikama. Mraz je najbolji od svih seljaka u ulju.
               Tu je vrlo lirska "Leščava", stvaran "Orač" i u maniri Goye crtana "Ovrha", jezovita i
               stvarna, uopće najbolje platno na izložbi...
                                          
                                                                          * * *

 

 
 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.