Search
E-mail
 
 

19. studenog

 
 
 
    1665.  umro je Nicolas Poussin, francuski slikar - začetnik i vodeći slikar klasicizma u
               razdoblju baroka. Kraće vrijeme je bio dvorski slikar Luja XIII. u Parizu ali uglavnom
               je djelovao u Rimu. Vlastiti stil izgradio je inspiriran rimskim antičkim spomenicima,
               Rafaelovim freskama i Tizianovim koloritom. Uz Bibliju, tematski se nadahnjivao i
               djelima Vergilija, Ovidija te Tassa. Sveta obitelj na stubama; Četiri godišnja doba;
               Arkadijski pastiri.


    1711.  (8. studenog po julijanskom kalendaru) rođen je Mihail Vasiljevič Lomonosov, ruski
               znanstvenik i pjesnik. Zaslužan je za osnivanje moskovskog sveučilišta. Kao kemičar
               protivio se flogistonskoj  teoriji i prvi je ruski znanstvenik koji je anticipirao zakon oču -
               vanja mase i energije, kinetičku teoriju topline te valnu teoriju svjetlosti. Pridonio je raz -
               voju fizike, astronomije i geologije. Sistematizirao je rusku književnost i napisao prvu
               rusku gramatiku. 1766. je objavio prvu povijest Rusije i bio jedan od značajnijih ruskih
               pjesnika XVIII. stoljeća. ( > )

    1828.  umro je Franz (Peter) Schubert, austrijski skladatelj, jedan od prvih velikana ranog
               romantizma. Najveći umjetnički domet dosegao je u popijevkama za glas i klavir (i naj -
               produktivniji - napisao ih je više od 600). Uz sonate, opere, impromptue, menuete i
               uvertire, skladao je i 9 simfonija (4. Tragična; 7. Nedovršena; 9. Velika). ( > )
       
    1833.  rođen je Wilhelm Dilthey. ( > )
 
    1915.  rođen je Earl Wilbur Sutherland Jr. ( > )

    1917.  rođena je Indira Gandhi. ( > )

    1949.  umro je James Ensor, belgijski slikar i pjesnik, nastavljač boschevske i bruegel -
               ovske fantastike i jedan od najutjecajnijih prethodnika ekspresionizma i nadrealizma.
              
Spletka; Ulazak Krista u Bruxelles. ( > )

   1981.  umro je Novak Simić, hrvatski romanopisac, novelist i esejist. Iznio je osebujnu sliku
              Bosne u kojoj se stari običaji, navike, mišljenja i tradicija isprepleću s duhom novoga
              vremena. Nepoznata Bosna; Ogledalo vremena; Voćnjak; Druga obala. ( > )
 
   2004.  umro je John Robert Vane. ( > )
 
 

 

Zavičajne vijesti 

 

   1893.  rođen je u Varaždinu pravnik Slavko Kiršner (Kirschner, Kürschner). Završivši
              našu gimnaziju, pravo je doktorirao 1917. u Zagrebu te radio kao odvjetnik u Srijemskoj
              Mitrovici. Stručne članke objavljivao je u periodici Nova Evropa, Mjesečnik Pravničkoga
              društva u Zagrebu, Odvjetnik  i Pravosuđe. S njemačkog je preveo predavanje H. Kelsena
              o razgraničenju pravne i sociološke metode. Podatak o smrti je markiran : - ?, nakon 14.8.
              1944. 

   1919.  rođen je na Ribić Bregu kraj Ivanca biskup Ćiril Kos. 1939. u Širokom Brijegu je
              završio klasičnu gimnaziju, a 1944. filozofsko-teološki studij na Visokoj bogoslovnoj
              školi u Đakovu gdje je zaređen za svećenika. Na Katoličko-bogoslovnom fakultetu do -
              dijeljen mu je1989. počasni doktorat iz teologije. Službovao je u Srijemskoj Mitrovici,
              Trnjanima kraj Slavonskog Broda, bio duhovnik Bogoslovnoga sjemeništa i predavač
              na Liceju i Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu od 1951. do 1959. te upravitelj Vjesnika
              Biskupije đakovačke. Bio je tajnik i bilježnik Biskupskog ordinarijata, kanonik i vikar Bis -
              kupije. Đakovačkim ili bosanskim i srijemskim biskupom imenovan je 1974. od kada je
              obnašao i dužnost pročelnika Katehetskoga vijeća Biskupske konferencije Jugoslavije.
              Zatvaran zbog navodne propagande protiv poretka. Prevodio je s francuskog i latinskog
              (Manuale clericorum ordinandorum) te uredio Šematizam Bosansko-srijemske ili Đako -
              vačke biskupije i Apostolske administrature sjeverne Slavonije i Baranje (u rukopisu).
              Objavljivao je u Glasniku biskupija bosanske i sriemske. Posvećen mu je časopis
              Diacovensia (1994.). ( > )  

   1921.  rođen je u Podturenu violinist Nikola Jambrošić. U Varaždinu je polazio gimnaziju
              i učio violinu u Muzičkoj školi na kojoj je i radio 1945./6.  Bio je koncertni majstor
              Gradskog orkestra uz koji je nastupao i kao solist, a 1952. i kao dirigent. Koncertni
              majstor bio je i u Osijeku, Zagrebu, Kairu, Oslu te honorarno u Trstu. ( > ) 

 
 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2021 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.