Search
E-mail

 

 27. studenog

 
 
 
          8.  prije Krista, umro je Kvint Horacije Flak (Quintus Horatius Flaccus), najveći rimski
                                    pjesnik klasičnog Augustovog doba. Vergilijev prijatelj, snažno je utjecao
                                    na cjelokupno europsko renesansno i klasicističko pjesništvo. Ode; Epode;
                                    Satire; Pisma.  

    1701.  rođen je Anders Celsius, švedski znanstvenik. Postavio je termometarsku skalu koja je
               po njemu dobila ime. ( > )

    1814.  rođen je Franjo Žigrović - Petročki, hrvatski političar. Pristaša ilirskog pokreta i poslanik
               u Hrvatskom saboru 1848., u ratu s Mađarskom je bio vrhovni državni povjerenik za opskrbu
               vojske. I kasnije je obnašao visoke državničke dužnosti a u spisima je razmatrao državno -
               pravni položaj Hrvatske ističući njezino pravo na samoodređenje.

    1873.  rođen je Robert Auer, hrvatski slikar, majstor ženskih aktova koje je slikao toplom
               kromatikom i naglašenom senzualnošću. ( > )

    1891.  rođen je Pedro Salinas, španjolski pjesnik, dramatičar i kritičar. Pripadnik generacije '27,
               pisao je vrhunsku ljubavnu te poeziju motiviranu strahom od atomske bombe i razočaranjem
               industrijskim društvom. Glas koji dugujem tebi; Sve jasnije; Piščeva odgovornost.

    1895.  umro je Alexandre Dumas - sin, francuski rimanopisac i dramatičar. Široko čitateljstvo
               osvojio je romanom Dama s kamelijama čija je kazališna adaptacija poslužila kao temelj za
               libreto Verdijeve La Traviate. Polusvijet; Prijatelj žena; Nezakoniti sin; Rasipni otac;
               Doktor Servand; Afera Clemenceau.
( > )

    1903.  rođen je Lars Onsager. ( > )  

    1921.  rođen je Vojin Jelić, književnik tematski vezan za tradiciju Srba u Hrvatskoj. Opisuje
               sela Dalmatinske zagore i kninskog kraja a svoj stil gradi često se koristeći folklornim
               pučkim elementima. Glavni urednik časopisa Kulturni radnik, Srpska riječ  i Prosvjeta.
               Ljudi kamenjara; Đukin đerdan; Anđeli lijepo pjevaju; Trka slijepih konja; Nebo nema
               obala.


   1922.  rođen je Nikola Miličević, hrvatski pjesnik, prevoditelj i antologičar. Prevodi uglavnom
               sa španjolskog. Od 1992. je član HAZU. Pod ravnodušnim zvijezdama; Zlatna grana;
               Obećanje žute zore; Snijeg i crna ptica; Ruke pune mošta; Prah zemaljski; Nepovrat

               (poezija). Riječ u vremenu; Od davnih do nedavnih; Zlatna knjiga svjetske ljubavne
               poezije; Antologija evropske lirike od srednjeg vijeka do romantizma
(teorijska djela
               i antologije).

    1925.  umro je Roger (Noel Francois) de La Fresnaye, francuski slikar koji je na kubističkoj
               metodi razvio vlastiti izraz geometriziranih oblika i prozračnog kolorita. ( > )

    1940.  rođen je Bruce Lee (pravim imenom Lee Jun-fan), američki glumac hongkonškog 
               podrijetla, najveća zvijezda kung - fu filmova. Šaka velikog zmaja; U zmajevu gnijezdu; 
               Na zmajevu putu. Njegov mit dodatno je učvrstila smrt u nerazjašnjenim okolnostima
               20. srpnja 1973.

    1942.  rođen je James Marshall Hendrix. ( > )

    1944.  umro je Leonid Isaakovič Mandeljštam, sovjetski fizičar. Bavio se problemima optike
               (atomskom spektroskopijom i spektralnom analizom), radiofizike i teorije titranja (jedan
               je od osnivača teorije nelinearnih titranja).

    1951.  rođena je Kathryn (Ann) Bigelow, prva žena koja je osvojila Oscara za režiju, a njezin
               niskobudžetni Narednik James (snimljen i u distribuciju stavljen 2008.) je 2010. na 82.
               ceremoniji nagrađen i kao najbolji film.

    1953.  umro je Eugene (Gladstone) O'Neill, američki dramatičar i dobitnik Nobelove nagrade
               1936. Lutalački, razuzdani život i obiteljski problemi odrazili su se u njegovu djelu koje
               koristi stileme antičke drame, naturalizma i ekspresionizma. Korota pristaje Elektri;
              
I ledar dođe; Dugo putovanje u noć. ( > )

    1955.  umro je Arthur Honegger, francuski skladatelj švicarskog podrijetla. Kombinirajući
               elemente francuske i germanske glazbene tradicije i inspirirajući se kako gregorijanskim
               koralom tako i jazzom, stvorio je vlastiti izraz u rasponu od neobaroka do neoromantizma.
               Skladao je opere, oratorije, balete, simfonije, komornu i vokalnu glazbu. Antigona; Kralj
               David; Ivana Orleanska na lomači; Pacific 231; Ljetna pastorala.
( > )

    1992.  umro je Ivan Generalić, najistaknutiji predstavnik hlebinske slikarske škole. Prve poduke
               dobio je od K. Hegedušića. Pod utjecajem grupe Zemlja, s kojom je izlagao, slikao je rea -
               listične socijalne motive. Kasnije je uljem i temperom na staklu sa znalačkom primjenom
               perspektive oslikavao život na selu, podravske krajolike i mrtve prirode. Mrtvi pevec;
              
Drvosječe; Jelenski svati. ( > )

    1997.  umro je Branko Ružić. ( > )

    2014.  umrla je P. D. James. ( > ) 

 


 

    Zavičajne vijesti

 

    1678.  umro je Juraj Habdelić, hrvatski književnik i leksikograf; isusovac. Otvorenjem varaždinske
               gimnazije, bio je njenim prvim profesorom - predavao je sintaksu, gramatiku, retoriku i poetiku.
               Obnašao je i dužnost regensa Zakmardijeva sjemeništa. Zercalo Marijansko; Pervi otca
               našega Adama greh; Dikcionar.
( > )

    1847.  rođen je Andrija Palmović, hrvatski pjesnik. Zaredio se 1871. te idućih deset godina služio
               kao kapelan u zagorskim selima. Napisao je pedesetak pjesama, među kojima se ističu Sonetni
               vijenac (u trohejskim dvanaestercima), tročlani ciklus Zagorske elegije  i pjesnička pripovijest
               Zora Veronika Zrinska. Etablirao se u Vijencu  1870- ih pod Šenoinim patronatom a Pjesme
               mu je posmrtno sabrao i objavio F. Folnegović( > )

    1869.  umro je u Varaždinu Ivan Antun Udl, glazbenik i dirigent. Kapelnik gradske glazbe, dirigent
               dobrovoljnog orkestra te učitelj pjevanja i sviranja, preko trideset godina usmjeravao je glaz -
               beni život Varaždina. Sačuvan je tek manji broj njegovih skladbi. Immergruen; Variations.

    1894.  rođen je Anselmo Canjuga, skladatelj i orguljaš. Kao svećenik kapucinskog reda upravljao je
               samostanom u Varaždinu. Organizirao je orguljaške koncerte, napisao obrednik za orguljaše i
               surađivao u časopisima Sveta Cecilija i Hrvatski list; od 1938. do 1947. bio glavar samostana
               u Osijeku. Skladao je mise, pasije, motete, himne, litanije, crkvene popijevke i nekoliko svjetov -
               nih skladbi. Hrvatske misne pjesme za mješoviti zbor i orgulje; 4 koralne Marijanske anti -
               fore; Muka Isusova po Mateju i Ivanu za mješoviti zbor; Božićni korali; Hrvatska misa
               Bezgrešnog začeća BDM za mješoviti zbor a capella; Hrvatski marijanski korali... ( > )

    1928.  umro je Feliks Udl, dirigent i pjevač. U rodnom Varaždinu je obnašao mnoge značajne dužnosti.
               Na glazbenom polju, bio je dugogodišnji zborovođa hrvatskog pjevačkog društva Vijenac te
               dirigent raznim tamburaškim sastavima. ( > )

    2005.  umro je Franjo Petrušanec. ( > )

 

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.