Search
E-mail

 

 30. studenog

 


   1472.  umro je Ivan Česmički (Janus Pannonius). ( > )

   1508.  rođen je Andrea Palladio (pravim imenom Andrea di Pietro della Gondola), talijanski
              graditelj, obnovitelj antičkih tradicija u arhitekturi cinquecenta. Snažno je utjecao na
              razvoj europske arhitekture (paladijanizam). Izgradio je vijećnicu, vilu La Rotonda
              i Teatro Olimpico u Vicenzi. 1570. objavljene su mu Četiri knjige o arhitekturi.
              ( > )

  1554.  rođen je Philip Sidney. ( > )

  1667.  rođen je Jonathan Swift. ( > )

  1817.  rođen je Theodor (Christian Matthias) Mommsen. ( > )

  1825.  rođen je William - Adolphe Bouguereau. ( > )

  1835.  rođen je Mark Twain (pravim imenom Samuel Langhorne Clemens), američki književnik.
             Odrastao je u gradiću Hannibal na obali Mississippija, trajnom nadahnuću kasnijih djela.
             Bio je brodar na Mississippiju (mark twain  je brodarski izraz za 12 stopa dubine), kopač
             zlata te tiskar i novinar. Pročuo se duhovitim pripovjestima u duhu usmene tradicije (tzv.
             tall tales / lovačke priče) i stekao ugled prvog autohtonog američkog pisca koji stvara
             neovisno o europskom nasljeđu i uzorima. Njegovo je djelo stvarano na razmeđi roman -
             tizma i realizma, agrarnog i industrijskog društva, istoka i zapada američkog kontinenta
             i ishodište je tema koje su oblikovale cjelokupni razvoj američke književnosti. Doživljaji
             Huckleberry Finna; Doživljaji Toma Sawyera; Naivčina u inozemstvu; Kraljević i
             prosjak... ( > )

             Fami da je bio prvi književnik koji se koristio pisaćim strojem dodajemo :
 
             Prvi je i bio koji je izdavaču natipkani tekst romana predao, ali to nije bio Tom Sawyer,
             već, puno kasnije, Život na Mississippiju. I nije ga sam natipkao, već drugome svoj 
             rukopis na tipkanje dao. Pun entuzijazma kad je u pitanju bila bilo kakva inovacija, Mark
             Twain je i za pisaći stroj neko vrijeme bio pun divljenja i pohvala. Već tri mjeseca kasnije,
             diže ruke od njega. Kad ga Remington, kompanija koja je pisaći stroj proizvela, moli da 
             napiše nekoliko riječi u prilog proizvoda, Mark Twain im odgovara : "Ne želim ni čuti za
             njega. Narušava mi moral i na psovanje me tjera !"  

  1863.  rođen je Josip Draženović, hrvatski pripovjedač. U crticama i pripovjetkama slikao
             je malograđansku sredinu Senja i Like. Crtice iz hrvatskog života; Iskrice. ( > )

  1869.  rođen je (Nils) Gustaf Dalen, švedski fizičar i inženjer. Izumio je rasvjetu na kalcijev
             karbid te automatsku rasvjetu za svjetionike i željezničke signale. Pronašao je i postupak
             za apsorpciju acetilena koji onemogućuje eksplozije u spremištima acetilena, iako je sam
             oslijepio od eksplozije u laboratoriju. Nobelovu nagradu je dobio 1912. ( > )   

  1870.  rođen je Frano Supilo. ( > )

  1874.  rođen je Winston (Leonard Spencer) Churchill, britanski državnik. Protivnik
             popuštanja Hitleru, kao premijer je postao glavni strateg britanskog otpora nacističkoj
             Njemačkoj. 1946. je govorom u Fultonu zahtijevao zaustavljanje sovjetske ekspanzije
             i time označio početak "hladnog rata". Za memoare Drugi svjetski rat  je 1953. dobio
             Nobelovu nagradu za književnost. ( > )

  1889.  rođen je Edgar Adrian. ( > )  

  1895.  umro je Bogoslav Šulek, hrvatski polihistor, publicist, prosvjetitelj i leksikograf
             - "otac hrvatskog znanstvenog nazivlja". Pisao je za Gajeve Ilirske novine i anonimno
             uređivao Danicu. Uređivao je i ilegalni politički tjednik Branislav  te dozvoljene Slavenski
             jug i Gospodarski list. Nakon deset godina rada, 1860. je objavio Njemačko - hrvatski
             rječnik (2 sveska/ 70 000 leksičkih jedinica/ 1712 stranica). 1875. objavljen mu je Hrvat -
             sko - njemačko - talijanski rječnik znanstvenog nazivlja (uz francuske i engleske jezične
             paralele). Jugoslavenski imenik bilja zbirka je botaničkih naziva s kazalom prema latinskim
             i njemačkim nazivima. ( > )

  1900.  umro je Oscar Wilde. ( > )

  1911.  rođen je Branko Kovačević, hrvatski slikar čiji opus prelazi od ekspresionističke stilizacije
             do linearno kolorističke sinteze. Dubrovnik; Žene iz Dalmatinske zagore.

  1915.  rođen je Henry Taube. ( > )  

  1946.  rođena je Marina Abramović.

  1953.  umro je Francis Picabia, francuski slikar i pjesnik kubansko - španjolskog podrijetla i jedan
             od pionira apstraktne umjetnosti. Opus mu prelazi iz impresionizma u kubizam te iz dadaizma
             u nadrealizam. Ljubavna parada. ( > )
       
  1954.  umro je Wilhelm Furtwängler, njemački dirigent i skladatelj, jedan od velikih interpretatora
              klasične i romantičke simfonijske glazbe, posebice opera W. A. Mozarta i R. Straussa. ( > )

  1957.  umrla je Marija Jurić Zagorka, hrvatska spisateljica i prva novinarka u Hrvatskoj. Bila je
             suradnica i dopisnica Obzora (većina njenih književnih uspješnica je prvi puta tiskana u pod -
             listku tog časopisa). Pokrenula je i prvi hrvatski ženski časopis Ženski list  (1925. - 38.) te
             Hrvaticu (1939. - 40.). Pisala je povijesne drame (Evica Gupčeva; Filip Košenski ), komedi -
             je, jednočinke i satire no romani su najpopularniji dio njenog opusa. Dugo zanemarivano od
             elitne književne kritike, njeno djelo zaslužuje prevrednovanje. Kneginja iz Petrinjske ulice;
             Plameni inkvizitori; Kći Lotrščaka; Grička vještica; Gordana; Vitez slavonske ravni. ( > ) 

  1983.  umro je Stevo Binički, hrvatski slikar. Diplomirao je u klasi Lj. Babića. Opus mu, neuobiča -
             jeno, polazi od apstrakcije prema figuraciji. Ilustrirao je udžbenike i knjige za djecu. Plavi i
             crveni trokut; Kretanje; Djevojka na vjetru. ( > )

  1987.  umro je James Baldwin. Skloniji smo izvorima koji navode taj datum, a ne 1. prosinac.
             ( > )

  1988.  umrla je britanska barunica Pannonica - "Nica" de Koenigswarter (Kathleen Annie
             Pannonica Rothschild), od 50-ih zaštitnica i mecena be bopa u New Yorku. Njezina knjiga
             Three Wishes: An Intimate Look at Jazz Greats, nezaobilazni je fotografski dnevnik i
             "službeni" dokument glazbenika te generacije.  

Image
Pannonica
 

  2000.  umro je Vladimir Anić

  2007.  umro je Evel Knievel.

   


 

  Zavičajne vijesti

 

 

  1705.  rođen je u Ivancu vjerski i kulturni radnik Ivan Krstitelj Belanović. Kao pripadnik franje -
             vačke provincije Sv. Ladislava, školovao se u Remetincu kod Novog Marofa gdje je stu -
             dirao filozofiju; u Zagrebu, Varaždinu i Pečuhu studirao je teologiju. Radio je kao propo -
             vjednik i bio samostanski starješina u Šiklošu te Kloštar Ivaniću gdje je radio i kao učitelj
             novak. Vodio je radove kod obnove franjevačke crkve. Napredovao je u redovničkim
             službama i od 1749. do smrti bio provincijal. ( > ) 

  1817.  umro je Franjo Ksaver Bruna. ( > )

  1955.  umro je Josip Štolcer - Slavenski, hrvatski skladatelj. Nadahnjivao se folklorom rodnog
             Međimurja i balkanskih krajeva. Prvi je u hrvatsku glazbu uveo politonalnost, atonalnost, poli -
             atonalnost i poliritmiku. Simfonija Orijenta; Balkanofonija; Sonata religiosa; Voda zvira; Če -
            
tiri balkanske igre; Pjesme moje majke. ( > )

  1995.  umro je Krešimir Pascuttini, dirigent. Usporedo je polazio varaždinsku gimnaziju i glaz -
             benu školu. Nakon studija glazbe bio je angažiran kao dirigent za koncerte bečke radio - sta -
             nice, dirigirao u Bruxellesu, Antwerpenu, Lusanni, Zürichu, Genovi... Radio je u berlinskom
             Theater des Wesstens. ( > )

 

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2021 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.