Search
E-mail

 

 2. prosinca

 
 
   
     1547.  umro je Hernan Cortes

     1594.  umro je Gerardus Mercator. ( > )

     1810.  umro je Philipp Otto Runge, vodeći njemački romantički slikar. Autor je alegorijskih
                i mistično religioznih kompozicija (ciklus Doba dana) te osobito uspjelih portreta djece
                (Hunselbeckova djeca). Pisao je o teoriji boja. ( > )

    1814.  umro je markiz de Sade.

    1859.  rođen je Georges - Pierre Seurat, francuski slikar - osnivač poentilizma. Nedjeljno
               poslijepodne na otoku Grande Jatte; Cirkus.
( > )

    1889.  rođen je Dominik (Andrija) Mandić, hrvatski povjesničar, franjevac i suosnivač
               Hrvatske pučke stranke. Od 1939. do smrti, 23. kolovoza 1973. djelovao je u
               inozemstvu a zbog kritičkog stava prema poslijeratnom uređenju Jugoslavije djela
               su mu teško dopirala do Hrvatske. Opus mu je posebno značajan za istraživanje
               povijesti hrvatske nazočnosti u BiH. 

    1891.  rođen je Otto Dix, njemački slikar i grafičar - predstavnik pokreta Nova stvarnost.
               Ekspresionistički, veristički i impresionistički je slikao ratne strahote i bijedu poratnog
               građanskog života. Nacisti su mu zabranili javno djelovanje. ( > )

    1918.  umro je, od španjolske gripe, Edmond (- Eugene) Rostand, francuski pjesnik i
               dramatičar žive imaginacije i vješte versifikacije koji je stvorio dopadljiv opus u kojem
               je sabran čitav romantički inventar. Bio je, do tada, najmlađi član Francuske akademije. 
               Cyrano de Bergerac; Crvena rukavica; Posljednja noć Don Juana... ( > )

    1923.  rođena je Maria Callas, američka sopranistica grčkog podrijetla i jedna od najvećih
               zvijezda operne scene svih vremena. Od mnogih, već poslovičnih superlativa, vrijedilo
               bi izdvojiti činjenicu da je dramatsku izražajnost unijela u samu tehniku pjevačke repro -
               dukcije i dikcije. ( > )

    1930.  rođen je Gary S.(tanley) Becker, američki ekonomist. 1992. mu je dodijeljena Nobelova
               nagrada za proširenje primjene mikroekonomske analize na široko područje ljudskog pona -
               šanja i odnosa među pojedincima. Objavio je više radova o ljudskom ponašanju i problemima
               obitelji a najveći njegov doprinos ekonomskoj znanosti je knjiga Ljudski kapital  iz 1964.

    1943.  umro je Johan Nordahl Grieg, norveški književnik. Emigrirao je nakon nacističke okupacije
               domovine i poginuo kao ratni izvjestitelj. Norveška u našim srcima; Kineski dani; Baraba;
               Brod plovi dalje.

    1944.  umro je Filippo Tommaso Marinetti. ( > )

    1948.  rođen je Thomas John Boyle, kasnije poznat kao T.(om) C.(oraghessan) Boyle, američki
               književnik. America; Žene; Pričaj pričaj; Dr. Seks...
               
    1980.  umro je Romain Gary (pravim imenom Roman Kacew), francuski književnik kozačkog podrijetla.
               Za roman Korijeni neba dobio je 1956. Gouncortovu nagradu. Potom je izmislio svog dvojnika,
               pisca osobitog stila, različitog od onog po kojem je već bio poznat i nadjenuo mu ime Emile
               Ajar. Pod tim je identitetom drugi put dobio Goncourta za roman Život pred sobom (1975.).
               Zamjenu identiteta razotkrio je tek u oporučnom djelu Život i smrt Emilea Ajara (1981.). Za
               Sganarellea; Europski odgoj; Bijeli pas; Svjetlost žene; Tjeskoba kralja Salamuna; Odjeća
               bez ljudi; Obećanje u zoru; Skijaš skitnica; Papirnati zmajevi; Velika maza; Momo, zašto
               plačeš ?; Pseudo.

    1985.  umro je Philip Larkin. Nakon što je 2008. varaždinsko nakladništvo Modernist, "prvo u
               Hrvata", objavilo zbirku poezije E. Dickinson, 2010. je uslijedio novi pogodak "u centar
               mete" : ponovo, kao i u slučaju Dickinsonove, u prepjevu Dražena Dragovića, pojavio se
               i prvi hrvatski Larkin - Poezija napuštanja, 50 prevoda s usporednim originalom, izbor iz
               njegovih zbirki. Promocija knjige održana je 11. studenog 2010. u prepunoj studijskoj čitao -
               nici naše knjižnice. ( > )

    1987.  umro je Luis Federico Leloir. ( > )

    1990.  umro je Aaron Copland. ( > )

 


 

    Zavičajne vijesti

 

    1720.  rođen je Nikola Plantić, sveučilišni profesor i misionar. Filozofiju i teologiju studirao
               je u Grazu i Trnavi da bi kasnije radio na varaždinskoj gimnaziji. 1747. je zaređen za
               svećenika i određen za isusovačkog misionara u Južnoj Americi. Nakon progona 1766.
               vratio se u Zagreb a potom u Varaždinu postao rektor isusovačkog kolegija. Nakon uki -
               nuća reda 1773. ostao je u Varaždinu i radio kao propovjednik te upravitelj bivše isuso -
               vačke crkve. Pobosna y kratka za vsaki dan meszecza premisslyavanya (zbirka pro -
               povjedi). ( > )

    1855.  rođen je u Ladislavcu kraj Zlatara, gdje je i umro, novinar i stenograf Franjo Getz
               (Gets). Djelovao je u Zlataru i Varaždinu gdje je 1900. u kući Alojza Pichlera otvorio
               privatnu stenografsku školu. Surađivao je u glasilima Prijatelj naroda, Varaždinski
               viestnik i Hrvatska. Leksikon hrvatski. ( > ) 

   1876.  umro je Vladoj Köröskényi. ( > ) 

   1910.  rođen je u Varaždinu Nikola Goger, šumarski stručnjak. Nakon gimnazije studirao je 
              na Gospodarsko - šumarskom fakultetu. Radio je u Đurđenovcu, Bjelovaru, Varaždinu
              i Zagrebu u Ministarstvu drvne industrije, Institutu za drvno - industrijska istraživanja te
              Zavodu za privredno planiranje. Znanstvene i stručno - istraživačke članke objavljivao
              je u časopisu Drvna industrija.

 

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2021 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.