Search
E-mail

 

 7. prosinac


Dan Knjižnica grada Zagreba

(osnovane 1907.)

Čestitamo !      43.  prije Krista, umro je Marko Tulije Ciceron (Marcus Tullius Cicero), rimski političar,
                                   govornik i filozof. Vodeći predstavnik rimskog eklekticizma, imao je
                                   iznimnu ulogu u prenošenju i popularizaciji grčke uljudbe na rimskom tlu.
                                   Sačuvano mu je 58 govora i 774 pisama. Ubiti ga je dao Marko Antonije.

   1598.  rođen je Giovanni Lorenzo Bernini. ( > )

   1801.  rođen je Johann Nepomuk Nestroy, austrijski komediograf i glumac. Ironično i skeptično,
              s nizom verbalnih dosjetki i bečkih viceva oštro je kritizirao mane svojih suvremenika. Zao
              duh Lumpacius Vagabundus ili lakoumni trolist. ( > )

   1834.  rođen je Baltazar (Baldo) Bogišić, hrvatski pravnik i etnograf (mnogi izvori navode
               20. prosinac kao datum rođenja). Bio je knjižničar bečke Dvorske knjižnice (1863. - 68.),
               profesor slavenskog prava na Sveučilištu u Odesi (1870. - 72.) te ministar pravde Crne
               Gore (1893. - 99.). O važnosti sakupljanja narodnijeh pravnih običaja kod Slovena;
               Naputak za opisivanje pravnijeh običaja koji u narodu žive; Gragja u odgovorima iz
               različitih krajeva slavenskoga Juga. ( > )

   1863.  rođen je Pietro Mascagni, talijanski skladatelj. Na natječaju nakladnika, njegova
              operna jednočinka Cavalleria rusticana osvojila je prvu nagradu i postala prototipom
              opernog verizma. ( > )

   1872.  rođen je Johan Huizinga. ( > )

   1888.  rođen je Joyce Cary, irski književnik čije romane pune humora, ironije i tragikomike,
              u formalnom smislu, odlikuje narativno poigravanje. Dječja kuća; Afrička vještica; Biti
              hodočasnik; Zatečena; Zarobljenik milosti.
( > )

  1903.  rođen je Danilo Blanuša, hrvatski matematičar. Između ostalog, poboljšao je Planckovu
              formulu za količinu topline i temperaturu u fenomenološkoj termodinamici i napisao znani
              sveučilišni udžbenik Viša matematika. ( > )

              Istog dana rođen je i Bruno Bulić. ( > )

   1904.  umro je Adolf Waldinger, hrvatski slikar i crtač; najveće ime osječkog slikarstva. Bio je
              isključivo pejzažist i briljantan crtač olovkom. Umro je sam i neshvaćen da bi se tek nakon
              mnogih godina prepoznala vrijednost njegovog slikarstva. ( > )

   1906.  umro je Elie Ducommun. ( > ) 

   1909.  rođen je Nikola Vapcarov, bugarski pjesnik i revolucionar makedonskog podrijetla. Bio je
              pokretač časopisa Literaturen kritik. Zbog antifašističkog djelovanja je 1942. uhapšen i
              strijeljan. Motorne pjesme.

   1928.  rođen je (Avram) Noam Chomsky, američki lingvist. Utemeljitelj novih pristupa strukturi
              jezika, djelovao je i na razvoj psiholingvistike. U knjizi Hegemonija ili opstanak oštro se
              suprotstavio američkim težnjama za globalnom dominacijom. Sintaktičke strukture; Impe -
             
rijalne težnje; Znanje jezika.
 
   1937.  umro je Josip Pasarić, hrvatski književni kritičar Vijenca i Obzora, protivnik naturalizma i
              promicatelj tzv. "zdravog realizma". Napisao je važne studije o Mažuraniću i Preradoviću.
              ( > )

   1941.  Japanci su iznenada napali američku flotu stacioniranu u američkoj ratnoj luci
               Pearl Harbour i time dali povod SAD-u za ulazak u II. svjetski rat.

   1947.  umro je Nicholas Murray Butler. ( > )

   1985.  umro je Robert (Ranke) Graves, britanski književnik i kulturolog. Iznad žeravice; Vile
              i pješaci; Zbogom svemu; Ja, Klaudije; Vojvoda Belizar; Grčki mitovi; Hebrejski mitovi.

   1993.  umro je Wolfgang Paul. ( > )

   1994.  umro je Oto Šolc. ( > )

   1998.  umro je Martin Rodbell. ( > )  

   2000.  umro je Vlado Gotovac. ( > )

 


 

   Zavičajne vijesti

 

   1709.  rođen je Ambrozije Gabler, vjerski pisac i kroničar. Student filozofije i teologije, u
              u Družbu Isusovu je stupio u Beču. U Varaždinu je predavao na gimnaziji i radio kao
              propovjednik, kateheta i dušobrižnik. Službovao je i u Zagrebu, Osijeku, Požegi te Petro -
              varadinu a upravljao je i Marijinim svetištem u Aljmašu. Na latinskom je napisao kroniku
              aljmaškog svetišta Brevis historia statuae, ac capellae gratiosae B. V. M. Almassiensis,
              odnosno Diarium Ecclesiae Almassiensis  teCatalogus gratiarum et beneficiorum. Ve -
              ćina mu je djela ostala u rukopisu, a dio je 1936. objavljen u ediciji Vrela i prinosi.    

   1808.  u Trakošćanu je rođen Franjo Milašinović,  kanonik i književnik. Gimnaziju je završio u
              Varaždinu, filozofiju i teologiju u Zagrebu. Zaređen je 1831. a kanonikom i ravnateljem sje -
              meništa postao je 1852. Pisao je pjesme na hrvatskom jeziku a više prigodnih tekstova na
              latinskom sačuvano je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. ( > )

   1937.  umro je Antun Bauer, filozofski i teološki pisac, zagrebački nadbiskup i bivši varaždinski
              gimnazijalac. Teologiju i filozofiju studirao je u Zagrebu, Budimpešti i Beču. Jedno je vrijeme
              radio kao župnik u Ivancu. Zagrebačkom nadbiskupijom je upravljao od 1914. Objavljivao je
              u časopisima Obzor, Ljetopis JAZU, Hrvatska, Hrvatsko pravo, Hrvatska straža, Nedjelja,
              Nova Evropa, Kršćanska škola  te uređivao Katolički list  i Opću metafiziku ili ontologiju.
              ( > )


 

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.