Search
E-mail

 

10. prosinca    1475.  umro je Paolo Uccello (pravim imenom Paolo di Dono), jedan od najznačajnijih talijanskih
               ranorenesansnih slikara. Noćni lov; Sveti Juraj ubija zmaja.

   1538.  rođen je Battista Guarini. ( > )

   1806.  rođen je Pavao Štoos, hrvatski književnik i glazbenik, suradnik Gajeve Danice i jedan
              od prvih iliraca koji je pisao na štokavskom. Kip domovine leta 1831. ( > )

   1810.  rođen je Ferdo Rusan, hrvatski glazbenik. Amater, njegove mnogobrojne budnice zapisali
              su drugi. Nosim zdravu mišicu; Brod nek' ćuti udarca; Složno, složno, braćo mila. ( > )

   1822.  rođen je Cesar Auguste Franck. ( > )

   1830.  rođena je Emily Dickinson (pravim imenom Elizabeth), američka pjesnikinja. Gotovo
              da nije napuštala rodni Amherst (Massachusetts) a posljednjih 25 godina života ni svoju
              kuću. Bila je ekscentrična i snažno emotivno vezana za članove uže obitelji (sestru Laviniju,
              s kojom je živjela do smrti) i nekoliko prijatelja, napose uz Charlesa Wadswortha kojeg je
              površno upoznala u Philadelphiji 1854. i u mašti ga učinila odabranikom svojeg srca. Nakon
              njene smrti nađeno je gotovo 2 000 pjesama (velik broj nedovršenih). One su paradoksalne
              kombinacije osjećajnosti i intelektualnosti, hermetičnosti i neočekivano jasnih, konkretnih slika,
              duboke religioznosti i posve moderne ironije, smrtne jeze i reskoga humora. Posthumno su
              objavljena i njena neobična, često gotovo nerazumljiva idiosinkratična Pisma. Ako izuzmemo
              nekoliko prepjeva razasutih po časopisima i antologijama, jedinu zbirku njenih pjesama u Hrvat -
              skoj (73 pjesme uz usporedni engleski original, objedinjene pod naslovom Tiše Od Sna, u pre -
              pjevu Dražena Dragovića) je 2008. objavilo varaždinsko nakladništvo Modernist. ( > )

   1851.  rođen je Melvil Dewey, američki knjižničar. Njegova - Deweyeva decimalna klasifikacija
              (DDK), prvi je put objavljena anonimno 1876. pod naslovom Klasifikacija i predmetno kazalo
              za katalogizaciju i redanje knjiga i brošura u knjižnici. DDK počiva na podjeli sveukupnog
              ljudskog znanja na deset razreda, označenih brojkama od 0 do 9. Svaki se razred dalje dijeli
              na deset podrazreda, a daljnjim podjelama po istom načelu, moguće je prikazati i vrlo specifi -
              čna područja znanja. Poslužila je i kao osnova za Univerzalnu decimalnu klasifikaciju (UDK).
              Dewey je 1883. osnovao prvu knjižničarsku školu na svijetu - na Sveučilištu Columbia, pokre -
              nuo i uređivao Knjižničarski list (Library Journal, 1876.) i jedan je od osnivača Američkog
              knjižničarskog društva (ALA). Od 1889. - 1906. bio je ravnatelj Državne knjižnice u New
              Yorku u kojoj je osnovao posebne zbirke za slijepe, djecu i žene te zbirke neknjižne građe.
              Utemeljio je sustav putujućih knjižnica za seosko pučanstvo u izdvojenim područjima i me -
              đu prvima iznio zamisao o centraliziranoj katalogizaciji koju bi za druge knjižnice obavljala
              Kongresna knjižnica. ( > )  

   1869.  rođen je Srećko Albini, hrvatski skladatelj i dirigent. U svoja je djela unosio elemente
              slavonske narodne glazbe a iz povećeg opusa izdvajaju se operete Nabob i Barun Trenk
              te balet Na Plitvička jezera. ( > )

   1870.  rođen je Adolf Loos, austrijski arhitekt. Polemičnim člancima je napadao secesiju i zalagao
              se da građevine budu jednostavne, udobne i praktične. Ornament je zločin; Usprkos. ( > )

   1879.  umro je Ante Kuzmanić, hrvatski liječnik i novinar, vatreni ilirac i urednik Zore dalmatinske,
              Glasnika dalmatinskog i Pravdonoše.

   1889.  umro je Ante Kovačić, hrvatski književnik. Javio se poezijom ali afirmirao se prozom.
              U registraturi; Ladanjska sekta; Seoski učitelj; Fiškal; Među žabari; Smrt babe Čengićkinje
              (travestija Mažuranićevog epa). ( > )

   1891.  rođena je Nelly Sachs, njemačka književnica i prevoditeljica. 1940. je emigrirala u Švedsku
              te pisala drame i poeziju o stradanju židovskog naroda a 1966. je podijelila Nobelovu nagradu
              s S. Y. Agnonom. U stanovima smrti; Pomrčina zvijezde; Znakovi u pijesku. ( > )

   1896.  umro je Alfred Nobel, švedski kemičar, izumitelj dinamita, želatinskog dinamita i bezdimnog
              baruta. Osnovao je zakladu za nagrađivanje najznačajnijih dostignuća iz područja fizike, kemije,
              fiziologije ili medicine, književnosti i mira. Nagrade se dodjeljuju od 1901. svake godine na dan 
              njegove smrti. 1969. se počela dodjeljivati i nagrada za ekonomiju. Napisao je i dvojezičnu
              (švedski i esperanto) dramu Nemesis, baziranu na stvarnom događaju u kojem je glavna
              junakinja, Beatrice Cenci, osuđena na smrt i pogubljena 11. rujna 1599. u Rimu. ( > )

   1898.  rođen je Ivan Tabaković, hrvatski slikar i keramičar, suosnivač grupe Zemlja.
 
   1908.  rođen je Olivier Messiaen, francuski skladatelj i orguljaš. Načela svojeg sustava opsežno
              je izložio u teorijskim spisima. Stvorio je golem opus orkestralnih, komornih i instruktivnih djela.
              Egzotične ptice; Katalog ptica; Dvadeset pogleda na dijete Isusa; Meditacije nad tajnom
              Svetog Trojstva.


   1928.  umro je Charles Rennie Mackintosh, škotski arhitekt. Utjecao je na bečke secesioniste,
              posebno na uređenje interijera (pokućstvo, tekstil).

   1936.  umro je Luigi Pirandello, talijanski književnik, dobitnik Nobelove nagrade 1934. Svoju poetiku
              izložio je u eseju Humorizam. Gejin Uskrs; Porajnske elegije; Ljubavi bez ljubavi; Kad bijah
             
lud; Šale o životu i smrti; Izopćena; Smjena; Pokojni Matija Pascal; Večeras se improvizira;
             
Šest (osoba) / lica / likova traži autora. ( > )

   1944.  umro je Paul Otlet. ( > )

   1978.  umro je Ed Wood. ( > )

   1987.  umro je Jascha Heifetz (pravim imenom Josip Robertovič), američki violinist ruskog podrijetla.
              ( > )

   1999.  umro je Franjo Tuđman, hrvatski državnik i povjesničar, prvi predsjednik Republike Hrvatske.

   2006.  umro je Augusto Pinochet.

    Zavičajne vijesti   1858.  rođena je Selma (Anselma) Dürrigl, udana Milla(n), operna pjevačica. Kod uršulinki
              je polazila osnovnu školu a privatne satove glazbe imala je kod A. Stöhra. Školovala se i
              na bečkom konzervatoriju a nastupala u Berlinu, Dortmundu, Osijeku, Varaždinu, Zagrebu ...
              Izvodila je glavne sopranske uloge aktualnog repertoara. Nakon udaje 1887. prestala je
              nastupati.

   1861.  rođen je Vladoje Dukat. ( > )

   1889.  rođen je Toma Bedenik. ( > )

   1909.  rođen je u Kućanu Gornjem kraj Varaždina novinar i pjesnik Stjepan Hrastovec. Pravo
              je apsolvirao u Zagrebu i Grazu. Radio je kao novinar i i urednik Hrvatske straže i Hrvat -
              skog glasa  te kao dopisnik Hrvatskog naroda  iz Budimpešte. Objavljivao je u periodici
              - Luč, Danica, Selo i grad, Obitelj, Omladina, Hrvatska revija, Hrvatska obrana, Hrvat -
              ska prosvjeta. Živio je u Austriji i Kanadi. Budna zemlja; Darovi vremena; Susret snova;
              Tragom riječi; Časovi i otkrivenja; Izabrane pjesme; Na rubu zbilje; Prisni sadržaji;
              Viđenja i priviđanja.
 

 

 

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.