Search
E-mail

 

 11. prosinca

 


    1803.  rođen je (Louis) Hector Berlioz, središnja ličnost francuskog glazbenog romantizma.
               Fantastična simfonija; Faustovo prokletstvo; Kristovo djetinjstvo; Te Deum. Napisao je
               Veliki traktat o modernoj instrumentaciji i orkestraciji, Memoare i Groteskno u glazbi.
               Bio je knjižničar na pariškom Konzervatoriju. ( > )
       
   1843.  rođen je Robert Koch, njemački liječnik,  jedan od osnivača bakteriologije kao zasebne
              grane medicine i dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu 1905. Proučavao je
              malariju, antraks, lepru i bubonsku kugu te otkrio uzročnike tuberkuloze i kolere. ( > )

   1845.  rođen je Spiridon (Špiro) Brusina, hrvatski zoolog. 1894. poduzeo je prvo naše znan -
              stveno istraživanje Jadrana, suosnivač je Hrvatskog prirodoslovnog društva te redovni
              član JAZU. Prirodopisne znanosti, osobito zoologičke, uopće i kod nas. ( > )

   1879.  rođen je Aladar Baranyai, hrvatski arhitekt mađarskog podrijetla. Stil mu je nazvan
              "umjerenom secesijom". ( > )

   1882.  rođen je Max Born, njemački fizičar. Pridonio je kvantnoj mehanici, teoriji relativnosti
              i teoriji kristala. 1954. je dobio polovicu Nobelove nagrade za fiziku. Drugu polovicu je
              dobio Walter W. G. F. Bothe (8. siječnja 1891. - 8. veljače 1957.) koji je istraživao koz -
              mičko zračenje i sastav atomske jezgre. Metodom koincidencije je omogućio mjerenje
              vrlo malih vremenskih intervala u nuklearnoj fizici a 1944. je radio na izgradnji prvog
              njemačkog ciklotrona. ( > )  

   1890.  rođen je Mark Tobey, američki slikar, lirski apstraktist nadahnut kineskom kaligrafijom.
              ( > )

   1905.  rođen je Eugen Fink. ( > )

   1908.  rođen je Miron Makanec, hrvatski slikar i likovni teoretičar čiji opus prelazi od
              postimpresionizma do apstrakcije i pop - arta. Varijacije; Urbani folklor. ( > )

   1911.  rođen je Nagib Mahfuz. ( > )

   1931.  rođena je Sunčana Škrinjarić. Već za života je proglašena klasikom hrvatske dječje
              književnosti. Kaktus bajke; Ulica predaka; Čudesna šuma; Pisac i princeza. ( > )

   1938.  umro je Christian Lous Lange. ( > )

   1964.  umrla je Alma Mahler - Werfel. ( > )

   1965.  umro je Đuro Tiljak, hrvatski slikar. Studirao je u Moskvi kod V. Kandinskog.
              Bio je urednik revije Kultura i likovni kritičar časopisa Književnik. ( > )

   1978.  umro je Vincent du Vigneaud. ( > )

   1991.  umro je Artur Lundkvist. ( > )

   2016.  umrla je Esma Redžepova-Teodosievska.
    Zavičajne vijesti

 

   1830.  umro je u rodnom Varaždinu Leopold Ignacije Ebner. ( > ) 

   1894.  rođen je Alfonso Heisinger, pedagog. Gimnaziju je završio u Varaždinu a filozofiju
              i slavistiku studirao u Zagrebu. Službovao je u raznim mjestima kao srednjoškolski pro -
              fesor i prosvjetni nadzornik. Bio je i nadstojnik Nastavnog odsjeka Ministarstva prosvjete
              NDH. U zborniku Naša domovina obradio je povijest hrvatskog školstva. Objavio je Načela
              socijalne pedagogije na temelju nauke dr. Antuna Radića  i Hrvatski radnički i namješte -
              nički  pokret  te surađivao u raznim listovima i časopisima (Kokot; Vijavica; Juriš; Kritika;
              Zenit; Krugovi; Mogućnosti
).

 

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.