Search
E-mail

 

 13. prosinca

 
 
    1048.  umro je al - Biruni (arap. biruni : stanovnik predgrađa), arapski filozof, pjesnik i priro -
               doslovac. Živio je u Perziji i Indiji a napisao je mnoštvo radova iz povijesti, zemljopisa,
               matematike, farmakologije i geometrije od kojih je najpoznatija velika Povijest Indije
               (Tarik al - Hind). 

    1204.  umro je Majmonid. ( > )

    1466.  umro je Donatello (pravim imenom Donato di Nicolo di Betto Bardi), majstor talijanskog
               renesansnog kiparstva inspiriranog antičkim idealima. David; Nicollo da Uzzana;
               Raspeće; Navještenje; Judita i Holoferno.

    1720.  rođen je Carlo Gozzi, talijanski komediograf - ogorčeni protivnik Goldinijevih reformi
               te zagovornik commedie dell' arte i improvizacijske tradicije. Beskorisne uspomene;
               Neobična Marfiza; Bajke - deset fantasičnih i bajkovitih komada među kojima se nalazi
               i priča Zaljubljen u tri naranče koju je uglazbio S. Prokofjev. ( > )

    1784.  umro je Samuel Johnson. ( > )

    1797.  rođen je Heinrich Heine, njemački književnik. Najznačajniji dio opusa su mu pjesme
               - po njima je jedan od najvažnijih romantičarskih umjetnika. Zabilježeni su i publicistički
               tekstovi, književnopovijesni prikazi te dramski, novelistički i romaneskni pokušaji. Lirski
               intermezzo; Slike s puta; Atta Troll; Njemačka, zimska bajka; Romanzero; Romantična
               škola; Lutezia; O povijesti novije književnosti u Njemačkoj; Rabin iz Bacharacha.
( > )

     1816.  rođen je Mato Vodopić, hrvatski teolog, književnik i prirodoslovac. Od 1889. bio je
                dubrovački biskup a u književnosti je jedan od prvih naših pripovjedača koji se tematski
                i stilski približio realizmu. Narodna imena bilja slao je B. Šuleku  a i sam je u časopisu
                Slovinac objavio dva popisa imena ptica i gmazova. Marija Konavoka; Tužna Jele; Na
                doborskijem razvalinam. ( > )

    1854.  rođen je Tomislav (Tomo) Maretić, jedan od najplodnijih hrvatskih jezikoslovaca - pred -
               sjednik JAZU od 1915. - 18. Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika
               iz 1899. jedan je od najutjecajnijih (iako često osporavan i kritiziran zbog vukovske proveni -
               jencije) kodifikatora hrvatskog jezika. Klasični status imaju njegovi prevodi Ilijade i Odiseje
               a kao urednik 6 (od 23) knjiga Akademijinog Rječnika hrvatskoga ili srpskog  napisao je oko
               6000 stranica velikog formata. ( > )

   1863.  umro je Christian Friedrich Hebbel, njemački književnik. Najspominjanije su mu građansko
               - povijesne i mitološke drame koje odlikuje prelaz k realizmu i psihologizmu.Genoveva; Judith;
              Marija Magdalena; 
trilogija Nibelunzi. ( > )

   1874.  rođen je Ludwig Curtius. ( > )

   1881.  umro je August (Ivan Nepomuk Eduard) Šenoa. ( > )

   1911.  rođen je Trygve Haavelmo. ( > )

   1915.  rođen je (John) Ross MacDonald (pravim imenom Keneth Millar), autor serije krimića s detek -
              tivom Lewom Archerom. Klasik žanra je već odavno, a u nekom predgovoru piše da je "i najza -
              kučastiji zaplet A. Christie bistra voda gorskog jezera prema njegovim zagonetkama." Njegova
              supruga Margaret (Ellis) Millar (djevojački Sturm), (5. veljače 1915. - 26. ožujka 1994.) je
              također cijenjena autorica krimića (Neznanac u mom grobu; Opsjednutost ...). ( > )

   1923.  rođen je Philip Warren Anderson, američki fizičar, teorijski istraživač elektronske strukture
              magnetskih i neuređenih sustava. 1977. je podijelio Nobelovu nagradu s Johnom Hans -
              branckom van Vleckom (13. ožujka 1899. - 27. listopad 1980.) i Nevillom Francisom  
              Mottom (30. rujna 1905. - 8. kolovoza 1996.).

             Istog dana rođen je  Antonio Tapies, španjolski slikar, glavni predstavnik informela
             (izg. enformel > pravac apstraktne umjetnosti; odbacuje organizirane oblike izraza i orijentira
             se na umjetnikove emotivne impulse, instinkt i automatsku gestu). Tapies slika reljefno, koristeći
             se pijeskom, katranom, gipsom... Sivi reljef na crnome.

  1930.  umro je Fritz Pregl, austrijski kemičar slovenskog podrijetla. Njegova su otkrića omogućila
             razvoj organske kemije te je za njih 1923. nagrađen Nobelovom nagradom. ( > )

  1935.  umro je (Francois Auguste) Victor Grignard, francuski kemičar. Otkrio je da se iz
             magnezija i halogenida stvaraju organsko - magnezijski (Grignardovi) spojevi. Nobelovu
             nagradu za 1912. je podijelio sa sunarodnjakom Paulom Sabatierom (5. studenog 1854.
             - 14. kolovoza 1941.)  

  1940.  umro je Jacques Arsene d' Arsonval, francuski fizičar koji je prvi, još 1881.
             predložio korištenje toplinske energije oceana. Izvodio je pokuse s visokofrekventnim
             strujama u elektromedicinske svrhe, doradio galvano i ampermetar te izumio magnetski
             telefon. ( > )

  1944.  umro je Vasilij Kandinsky, francuski slikar, grafičar i teoretičar umjetnosti ruskog pod -
             rijetla. Izlagao je s ekspresionistima (grupa Die Brücke > Most) a sam je utemeljio pokret
             Der Blaue Reiter (Plavi jahač). Nakon Oktobarske revolucije je ravnao moskovskom
             Akademijom i osnivao muzeje ali je 1921. ipak morao emigrirati. Predavao je na Bauhausu,  
             od 1933. se skrasio u Francuskoj. Apstraktne kompozicije stvarao je kombinacijom pravaca,
             krivulja, krugova i kolorita težeći spiritualnom i pokušavajući znanstveno dokučiti mehanizam
             psihološkog djelovanja slike i pronaći matematičke zakone za primjenu i značenje boja. Akord;
             Apstraktni akvareli; Krugovi na crnom; Okrugli akcent. Od više teorijskih djela najvažnije je
             O duhovnom u umjetnosti.

  1955.  umro je Antonio Egas Moniz. ( > )  

  2009.  umro je Paul Samuelson. ( > )

    

    Zavičajne vijesti

 

    1627.  rođen je u Varaždinu Stjepan Glavač, doktor filozofije, teolog i kartograf. U isusovački red je
               stupio 1648. Kao profesor je radio u Grazu, Zagrebu, Linzu, Celovcu i Trnavi. 1673. je objavio
               svoju prvu geografsku kartu Hrvatske sačuvanu u HAZU, u Valvasorovoj zbirci. Reljef je pri -
               kazan metodom sjenčanja a naselja su označena različitim simbolima. Ucrtana je mreža meri -
               dijana i paralela a vjerno je prikazana i hidrografska mreža. Približno mjerilo - 1:250 000. ( > )

    1905.  rođen je u Čakovcu samouki slikar Gabrijel Horvat. U Budimpešti je izučio mehaničarski zanat.
               1931. se doselio u Lepoglavu gdje je bio poslovođa u tvornici Jela, a od 1952. knjigovođa u
               kaznionici. Radio je akvarele, crteže flomasterom, slikao krajolike, vedute, portrete... Samo -
               stalno je izlagao u Lepoglavi, Varaždinu, Čakovcu, Trakošćanu i Zagrebu te skupno s
               umjetnicima iz Međimurja i Hrvatskog zagorja. ( > ) 

    1928.  umro je Mirko Novak. ( > )

    1991.  umro je kemičar Hrvoje Iveković, maturant varaždinske gimnazije 1920. Kemiju je studirao
               u Brnu i Zagrebu gdje je doktorirao 1929. Nakon rata bio je redoviti profesor na Farmaceutskom
               fakultetu i rektor Sveučilišta. Brojne stručne i znanstvene članke objavio je u periodici u zemlji i
               inozemstvu. Uređivao je časopis Voda i plin  te nekoliko časopisa JAZU. Bio je predsjednik
               Hrvatskog kemijskog društva, MH, redovni član JAZU i glavni urednik lista Bulletin Scientifique.
               Pisao je pod pseudonimima Mirko Breza, M. Brodar i V. Hrive. Higijena pitke vode; Mijenjanje
               kemijskog sastava vode Plitvičkih jezera; Unificirana jugoslavenska nomenklatura anorgan -
               ske kemije; suautorstva : Mineralne i termalne vode SR Hrvatske; Desalinacija; pjesnička
               zbirka Đavo svira kontrabas. ( > )
 

 

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2021 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.