Search
E-mail
BIBLIOGRAFIJA GUSTAVA KRKLECA
 
I. POEZIJA (zbirke pjesama)
1.LIRIKA, Zagreb, nakl. Vörös i dr., 1919, tisak: Kuzma Rožmanić, (predgovor Ulderiko Donadini)
2.SREBRNA CESTA
 - prvo izdanje: Zagreb, nakl. Čaklović - Kugli, 1920 (nije sačuvano)
 - drugo izdanje: Zagreb, nakl. Čaklović, 1921
 - treće izdanje: Beograd, 1928
3.NOVE PESME, Beograd, "Vreme", 1923
4.LJUBAV PTICA, Beograd, nakl. S. B. Cvijanović, 1926
5.IZLET U NEBO, Beograd, nakl. S. B. Cvijanović, 1928
6.SABRANA DELA I i II, Beograd, "Narodna prosveta", 1932
7.SAN POD BREZOM, Zagreb, nakl. Vasić i Horvat, 1940
8.DAROVI ZA BEZIMENU, Zagreb, nakl. Radoslav Horvat, 1944
9.TAMNICA VREMENA, Zagreb, Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1944
10.IZABRANE PJESME, Zagreb, Nakladni zavod Hrvatske, 1947
11.TRI POEME, Zagreb, Nakladni zavod Hrvatske, 1949, (povodom 50. godišnjice života i 30.godišnjice književnog rada)
12.LIRSKA PETOLJETKA, Zagreb, Novo pokoljenje, 1951
13.ŽUBOR ŽIVOTA, Beograd, "Prosveta", 1955
14.IZABRANE PJESME, Zagreb, Matica Hrvatska, 1961, (pogovor Saša Vereš)
15.PJESME - EPIGRAMI - BASNE - NOĆNO IVERJE, Zagreb, Matica Hrvatska - "Zora", 1963. (biblioteka "Pet stoljeća hrvatske književnosti", predgovor Augustin Stipčević)
16.LASTAVICA NAD GRADOM, Zagreb, Školska knjiga, 1966. (predgovor: Ljerka Matutinović)
17.LIST NA VJETRU, IZABRANE PJESME, Zagreb, Naprijed, 1967. (pogovor Branislav Glumac)
18.PJESME, Zagreb, Mladost, 1972. (biblioteka: "Jelen")
19.SAN LJETNE NOĆI, Sarajevo, "Veselin Masleša", 1972, (biblioteka: "Lastavica")
20.CRNI KOS, Beograd, "Nolit", 1974. (povodom 75. godišnjice rođenja)
21.PRED LICEM ZBILJE, Vrbas, Festival jugoslavenske poezije mladih, Dom kulture Vrbas 1977
 ODABRANA DJELA GUSTAVA KRKLECA u šest knjiga:
22.Knjiga prva: SREBRNA CESTA, Zagreb, "Alfa" - "Prosvjeta", 1977, (obuhvaća lirski opus od početka do drugog svjetskog rata)
23.Knjiga druga: ŽUBOR ŽIVOTA, Zagreb, "Alfa" - "Prosvjeta", 1977, (obuhvaća poeziju od početka Drugog svjetskog rata do izdavanja Odabranih djela)
 
II. PROZA – roman, književne kozerije, publicistički zapisi, eseji
1.BESKUĆNICI, Zagreb, nakl. St. Kugli, 1921
2.F.M. DOSTOJEVSKI KAO ČOVEK, Novi Sad, d.d. "Natošević", (pretiskano iz "Letopisa", knj. 305, sv. 1-2)
3.LICA I KRAJOLICI, Zagreb, Zora, 1954
4.PISMA MARTINA LIPNJAKA IZ PROVINCIJE, Zagreb, IBI, 1956
5.NOĆNO IVREJE, Zagreb, Izdavački zavod JAZU, 1960
6.NOVO NOĆNO IVERJE, Sarajevo, "Veselin Masleša", 1966
7.PJESME - EPIGRAMI I BASNE - NOĆNO IVERJE, vidi: I/15,
 ODABRANA DJELA GUSTAVA KRKLECA u šest knjiga, vidi: I/22-23
8.Knjiga treća: LICA I KRAJOLICI
9.Knjiga četvrta: PISMA IZ PROVINCIJE
10.Knjiga peta: NOĆNO IVERJE, (napomena: izbor tekstova iz knjiga pod II/5 i II/6)
 
III. EPIGRAMI
1.IZABRANI EPIGRAMI, Zagreb, "Zora", 1963. (pogovor Nasko Frndić)
2.PJESME - EPIGRAMI I BASNE - NOĆNO IVERJE, vidi 1/15
3.DRVENI KLINCI, Zagreb, "August Cesarec", 1973
 
IV. POEZIJA I PROZA ZA DJECU
1.PIONIRI GRADE, Zagreb, Nakladni zavod Hrvatske, 1946. (ilustrirao Antun Brilli)
2.CVIJEĆE, Zagreb, "Color", 1952. (ilustrirao Vladimir Kirin)
3.TELEGRAFSKE BASNE, Zagreb, "Mladost", 1952. (ilustrirala Vesna Borčić)
4.ZVONCE O REPU, Zagreb, 1954. (ilustrirala: Vesna Borčić)
5.MAJMUN I NAOČALE, Zagreb, "Mladost", 1967. (do 1976. ukupno 7 izdanja)
6.DRVENI BICIKL, Zagreb, "Naša djeca", 1964. (ilustrirao Vilko Gliha Selan)
7.KAKO NASTAJE KRUH?, Zagreb, "Naša djeca", 1974. (slikovnica, tekst priredio (G)ustav (K)rklec
8.ŠTO SE DOBIVA OD MLIJEKA?, Zagreb, "Naša djeca", 1974. (slikovnica, tekst priredio (G)ustav (K)rklec
9.ZAŠTO PADA KIŠA?, Zagreb, "Naša djeca", 1974. (slikovnica, tekst priredio (G)ustav (K)rklec
10.KAKO SE GRADI KUĆA?, Zagreb, "Naša djeca", 1974. (slikovnica, tekst, priredio (G)ustav (K)rklec
11.NI SAN, NI JAVA, Zagreb, "Mladost", 1977. (ilustrirala Dijana Kosec Bourek)
12.POD GUPČEVOM LIPOM, Zagreb, Mladost", 1977. (likovni prilozi Ivan Rabuzin)
13.KOLO OKO SVIJETA, Zagreb, Naša djeca, 1977. (priredio Gustav Krklec)
 ODABRANA DJELA GUSTAVA KRKLECA u šest knjiga, vidi: 1/22-23.
14.Knjiga šesta: MAJMUN I NAOČALE (napomena: ovo u stvari osmo izdanje prošireno je pjesničkim i proznim radovima objavljivanim u listovima i časopisima za djecu)
 
V. DRAMSKO STVARALAŠTVO
1.GROBNICA, rapsodija u tri dijela. Jugoslavenska dramska biblioteka "Scena", Zagreb, br. 1, studeni 1919. (predgovor autora)
 
VI. OSTALO*
1.HRVATSKO ZAGORJE: turističko-privredni vodič. Krapina, Glas Hrvatskog zagorja, 1955. (predgovor Gustav Krklec)
2.SEDAMDESET PET GODINA ŽIVOTA I RADA GUSTAVA KRKLECA (katalog izložbe, Varaždin, 7.-15.VI. 1974.), ČENGIĆ, Enes: Pjesnik na srebrnoj cesti. Zagreb, Grafički zavod Hrvatske, 1979. (fotomonografija)
3.GUSTAV KRKLEC 1899 – 1977. Stogodišnjica rođenja 1899 - 1999. Ur. Drago Zdunić, knj. 1. Pjesme i prepjevi; knj. 2. Prozni radovi. Bibliografija.
 
VII. DJELA OBJAVLJENA NAKON SMRTI*
1.MAJMUN I NAOČALE. Zagreb, Mladost, 1979, 1987, 1990.
2.CRVENKAPICA I DRUGE PRIČE, Zagreb, Naša djeca, 1979. (priredio Gustav Krklec)
3.PJESNIK U VIHORIMA, Zagreb, Mladost, 1980. (prir. Šime Vučetić)
4.LUDI DAN, Zagreb, Naša djeca, 1981. (priredio Joža Skok)
5.TELEGRAFSKE BASNE, Zagreb, ABC naklada, 1982, 1995. (prir. Ivo Zalar)
6.LUMP I NJEGOVI PRIJATELJI, Zagreb, Naša djeca, 1986. (priredio Gustav Krklec)
7.ULAZITI MOLIM. Zagreb, Naša djeca, 1988. (priredio Gustav Krklec)
8.IZBOR IZ DJELA, Vinkovci, "Riječ", 2000. (prir. Cvjetko Milanja)
9.VOL ZA VOLANOM. Zagreb, Mozaik knjiga, 2001. (prir. Diana Zalar)
10.TELEGRAFSKE BASNE, Zagreb, Školska knjiga, 2001.
 
VIII. PRIJEVODI GUSTAVA KRKLECA
1.BAB, Julius: "PISCI AMERIKE" (izvorno: "Amerikas Dichter"), "Mladost", Zagreb, 1955. (bilješka o piscu: G. K.)
2.BABELJ, Isak: "ODESA" (opaska: G. K. i M. Jovanović), "Kultura", Beograd 1961; Matica srpska", Novi Sad 1967. (Starije izdanje - "Nolit", Beograd 1930
3.BRATKO, Ivan: "PROLJEĆE U FEBRUARU" (izvorno na slov.: "Pomlad v februarju"), "Prosveta", Beograd 1961; "Naprijed", Zagreb, 1958
4.BEZRUČ, Petar: "ŠLESKE PJESME", "Nakladni zavod Hrvatske", Mala biblioteka sv. 18, Zagreb, 1948
5.BRECHT, Bertholt: "KAVKASKI KRUG KREDOM" (izvorno: "Kaukasischer Kreidekreis"), prevedeno za potrebe Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, premijera – 1956
6.GORKI, Maksim: "DJETINJSTVO" (izvorno: "De'tstvo"), "Novo pokoljenje", Zagreb, 1950
7.GORKI, Maksim: "PJESME", Nakladni zavod Hrvatske", Mala biblioteka sv. 72, Zagreb, 1950. (G. K. preveo: "Djevojka i smrt; bajka" i "Balada grofici Elen de Kursi")
8.GORKI, Maksim: "PRIPOVIJETKE", "Kultura" Beograd - Zagreb, tisak: "Ognjen Prica", Zagreb, 1950. Opaska: Prijevod "Djetinjstva" tiskan i 1967. i to u izdanju "Mladosti" Zagreb, i "Prosvjete" Zagreb, (ovo drugo zajedno s "Među ljudima")
9.GOETHE, Johann Wolfgang: "WILHELM MEISTER" (izvorno: "Wilhelm Meister Lehrjahre"), stihove prepjevao G. K. "Naprijed", Zagreb, 1960
10.GOETHE, Johann Wolfgang: "IZBOR IZ DJELA", "Školska knjiga", Zagreb, 1963. (izbor iz lirike uz druge preveo i G. K., preveo pjesmu "Pjevač")
11.GOETHE, Johann Wolfgang: "PESME", Beograd 1964. (uz ostale prevodio i G. K.)
12.HEINE, Heinrich: "SLIKE S PUTOVANJA" (izvorno: "Reisebilder"), Zagreb, 1964. (stihove prepjevao G. K.)
13.ILYES, Gyula: "PETÖFI" "Naprijed", Zagreb, 1960. (stihove preveli G. K. i D. Cesarić)
14.JESENJIN, Sergej Aleksandrovič: "ISPOVIJEST HULIGANA", "Otokar Keršovani", Rijeka 1964; "Matica hrvatska" (tisak: "Ognjen Prica"), Zagreb, 1965. (G. K. preveo: "Pjesma o kuji", "Lisica", "Ne tugujem, ne zovem, ne plačem", "Krčmarska Moskva", "Puškinu", "O moj goli klenu, sa injem po tijelu", "Do viđenja, druže moj, do viđenja"); "ISPOVIJEST MANGUPA", "MH", 1969
15.KÄSTNER, Erich: "EMIL I DETEKTIVI", "Nolit", Beograd, 1932; "Mladost", Zagreb, 1954. (op. sedmo izdanje izašlo 1974)
16.KÄSTNER, Erich: "BLIZANKE", "Mladost", Biblioteka vjeverica, Zagreb, 1969, 1972, 1974. i 1976
17.KÄSTNER, Erich: "ČOVJEČULJAK", "Mladost", Biblioteka vjeverica, Zagreb, 1967. i 1976
18.KÄSTNER, Erich: "ČOVJEČULJAK I MALENA", "Mladost", Biblioteka vjeverica, Zagreb, 1969. i 1976
19.KRANJEC, Miško: "KRV ZA SLOBODU", "Nakladni zavod Hrvatske", Zagreb, 1947. (preveli G. K. i Hijacint Petris)
20.KRILOV, Ivan A.: "BASNE", "Novo pokoljenje", Zagreb, - Beograd 1947. (preveli G. K. i Dobriša Cesarić)
21.KRUSS, James: "TRI MIŠA, TRI MAČKE I SVE PO TRI" (izvorno: "3 X 3 an einem Tag"), "Naša djeca", Zagreb, Beograd, Skopje i dr., tisak: "Mladinska knjiga", Ljubljana 1966. (prepjevao G. K.)
22.LANDY, Edmund: "BONGO U GRADU", "Edit", Rijeka 1956. (slobodni prijevod stihova G. K.)
23.LANDY, Edmund: "MIŠO PUTUJE PO SVIJETU", "Edit", Rijeka 1956. (slobodni prijevod stihova G. K.)
24.LJERMONTOV, Mihail: "MASKERATA", "Zora", Zagreb, 1965. (Prijevod i bilješke uz prijevod G. K.; Pogovor: Uz 150 - godišnjicu rođenja Ljermontova G. K.)
25.MARŠAK, Samuel Jakovlevič: "VOJNA POŠTA", "Novo pokoljenje", Zagreb, - Beograd 1949. (prepjevao s ruskog G. K.)
26.MIHALY, Jo: "ČUVAR BRATA", "Nakladni zavod Hrvatske", Zagreb, 1947
27.MAUPASSANT, Guy de: "PRUSI PRED PARIZOM", "Nakladni zavod Hrvatske", Zagreb, 1947
28.PETERSEN, Jan: "NAŠA ULICA", "Kultura", Zagreb, 1957.
29.PREŠEREN, France: "SONETNI VIJENAC", "Nakladni zavod Hrvatske", Zagreb, 1949. (napomene i pogovor G. K.)
30.PUŠKIN, Aleksandar Sergejevič: "IZBOR IZ PUŠKINA", "Matica hrvatska", Zagreb, 1949. (G. K. preveo: pjesme "Brončani konjanik", "Peterburška kronika", "Mozart i Salieri"; prozu "Upravitelj poštanske postaje")
31.PUŠKIN, Aleksandar Sergejevič: "PJESME, IZBOR IZ PUŠKINA", "Veselin Masleša", Sarajevo 1969. i 1970. (G. K. preveo: "Epigram")
32.PUŠKIN, Aleksandar Sergejevič: "KNJIGA POEZIJE", "Nakladni zavod Hrvatske", Mala biblioteka sv. 58. Zagreb, 1949. (G. K. preveo "Mozart i Salieri", "Brončani konjanik", "Peterburška kronika")
33.PUŠKIN, Aleksandar Sergejevič: "MEĆAVA", "Zora", Zagreb, 1950
34.RENN, Ludwig: "RAT", "Nolit", Beograd, 1931. (preveo G. K. s dr Mirkovićem)
35.RENN, Ludwig: "ŠPANSKI RAT", "Narodna prosvjeta", Sarajevo, 1959. (preveo G. K. u suradnji s A. Kolkom)
36.PUŠKIN, Aleksandar Sergejevič: "MEĆAVA", "Zora", Zagreb, 1950.
37.SILANPÄÄ, Frans Emil: "SVETA BEDA - LJUDI U LJETNOJ NOĆI", "Svjetlost", Sarajevo, 1961. (G. K. preveo: "Ljudi u ljetnoj noći")
38.RILKE, Rainer Maria: "LIRIKA", Zora, Zagreb, (G. K. preveo: "Pjesma o moru")
39.TOLSTOJ, Lav Nikolajevič: "KOZACI", "Svjetlost", Sarajevo 1951; "Matica Hrvatska", Zagreb, 1961. 1963. i 1965. "Naučna knjiga", Beograd, 1971.
40.TOLSTOJ, Lav Nikolajevič: "KOZACI", "Kavkaske pripovijetke", "Sevastopoljske pripovijetke", "Matica hrvatska". Zagreb, 1962. i 1970. (Preveli G. K. i Stjepan Kranjčević)
41.TOLSTOJ, Lav Nakolajevič: "SMRT IVANA ILJIČA", i "KOZACI", "Svjetlost", Sarajevo, 1964. (G. K. s Vašom Bogdanovim)
42.ŽUPANČIČ, Oton: "CICIBAN", "Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb, 1946.
43.ŽUPANČIČ, Oton: "CICIBAN I DRUGE PJESME ZA DJECU", "Mladost", Zagreb, 1962. i 1966. (prijevodi G. Krklec i G. Vitez)
44.ŽUPANČIČ, Oton: "PJESME", "Zora", Zagreb, 1951. (preveli G. K. i Stanko Tomašić)
45.ŽUPANČIČ, Oton: "IZBOR", "Svjetlost", Sarajevo, 1959. 1960. i 61. (preveli G. K., Stanko Tomašić i drugi)
46.ŽUPANČIČ, Oton: "IZABRANA DELA", "Narodna knjiga", Beograd, 1963. (G. K. preveo neke pjesme: "Kroz telefon", "Spomen osloboditeljima", "Ciciban sluša očev sat", "Ciciban je zaspao" i "Na rastanku")
47.WEISENBORN, Günther: "BALADA O EULENSPIEGELU", "Zora", Zagreb, 1959.
48."100 NAJVEĆIH DJELA SVJETSKE KNJIŽEVNOSTI", "Stvarnost", Zagreb, 1970. (G. K. preveo: "A. P. Kernovoj" Puškina, "Epigram" Puškina i "Sonetni vijenac" Prešerna)
49."RAZVIKANI PJETLIĆ - UKRAJINSKA PRIPOVIJETKA", "Naša djeca", Zagreb, Beograd, Skopje, Novi Sad i dr. tisak u Ljubljani 1966.
50.SOVJETSKA LIRIKA, "Matica hrvatska, Zagreb, 1947. (G. K. preveo: Sergej Mihalkov - "Škola", Samuil Maršak: - "Suvorovci", "Čapajevci", "Ratna zima", "Poklon", Maksim Riljski - "Lenjinova slika", Džambul Džabajev - "Pjesma o zakletvi". Nikolaj Tihonov - "Ljubljena", "Snijeg u Ljubljani", "Pjesma bez naslova", "Bledsko jezero")
51.ANTOLOGIJA SVJETSKE LIRIKE. Ur. Slavko Ježić i Gustav Krklec. Zagreb, Kultura, 1956. Prepjevi Gustava Krkleca iz mađarske, njemačke, nizozemske, flandrijske, ruske, češke, slovačke i bugarske poezije, *
52.ANTOLOGIJA SVJETSKE LJUBAVNE POEZIJE, (ur. Nikola Miličević), "Matica hrvatska", Zagreb, 1970. (dio preveo G. K.)
53.STO PJESAMA SVIJETA, (ur. Antun Šoljan), "Stvarnost, Zagreb, 1971. (uz ostale prevodio i G. K.)
 
IX. DRUGI O KRKLECU
1.ULDERIKO DONADINI: Gustav Krklec "Grobnica", "Hrvatska prosvjeta", Zagreb, 1919, br. 6
2.MILAN V. BOGDANOVIĆ: Najmlađi jugoslovenski pesnik, "Politika" od 24. XII. 1919, Beograd. (Opaska: Kasnije predgovor "Srebrnoj cesti")
3.D(ragan) B(ublić): Edicije najmlađih, "Obzor", Zagreb, 1919, br. 276
4.M(ilan) O(grizović): Gustav Krklec, "Lirika", "Savremenik", Zagreb, 1919, br. 10
5.J(osip) ZDUNIĆ: "Lirika", "Hrvatska prosvjeta", Zagreb, 1919, br. 6
6.D(ragan) Bublić: Gola duša Gustava Krkleca, "Grič", Zagreb, 1920. ser. 2, sv. 1
7.MIRAN JARC: Gustav Krklec, "Srebrna cesta", Ljubljanski zvon", Ljubljana, 1921, br. 6
8.F(ran) I(lešič): Roman izgubljenoga naraščaja, "Jutro", Ljubljana, 1921, št. 173
9.I(lija) JAKOVLJEVIĆ: Srebrna cesta, "Hrvatska prosvjeta", Zagreb, 1921, br. 6
10.(Vladimir) LUNAČEK: Savremena hrvatska literatura, "Obzor", Zagreb, 1921. br. 131
11.RADOSAV OBLAK: Gustav Krklec, "Srebrna cesta", "Narod", Sarajevo, 1921. br. 20
12.MILAN V. BOGDANOVIC: "Nove pesme" Gustava Krkleca, "Srpski književni glasnik", Beograd, 1923, br. 1
13.DOBRIŠA CESARIĆ: "Nove pesme" Gustava Krkleca, "Ozon", Zagreb, 1923, br. 1
14.LJ(ubo W(iesner): "Nove pesme" Gustava Krkleca, "Novosti", Zagreb, 1923. br. 19.
15.S(ima) PANDUROVIĆ: "Nove pesme" G. Krkleca, "Preporod", Beograd 1923. br. 29.
16.V(ladan) S(tojanov) ZOROVAVELJ: G. Krklec, "Nove pesme", "Politika" od 12. II. 1923, Beograd
17.BOŠKO TOKIN: Srpskohrvatska poezija, "Jutarnje novosti", 1923, br. 18.
18.ANTUN BARAC: Gustav Krklec, "Ljubav ptica", "Jugoslavenska njiva", Zagreb, 1926. br. 10
19.M(ilan) V. BOGDANOVIC: "Ljubav ptica", "Buktinja", Beograd 1926, knj. V, sv. 3, br. 21.
20.MILAN V. BOGDANOVIC: Gustav Krklec: "Ljubav ptica", "Srpski književni glasnik", Beograd 1926, br. 1
21.(Vladimir) LUNAČEK: Jedna zbirka pjesama (Gustav Krklec: "Ljubav ptica"), "Obzor", Zagreb, 1926, br. 208
22.I(van) N(evistić): Gustav Krklec: "Ljubav ptica", "Vijenac", Zagreb, 1926, br. 10
23.LJUBOMIR MARAKOVIĆ: Gustav Krklec, "Hrvatska prosvjeta", Zagreb, 1926, br. 11
24.L(adislav) ŽIMBREK: Lirika Krkleca ("Ljubav ptica", najnovija zbirka pjesama), "Hrvat", Zagreb, 1926. br. 7
25.B(ožidar) BORKO: Gustav Krklec "Ljubav ptica", "Ljubljanski zvon", Ljubljana 1927. št. 2
26.MIRAN JARC: Iz sodobne srbohrvaške lirike, "Dom in svet", Ljubljana 1927, št. 1
27.BRANIMIR ĆOSIĆ: U razgovoru sa Gustavom Krklecom, "Reč i slika", Beograd 1927, br. 4
28.JOSIP BOGNER: Gustav Krklec: "Izlet u nebo", "Književnik", Zagreb, 1928, br. 5
29.MILAN V. BOGDANOVIC: Gustav Krklec "Izlet u nebo", "Srpski književni glasnik", Beograd, 1928, br. 7
30.SR(ećko) DIANA: Dve otmene zbirke, "Novi čovjek", Sarajevo, 1928, br. 6 (109)
31.MARKO RISTIĆ: O lirici Gustava Krkleca, "Politika" od 20. VII. 1928, Beograd
32.PAVLE BIHALJI: Gustav Krklec: "Izlet u nebo". Nova literatura, 1928/29. br. 7/8
33.ĐURO VILOVIĆ: Srpska lirika kajkavske duše, (Gustav Krklec: "Izlet u nebo"), "Obzor", Zagreb, 1928, br. 160
34.B(ožidar) Borko: Gustav Krklec, "Jutro", Ljubljana 1929, št. 109
35.MIRAN JARC: Pesniške zbirke, "Dom in svet", Ljubljana 1929, št. 5
36.ANTUN BRANKO ŠIMIĆ: Gustav Krklec, "Književnik", Zagreb, 1930, br. 2
37.STANISLAV ŠIMIĆ: Književnička savjest, "Književnik", Zagreb, 1930, br.2
38.BLAŠKO VOJNIĆ: Gustav Krklec: "Ljubav ptica", "Glas", Subotica 1939, br. 2
39.IVAN GORAN KOVAĆIĆ: Gustav Krklec sprema dvije knjige pjesama, "Novosti", Zagreb, 1940, br. 294
40.TOMICA PENAVIĆ: Gustav Krklec: "San pod brezom", "Graničar", Zemun, 1942, br. 12
41.A. R. BUEROV: Lirski uzpon G. Krkleca, "Hrvatska revija", Zagreb, 1944, br. 7
42.PETER GRGEČ: Krklečev kanconier, "Vienac", Zagreb, 1944, br. 3
43.MARKO KIŠ: Pjesnik zagorskih breza, "Hrvatska gruda", Zagreb, 1944, br. 194
44.TOMICA PENAVIĆ: Majstor soneta na djelu, "Hrvatski narod", Zagreb, 1944, br. 1119
45.TOMO SMERDEL: "Darovi za bezimenu" od Gustava Krkleca, "Nova Hrvatska", Zagreb, 1944, br. 110
46.A. R. BUEROV: "Tamnica vremena", "Spremnost", Zagreb, 1945, br. 154
47.VLADIMIR KOLBEC: Krklecova "Tamnica vremena", "Nova Hrvatska", Zagreb, 1945. br. 20
48.MARIJAN MATKOVIĆ: Uz 30-godišnjicu književnog rada Gustava Krkleca, Podlistak "Vjesnika", Zagreb, 26. VI. 1949
49.S. P.: "Tri poeme" Gustava Krkleca, "Studentski list" br. 28. od 29. X. 1949
50.T(one) P(otokar): Književne novosti Zagrebaških in beograjskih založb (op. o "Lirskoj petoljeci"), "Sl. 1955
51.ZLATKO TOMIĆIĆ: Razrješenje pjesnika, "Narodni list", Zagreb, 2. VIII. 1955
52.DALIBOR CVITAN: Pisma Martinja Lipnjaka iz provincije, "Studentski list", Zagreb, 1956, br. 14
53.DRAGOMIR KASTRATOVIĆ: "Pisma Martina Lipnjaka iz provincije", "Vjesnik", Zagreb, 15. VII. 1956
54.TONE POTOKAR: Kramljanje o otsotnem pesniku, "Delo", Ljubljana 27. V. 1959
55.JANEZ ROTAR: Krklečeva lirika v slovenščini, "Naša sodobnost", Ljubljana 1959, br. 11
56.BOŽO MILAČIĆ: Jednostavno i snažno, "Vjesnik", Zagreb, 20. X. 1960
57.STANE ŠIMENC: Gustav Krklec, lirika, "Naši razgledi", Ljubljana 9. I 1960
58.VLATKO PAVLETIĆ: Kozerije G. Krkleca, Trenutak sadašnjosti, Novinarsko izdavačko poduzeće, Zagreb, 1960. (str. 280-281)
59.MILOŠ I. BANDIĆ: Popularizacija literature, (Gustav Krklec: "Noćno iverje" "Književne novine", Beograd 2. XII. 1960
60.PREDRAG PALAVESTRA: Gustav Krklec: "Noćno iverje", "Savremenik", Beograd 1961, br. 2
61.ŠIME VUČETIĆ: Zapisi o feljtonima G. Krkleca, "Republika", Zagreb, 1961, br. 4-5
62.BOŽIDAR BORKO: Na razpotjih časa - eseji in feljtoni: O liriki Gustava Krkleca, "Založba Obzorje", Maribor 1962. (str. 191-195)
63.VELIBOR GLIGORIĆ: Lirika Gustava Krkleca, "Savremenik", Beograd 1962, br. 10
64.TODE ČOLAK: Ljubav ptica i čoveka, "Književne novine", Beograd 21. IX. 1962
65.ANTUN ŠOLJAN: Sinusoida slave, "Telegram", Zagreb, 18. V. 1962
66.BRANISLAV GLUMAC: Novi sjaj starog zlata, "Vjesnik", Zagreb, 18. IX. 1963
67.VLATKO PAVLETIĆ: Hrvatski pjesnici između dva svjetska rata, "Republika", Zagreb, 1963. br. 9. (str. 412-413)
68.AUGUSTIN STIPČEVIĆ: Pjesnik i vrijeme, "Republika", Zagreb, 1963. br. 4
69.ŠIME VUČETIĆ: Krklečev epigramatski ciklus, "Republika," Zagreb, 1964, br. 1
70.IZET SARAJLIĆ: Portreti drugova: Gustav Krklec, "Odjek", Sarajevo 1. V. 1964, br. 9.
71.VLATKO PAVLETIĆ i drugi: Panorama hrvatske književnosti XX stoljeća, "Stvarnost", Zagreb, 1965. (str. 298-301, 511-512, 688-693)
72.BOŽIDAR BORKO: Literarna publicistika G. Krkleca, "Delo", Ljubljana 23. VII. 1966
73.IGOR MANDIĆ: Iverje nostalgičnog duha (Gustav Krklec: "Novo noćno iverje"), "Vjesnik", Zagreb, 9. VII. 1966
74.SELECTOR (Tomislav Sabljak): Maestro Krklec, "Večernji list", Zagreb, 13. VIII. 1966
75.RISTO TRIFKOVIĆ: Dnevni red života (Gustav Krklec: "Novo noćno iverje"), "Oslobođenje", Sarajevo, 3. VII. 1966
76.MIROSLAV ŠICEL: Pregled novije hrvatske književnosti, "Matica hrvatska", Zagreb, 1966. (str. 194-196)
77.BOŽIDAR BORKO: Petdeset let pesničke ustvarjalnosti Gustava Krkleca, "Delo", Ljubljana 7.IX.1967
78.ZVONIMIR MAJDAK: Širokogrudni izbor, "Republika", Zagreb, 1967, br. 7-8
79.ANTE STAMAĆ: Umirovljenik Gustav Krklec, "Razlog", Zagreb, 1967. br. 1
80.RADOVAN VUČKOVIĆ: Krklečevo iverje, "Izraz", Sarajevo 1967, br. 1
81.ANTUN ŠOLJAN: Pjesnik i popularnost, "Vjesnik", Zagreb, 12. III. 1967
82.ALEKSANDAR FLAKER: Književne poredbe (Hrvatski pjesnici i Sergej Jesenjin), "Naprijed", Zagreb, 1968. (str. 423-429)
83.ANTUN KOZINA: Dva jubileja Gustava Krkleca, "Hrvatsko zagorje", Krapina 1969, br. 1-3
84.MEŠA SELIMOVIĆ: Hvatanje odbjegle ptice, "Vjesnik", Zagreb, 24. VI . 1969
85.JOŽA SKOK: Vječan osmjeh zavičajni, "Kaj", Zagreb, 1969, br. 7-8
86.DALIBOR CVITAN: Ironični narcis - eseji i kritike, "Matica hrvatska", Zagreb, 1971. (str. 212-218)
87.LJUBOMIR CVIJETIĆ: Nepresušna svježina poezije, "Odjek", Sarajevo, 1974, br. 20
88.JURE KAŠTELAN: Slike sna i zemlje, (predgovor katalogu izložbe: "75 godina života i rada Gustava Krkleca"), Varaždin, 1974
89.TOMISLAV LADAN: Akademik i satirik, "Oko", Zagreb, 6. II. 1974
90.IGOR MANDIĆ: Sudbina epigramatika, "Vjesnik", Zagreb, 9. III. 1974
91.MILUTIN SREĆKOVIĆ: Rukopis pjesničke sudbine, "Borba", Beograd-Zagreb, 2. XI. 1974
92.STANKO KORAĆ: Hrvatski roman između dva rata, 1914-1941, (Krklec: "Beskućnici"), "August Cesarec", Zagreb, 1974. (str. 325-329)
93.MILOŠ KORDIĆ: Skladanje pjesme, "Riječi", Sisak, 1975, br. 3-4
94.M. J.: Krklec u šest knjiga, "Večernji list", Zagreb, 5. IX. 1977.
95.J. BADALIĆ: Gustav Krklec, INA, Zagreb, 16. IV. 1977
96.PREDRAG MATVEJEVIĆ: Pjesnik životom i djelom, "Vjesnik", 31. X. 1977
97.ENES ČENGIĆ: Jedna nepotpisana knjiga, "Oslobođenje", Sarajevo 31. X. 1977
98.M. JURIŠIĆ: Put do ljudskog srca, "Večernji list", Zagreb, 31. X. 1977
99.IVO HERGEŠIĆ: Pro Gustavo Krklec poeta, "Vjesnik", 1. XI. 1977
100.BOŽIDAR BORKO: Gustav Krklec in Slovenci, "Delo", Ljubljana, 3. XI. 1977
101.Z. ZIMA: Darodavalac ljepote, "Oslobođenje", Sarajevo, 3. XI. 1977
102.ZUKO DŽUMHUR: Poslednje viđenje s pesnikom, "Politika", Beograd, 4. XI. 1977
103.RATKO ZVRKO: Posljednja suza, "Arena", Zagreb, studeni 1977
104.B. N. (Berislav Nikpalj): Posljednji izlet u zavičaj, "Varaždinske vijesti", 10. XI. 1977
105.BERISLAV NIKPALJ: Uspomene na Gustava Krkleca, (opaska: u nastavcima), "Novosti", Beograd, 7-12. XI. 1977
106.JURE KAŠTELAN: Umro je pjesnik Gustav Krklec, "Matica", Zagreb, 11. XI. 1977
107.PREDRAG MATVEJEVIĆ: Za Gustava Krkleca, "Odjek", Sarajevo, 1977. br. 22
108.DRAGAN M. JEREMIĆ: Darovi za čoveka, "Književne novine", Beograd, 16. XI. 1977
109.ZDRAVKO BLAŽINA: Guštek se preko mosta nahodao, "Večernji list", Zagreb, 31. XII. 1977
110.ŠAŠA VEREŠ: Laku noć samoćo! "Odjek", Sarajevo, 31. XII 1977. br. 24
111.BRANKO KOVAČEVIĆ: Sve tajne i tuge..., "Odjek", Sarajevo, veljače 1978
112.K. F. Glazbene metamorfoze poezije Gustava Krkleca, "Oko", Zagreb, 1. XII. 1977
113.F. ŠRIMPF: Krklec in drugi v astrijski literarni reviji, "Večer", Maribor, 8. III. 1978
114.IZET SARAJLIĆ: Pisma iz Gundulićeve ulice, "Oko", Zagreb, 23. III. 1978
115.ŠIME VUČETIĆ: Od Srebrne ceste do Noćnog iver ja, "Vjesnik", Zagreb, 4. IV. 1978
116.NEDJELJKA I ŽELIMIR STUBLIJA: Još nekoliko riječi o "Odabranim djelima" Gustava Krkleca, "Vjesnik", 11. IV. 1978.

--------------------------
Izvor:
ČENGIĆ, Enes: Pjesnik na srebrnoj cesti. Zagreb, Grafički zavod Hrvatske, 1979. (fotomonografija).
Bibliografiju prir. Darjan Zadravec.


* prilozi prema katalozima Gradske knjižnice i čitaonice "Metel Ožegović" Varaždin
 

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2021 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.