Search
E-mail

 

29. prosinca

 

     1800.  rođen je Charles (Nelson) Goodyear, američki kemičar i industrijalac. Razradio je
                postupak vulkanizacije i usavršio proizvodnju tvrde gume te 1844. osnovao poznatu
                tvornicu. ( > )

    1825.  umro je Jacques - Louis David, glavni predstavnik klasicizma u francuskom slikarstvu.
               Diljem svijeta imao je brojne epigone (i mnoge soc-relistične kompozicije mu puno duguju).
               Zakletva Horacija; Krunidba Napoleona u Notre - Dame; Napoleon na prijevoju sv.
               Bernard. ( > )

    1876.  rođen je Pablo Casals. ( > )

    1910.  rođen je Ronald (Harry) Coase, američki ekonomist britanskog podrijetla. 1991. je dobio
               Nobelovu nagradu a njegove interdisciplinarne spoznaje su jednako vrijedne kako za
               ekonomsku teriju tako i za pravnu znanost, gospodarsku povijest ili organizacijsku teoriju.
               Coaseovim teoremom  je ukazao na činjenicu da će zainteresirane stranke same doći do
               efikasnijeg rješenja problema pregovaranjem ako su uspostavljena vlasnička prava. Pri -
               roda poduzeća; Poduzeće, tržište i pravo; Britanski radio : proučavanje u monopolu. 

    1924.  umro je Carl Spitteler. ( > )

    1926.  umro je Rainer Maria Rilke. ( > )

    1931.  umro je Oton Kučera

    1977.  umro je Ivo Hergešić, hrvatski povjesničar književnosti i prevoditelj; novinar i urednik
               Obzora, ravnatelj kazališta Komedija  te utemeljitelj studija komparativne književnosti i
               nastave teatrologije i filmologije. Pisao je književne, kazališne, filmske i likovne kritike
               te prevodio s francuskog, njemačkog, engleskog, španjolskog, nizozemskog i ruskog
               jezika. Poredbena ili komparativna književnost; O prijevodima i prevođenju; Književni
               portreti; Shakespeare, Moliere, Goethe.
( > )

     1979.  umro je Branimir Sakač, hrvatski skladatelj i glazbeni pedagog, osnivač grupe
                Fonat  te jedan od utemeljitelja Zagrebačkog muzičkog bijenala.  Eksperimentirao je s
                konkretnom i elektronskom glazbom i težio fonoplastici - cjelovitom izrazu zvuka, svjetla,
                pokreta i prostora. Bavio se glazbenom publicistikom, bio vrstan poznavatelj folklora te
                napisao glazbu za nekoliko filmova. Simfonija o mrtvom vojniku; Songelu. ( > )

    1981.  umro je Miroslav Krleža. Onkraj i usprkos fami o "krležijanskoj rečenici", prenosimo
               uvod njegovog pisma od 2. travnja 1981. bolesnoj supruzi Beli u bolnicu (E. Čengić :
               S Krležom iz dana u dan ; 4. sv. - U sjeni smrti; Globus, Zg. 1985. str. 214). ( > )

               Mila moja Belice, "dušo i srce",
               Hvala Ti što si se javila ! Ti dobro znaš što meni znači Tvoj glas, taj Tvoj glas iz
              
daljine, pa ipak tu, tu, doma kod nas, pod našim krovom razveselio nas je Tvoj glas !

   1986.  umro je Andrej (Arsenijevič) Tarkovski. ( > )

   2003.  umro je Ivo Frangeš. ( > )

   2004.  umro je Julius Axelrod, američki biokemičar i farmakolog. Identificirao je enzim koji
              razgrađuje neurotransmitere nakon završetka prenosa živčanog impulsa. 1970. je dobio
              Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu. Bernard Katz (26. ožujka 1911. - 20. travnja
              2003.) i Ulf Svante von Euler - Chelpin (7. veljače 1905. - 9. ožujka 1983.) podijelili su
              je s njim. ( > )
       


 

    Zavičajne vijesti    1666.  umro je pisac Andrija Makar.  U isusovački red je stupio 1642. Kao profesor je radio u
               Zagrebu, Varaždinu, Trnavi, Košicama pa ponovo u Zagrebu, sve do smrti. Bavio se knji -
               ževnim, povijesnim i filozofskim radom. Pripisuje mu se autorstvo knjige Libellos croatico
               ideomate. ( > )

    1946.  umro je Mirko Breyer. ( > )

    1969.  umro je Mijo Ipša. ( > ) 

    1989.  umro je Ivo Strahonja, novinar i književnik. Školovanje je započeo u Varaždinu a diplomirao
               je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Kao novinar zaposlio se na Radio Zagrebu i zapam -
               ćen je po uspješnim reportažama iz svakodnevnog života, posebno po emisiji Z naših bregov.
               Pisao je priče, novele, humoreske, radio-komedije, scenarije za dokumentarne filmove...
               Objavljivao je u Vjesniku i Varaždinskim vijestima te napisao knjige Podravski zapisi
               i Zagorska kronika.

    1992.  umro je u rodnom Varaždinu dirigent, zborovođa i glazbeni pedagog Milan Jadrošić. Nakon
               Varaždina, školovanje je nastavio u Čakovcu na Pedagoškoj akademiji te u Splitu. Radio je na
               školama u Vinici, Čakovcu i Varaždinu - u Muzičkoj školi i gimnaziji. Osposobio je više genera -
               cija voditelja tamburaških orkestara a kao dirigent tamburaškog orkestra Muzičke škole posti -
               gao značajne rezultate na gostovanjima širom svijeta. Vodio je i pjevački zbor RKUD Sloboda.

 

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.