Search
E-mail

 

 14. siječnja

 


    1753.  umro je George Berkeley, irski filozof i teolog - empirist i subjektivni idealist.
               Pokušaj nove teorije neposrednog promatranja; Traktat o principima ljudske
               spoznaje; Tri dijagonale između Hilsa i Filonusa; Siris.
( > )

    1774.  rođen je Antun Nagy, hrvatski književnik i prevoditelj. Pisao je prigodne pjesme na
               mješavini kajkavskog i štokavsko - ikavskog narječja. Prevodio je Ovidija, povijesne
               članke, praktične knjižice iz gospodarskog života i zabavno štivo te izdavao kalendare.
               Novi i stari kalendar ilirički.

    1811.  rođen je Fran Kurelac. ( > )

    1841.  rođena je Berthe (Marie Pauline) Morisot, francuska impresionistička slikarica i
               grafičarka. Žena pred ogledalom; Kolijevka. ( > )

    1850.  rođen je Pierre Loti (pravim imenom Julien Viaud), francuski pisac. Bio je pomorski
               časnik i veliku popularnost stekao nizom romana i novela o egzotičnim zemljama koje
                je posjećivao tijekom službovanja. Islandski ribar; Razočarane; Mladi siromašni
               časnik; Lotijevo vjenčanje.
( > )

    1856.  umro je Janko Drašković. ( > )

    1867.  umro je Jean (Auguste Dominique) Ingres, najvažniji predstavnik francuskog slikarskog
               klasicizma. Udaljujući se od matičnog stila, slikao je ženske aktove koji su generacijama bili
               kanonski. Kupačica; Velika odaliska; Turska kupelj. ( > )

    1875.  rođen je Albert Schweitzer. ( > )

    1889.  umrla je Ilma de Murska (pravim imenom Ema Pukšec), hrvatska koloraturna sopranistica.  
               Svojom pojavom, ekscentričnošću i pjevačkim darom bila je metom pozornosti gdjegod je na -
               stupala - H. Klein ju je nazvao hrvatskim slavujem, R. Celetti povijesnom pjevačicom 19. sto -      
               ljeća, G. B. Shaw joj je komplimentirao s "lady of position"... Njoj u čast održava se kulturo -
               loška manifestacija „Dani Ilme de Murske” u rodnome Ogulinu. ( > )

    1896.  rođen je John Dos Passos. ( > )

    1898.  umro je Lewis Carroll (pravim imenom Charles Lutwidge Dodgson), engleski književnik
               i matematičar. Pisao je matematičke i logičke rasprave te se uspješno bavio fotografijom
               ali ostat' će upamćen prvenstveno po Alici u zemlji čudesa - djelu koje je smislio da bi
               zabavio djecu svog prijatelja. Mješavina fantastike i humora te bogatstvo narativne kom -
               binatorike čini ovo ostvarenje lektirom kako za djecu tako i za odrasle. Napisao je i Alicu
               s one strane zrcala,  a povodom premijere Tim Burtonove ekranizacije Alice u zemlji
               čudesa  u ožujku 2010. neki je osmoškolac, u ogranku Banfica knjižnice čije stranice
               trenutno čitate, vršnjaku pojasnio da "Johnny Depp glumi Mada Hattera" (meda hetera) !
               ( > )

    1906.  rođen je Novak Simić. ( > )

    1942.   umro je Milan Rešetar, hrvatski književni povjesničar, jezikoslovac i numizmatičar.
               Čakavština i njezine negdašnje i današnje granice; Srpsko - hrvatske kolonije u južnoj
               Italiji; Dubrovačka numizmatika.
( > )

    1943.  rođen je Ralph M. Steinman. ( > ) 

    1946.  umro je Murice Koechlin. ( > )

    1957.  umro je Humphrey Bogart. ( > )

    1977.  umrla je Anais Nin, američka spisateljica. Isprva je pisala pod utjecajem nadrealizma
               (Kuća incesta) a svojim Dnevnicima  u više svezaka, u kojima opisuje boemski život,
               vlastita erotska iskustva i veze (sa H. Millerom npr.) stječe slavu ali i optužbe za
               pornografiju. ( > )

    2009.  umro je Dušan Džamonja. ( > )

    2010.  umro je Ante Babaja.

 


 

     Zavičajne vijesti

 

     1813.  rođen je Antun Nemčić. ( > )  

     1851.  rođen je Feliks Udl. ( > ) 

     1877.  rođen je Lavoslav Hönigsberg, pravnik i stručni pisac. Nakon mature, pravo je studirao
                u Grazu i Beču gdje je i doktorirao. Od 1903. radio je u Varaždinu u Državnom odvjetništvu.
                1925. imenovan je sucem Banskog stola u Zagrebu, potom i sucem Stola sedmorice. Predavao
                je honorarno na Pravnom fakultetu. Napisao je desetak pravnih knjiga i objavljivao u stručnoj
                periodici. Zakon o štampi  od 6. augusta 1925. popratio je tumačenjima i sudskim rješenjem.  
                ( > )

   1889.  rođen je revolucionar Gustav Barabaš. Gimnaziju je polazio u Osijeku, Požegi, Zagrebu
              i Varaždinu, a pravo diplomirao u Zagrebu. Mobiliziran u austro - ugarsku vojsku, u I. svjet -
              skom ratu bio je komandant čete u 79. pješadijskom puku. Povezavši se s boljševicima i pre -
              šavši na rusku stranu, bio je načelnik stožera IV. armije, kasnije i zapovjednik svih interna -
              cionalnih dobrovoljačkih jedinica u Ukrajini. Stradao je 1937. u staljinističkim čistkama.

   1924.  rođen je teolog, publicist i prevoditelj Bonaventura (Roko) Duda. Od 1935. do 1944. polazio
              je varaždinsku klasičnu gimnaziju. Teologiju je magistrirao na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu
              i 1941. postao članom Hrvatske franjevačke provincije Sv. Ćirila  i Metoda, a 1950. zaređen je
              za svećenika. U Rimu je doktorirao 1955. i na Papinskom biblijskom institutu dostigao magisterij
              biblijskih znanosti. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu radio je kao asistent, od 1964.
              docent i pročelnik katedre Svetog pisma Novog zavjeta a od 1969. je redoviti profesor. Od 1982.
              do 1986. bio je dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta. Jedan je od osnivača časopisa Glas
              koncila  i Upoznajmo Bibliju  te pokretač i urednik biblioteke Biblijski niz. Učiteljski nagovori Sv.
              Oca pape Pije XII. redovnicima; Biblijska arheologija; Iz Apokalipse; Propositio pro accomo -
             
data renovatione Ordinis; Riječ tijelom postala; Ima li naše redovništvo budućnost; Iz Djela
             
apostolskih; Moli i radi; Jesmo li sami na putu; Svijeta razveselitelj; Sjeme je riječ Božja;  
             
Isusov križni put i sedam riječi na  križu; Moj Sveti Franjo; Savjest i obraćenje u Bibliji; 
              U plemenitu srcu... ( > )

 

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.