Search
E-mail

 

19. siječnja
    1729.  umro je William Congreve, engleski dramatičar,  jedan od najboljih komediografa iz razdoblja
               restauracije. Isticao se sjajnim dijalozima i stihovima te elegancijom izraza. Prijateljevao je s
               A. Popeom, J. Swiftom, R. Steeleom i J. Drydenom. Stari neženja; Ljubav za ljubav;
             
Takav je svijet; Ožaloščena nevjesta. ( > )

    1736.  rođen je James Watt, engleski izumitelj,  poznat po usavršavanju i primjeni parnog stroja.
               Desetak izvora se slaže o tom datumu, našli smo samo jedan koji navodi 18. siječanj. Kod
               datuma smrti je stvar kompliciranija : Watt je umro 1819., ali dal'  19. ili 25. kolovoza - tu je
               omjer "pola - pola".

    1790.  rođen je Per Daniel Amadeus Atterbom, vodeći predstavnik švedskog književnog
               romantizma. Pod utjecajem Platona, Schellinga i poezije njemačkih romantičara sastavio
               je alegorijski spjev Otok blaženih, dramatiziranu sagu koja objedinjuje lirske, dramske
               i epske elemente. Napisao je i književnopovijesnu studiju Švedski proroci i pjesnici,
               osnovao književni klub Aurora  te novine Phosporos. ( > )

   1798.  rođen je Auguste Comte. ( > )

   1809.  rođen je Edgar Allan Poe, američki književnik. Njegovi eseji Filozofija kompozicije  i
              Pjesničko načelo su programatskog karaktera. Pjesme su mu muzikalne i formalno savršene.
              Smatra se ocem moderne detektivske priče ali i znanstveno popularne literature. Bio je uzor
              europskim simbolistima, osobito Ch. Baudelaireu. Gavran; Crni mačak; Ubojstva u ulici
              Morgue; Doživljaji Arthura Gordona Pyma. ( > )     

   1839.  rođen je Paul Cezanne. ( > )

   1865.  umro je Pierre - Joseph Proudhon. ( > )

   1874.  rođena je Ljerka Šram

   1876.  rođen je Milan Begović. ( > )  

   1921.  rođena je Patricia Highsmith. (hrv. stranica je ugašena) ( > )

   1948.  umro je Ignjat Fischer, hrvatski arhitekt čije se stvaralaštvo kreće u rasponu od rane
              bečke secesije do ekspresivnog art - decoa i akademske eklektike. ( > )

   1951.  umro je Frane Cota. ( > )

   1968.  u zagrebačkom Kazalištu &TD premijerno su odigrane Stilske vježbe R. Queneaua,
              redatelja Tomislava Radića u kojima briljiraju Lela Margitić i Pero Kvrgić.
              Opaska iz 2018. - predstava je u međuvremenu postala fenomen svjetskih razmjera
              i već je 2008. uvrštena u Guinnessovu knjigu rekorda kao najdulje izvođena predstava  
              na svijetu s istom glumačkom postavom.

   1969.  umro je Jan Palach. ( > )

 


  

    Zavičajne vijesti

 

    1710.  rođen je Ivan Galjuf (Galliuf, Gallyuff), hrvatski jezikoslovac i pisac, ravnatelj
               isusovačkog konvikta u Varaždinu. Napisao je latinsku dramu u stihovima o junačkim
               djelima plemića Erdödyja Croatia theatrum virtutis Erdödianiae. Pripremao je hrvatska
               izdanja školskih udžbenika s odgovarajućim kajkavskim prevodima latinskih primjera.
               Utemeljio je osnovne škole na isusovačkim imanjima u Kutjevu i Sesvetama a u Zagrebu
               tiskaru i knjižaru za distribuciju školskih knjiga. ( > )

   1919.  umro je u rodnom Varaždinu Julije Janković, gimnazijski profesor, povjesničar
              i arhivist. Studirao je povijest i zemljopis u Beču i Zagrebu. Radio je na školama u
              Osijeku, Zagrebu, Rijeci i Varaždinu (od 1886. do 1913.). Predavao je povijest,
              zemljopis, krasopis, hrvatski, njemački, latinski i grčki jezik. Istraživao je povijest
              Varaždina i Varaždinske županije. Objavljivao je u Hrvatskoj straži, Varaždinskom
              viestniku, Zborniku za narodni život i običaje Južnih Slavena, Obćinskom glasniku...
              Najznačajnije mu je djelo Pabirci po povijesti Županije varaždinske. ( > )

   1922.  rođena je u Varaždinu Blanka Brozović, autorica udžbenika. U našem gradu je polazila
              osnovnu školu i gimnaziju, Učiteljsku školu u Čakovcu te Višu pedagošku u Zagrebu i Splitu.
              Na pedagoškoj akademiji u Zagrebu je 1957. diplomirala engleski jezik i kasnije radila u školama
              u Lepoglavi, Maruševcu, Varaždinu, Zagrebu… Pisala je udžbenike, priručnike i radne bilježnice
              za sve razrede osnovne škole (često u suradnji s O. Gerčan). Pojedini naslovi objavljeni su u
              brojnim izdanjima. I speak English (stage A, B, C, D, E); In English please; We learn English;
              Englesko - hrvatski i hrvatsko - engleski rječnik…

   1923.  rođen je u Ludbregu pjesnik Božo Hlastec. Školovao se u Ludbregu i Zagrebu gdje je za -
              vršio Srednju tehničku školu. Od 1952. živi i radi u Samoboru. Kajkavske pjesme objavljivao
              je u Samoborskim novinama, Kaju, Kajkavskom kalendaru... nagrađivan je na smotrama kaj -
              kavskog pjesništva u Zelini, Zlataru, Samoboru i Krapini, desetak pjesama mu je uglazbljeno;
              zastupljen je u nekoliko antologija i zbornika. Stari poti; Zvezde nad Sanoborom (nije zatipak   
              > tipfeler) Podravske senje; Na zemlji tragi. 

   1935.  umro je u Varaždinu etnograf  Dane Kovačević. Klasičnu gimnaziju polazio je u Zagrebu,
              a u Petrinji je 1879. završio učiteljsku školu. Službovao je kao učitelj u žumberačkom Mrzlom
              Polju. Nakon umirovljenja živi u Varaždinu i bavi se skupljanjem pjesama i običaja žumberačkog
              kraja. Članke je objavljivao u Hrvatskom učitelju, Spomenici - Kalendaru grkokatolika Križe -
              vačke biskupije  i Žumberačkim novinama. ( > )  

   1994.  umro je u rodnom Varaždinu Dragan Grims. ( > )  

 

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2021 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.