Tražilica
E-mail

 

 27. siječnja     1750.  rođen je Josip Voltić (Voltiggi), hrvatski filolog i leksikograf, sastavljač rječnika
                Ricsoslovnik (1803.) u kojem donosi štokavske, čakavske i kajkavske oblike uz
                talijanske i njemačke riječi. Djelu je priložena i mala gramatika.

    1756.  rođen je Wolfgang Amadeus Mozart. ( > )

    1775.  rođen je Friedrich (Wilhelm Joseph von) Schelling, filozof - klasični njemački
               idealist. Umjetnost je za njega najviši stupanj duhovne djelatnosti u kojem se  očituje
               jedinstvo subjekta i objekta, slobode i nužnosti, konačnog i beskonačnog, svjesnog
               i nesvjesnog. Sustav transcedentalnog idealizma; Filozofska istraživanja o biti
              
ljudske slobode; Predavanja o filozofiji umjetnosti; Filozofija i religija; Filozofska
              
pisma o dogmatizmu i kriticizmu. ( > )

    1814.  umro je Johann Gottlieb Fichte, njemački filozof - klasični etički i subjektivistički
               idealist. Iz Kantove filozofije je razvio svoj sustav koji počiva na suprotnosti ja  i
               ne - ja te njihovu identitetu u apsolutnom ja. Pokušaj kritike svake objave; Osnove
               prirodnog prava; Nauk o ćudoređu; Određenje čovjeka; Zatvorena trgovačka država.
               ( > )

               Istog dana je rođen Eugene Emmanuel Viollet - le - Duc, francuski arhitekt i konzer -
               vator, veliki pobornik historicizma i jedan od najutjecajnijih predstavnika neogotike. Resta -
               urirao je crkvu Notre - Dame u Parizu, opatiju St. Denis te katedrale u Amiensu i Reimsu.
               Rječnik francuske arhitekture od XI. do XVI. stoljeća (u 10 svezaka). ( > )

    1823.  rođen je Victor (Antoine Edouard) Lalo, francuski skladatelj španjolskog podrijetla.
               Tipični predstavnik kasne francuske glazbene romantike, počeo je kao violinist. Kralj
               Ysa (opera); Španjolska simfonija.

    1832.  rođen je Lewis Carroll. ( > )

    1864.  rođen je Bela Čikoš Sesija (Csikos Sessia), hrvatski slikar. Pokrštavanje
               Hrvata; Walpurgina noć; Justi i Pauli; ciklusi Bosco tre vasi; Innocentia; Salome.
               ( > )

    1879.  rođen je Josip Kosor. ( > )

    1891.  (15. siječnja po julijanskom kalendaru) rođen je Ilja Grigorjevič Erenburg, ruski
               književnik i publicist. Niz godina, prije i poslije Oktobarske revolucije, proveo je
               na Zapadu a za II. svjetskog rata bio izvjestitelj. Među prvima je u romanu Otapanje
               iz 1954. iznio snažnu kritiku Staljinovog režima. Ljudi, godine, život; Julio Jurenito;
               Trust D. E.; Jeanne Ney; Pad Pariza; Oluja.
          
    1901.  umro je Giuseppe (Fortunino Francesco) Verdi. ( > )

    1919.  rođen je Raul Goldoni, hrvatski slikar i kipar. Lubanje; Torza. ( > )

               Istog dana je umro Endre Ady. ( > )

    1922.  umro je Giovanni Verga, talijanski književnik. Neko je vrijeme djelovao u Firenci
               i Milanu pišući romantičarske i pomodne romane ali se ubrzo vratio rodnoj Siciliji
               i ostvario najbolja djela talijanskog verizma i realizma, nadahnuta pesimističnim ži -
               votnim iskustvom ali i puna sućuti prema čovjekovim naporima. Obitelj Malavoglia;
               Meštar don Gesualdo.


    1956.  umro je Erich Kleiber, austrijski dirigent poznat po dosljednom inzistiranju poštivanja
               originalnih Mozartovih, Beethovenovih, Wagnerovih i R. Straussovih partitura.
               ( > )
    
    1963.  umro je Marko Rašica. ( > )

    1970.  umro je Erich Heckel, njemački slikar i grafičar. Samouk, inicijalno impresionist
               a potom suosnivač ekspresionističke grupe Most, afirmirao se lirskim krajolicima
               u srebrnkastoj izmaglici. Proljeće u Flandriji. ( > )

    1972.  umrla je Mahalia Jackson. ( > )

    1983.  umro je Louis de Funes (punim imenom Louis Germain David de Funes de Galarza),
               francuski filmski, kazališni i tv glumac. Proslavio se je 60 - ih serijom filmova o nespretnom
               žandaru kojima je postao najpopularniji francuski komičar. Žandar iz St. - Tropeza; Žandar
               u New Yorku; Fantomas; Fantomasov povratak; Velika avantura; Dvorske spletke. ( > )

    2009.  umro je John Updike. ( > )

    2010.  umro je J. D. Salinger. ( > )

 


  

  Zavičajne vijesti    1753.  umro je Ivan Krstitelj Ranger. ( > )

    1794.  umro je u Varaždinu pjesnik te pravni i politički pisac Josip Keresturi (József Keresztury,
               Josephus Körösztury). Gimnaziju je polazio u Varaždinu i Kőszegu. Pristupio je Družbi Isusovoj
               1754., nakon novicijata u Beču specijalizirao humanističke discipline u Győru, studirao filozofiju
               i pravo u Grazu. Iz Družbe je istupio. U Varaždinu je radio kao odvjetnik i javni bilježnik; u Beču
               postao dvorskim agentom za Ugarsku i Transilvaniju. Uređivao je političke novine Ephemerides
               Vindobonenses na latinskom jeziku, namijenivši ih školskoj upravi. Pripadao je masonima i potpi -
               sivao se Plutarchus. Pisao je pjesme prigodnice i elegije te više pravnih, političkih i povijesnih djela
               na latinskom i njemačkom jeziku. Pripisuje mu se autorstvo napitnice Nikaj na svetu lepšega ni.
               ( > ) 

    1842.  umro je u Varaždinu kajkavski pisac Jakob Lovrenčić. Bio je provizor u Zelendvoru kod grofa
               Draškovića te se pretpostavlja da je u Varaždin došao krajem 1815. Pisao je pjesme prigodnice,
               prevodio s njemačkog i uređivao Horvatski kalendar. Kratka dobreh deržanj pripovedanja; Adolf
               iliti kakvi su ljudi; Petrica Kerempuh iliti Čini i živlenje čoveka prokšenoga. Upozoravamo na
               članke Ljerke Perči Nepoznati Jakob Lovrenčić (1787. - 1842.) - Kaj, br. 1-2; Zg. 2007. str. 99.
               - 118. i Jakob Lovrenčić u svjetlu svoje ostavštine - Gazophylacium, br. 1-2; Zg. 2006. str. 61.
               - 70.

    1927.  umro je dirigent i kompozitor Karl Udl. Školovao se na bečkom konzervatoriju, svirao violon -
               čelo u raznim kazalištima i radio kao profesor. Još kao dječak napisao je skladbu Polka Jubel
               - Zeper  koja je bila izvedena u Varaždinu. Izdao je zbirku donjoaustrijskih pučkih popijevki, na -
               pisao Potpouri iz narodnih napjeva za orkestar  te skladao i aranžirao skladbe za svoj pjevački
               kvartet. ( > )

    1938.  rođen je operni bas - bariton Franjo Petrušanec. Osnovnu školu polazio je u Ludbregu
               a potom se zaposlio u tvornici Varteks u Varaždinu. Školovanje je nastavio na Tekstilnoj i
               Muzičkoj školi. Nakon diplome zagrebačke Muzičke akademije započinje njegova uspješna
               karijera. Nastupao je u domovini te širom svijeta - u Italiji, Grčkoj, Japanu... ( > )

    1946.  rođen je muzealac Miroslav Klemm. Obrađivao je i evidentirao glazbenu, keramičku i
               tehničku zbirku te zbirke nabožnih sličica, arhitekture i topova. Napisao je niz stručnih
               tekstova vezanih uz povijest Varaždina, njegovog plemstvo i djelovanje Gradskog mu -
               zeja Varaždin. Autor je više od 200 izložbi. Krajem 90-ih, po strani od profesije, pokre -
               nuo je Nepostojeću kinoteku, filmsku soareju, čije projekcije uporno pokazuju da Holly -
               wood nije službena adresa sedme umjetnosti. Prepoznajmo i sačuvajmo Opuzen;
               Zbirka pečatnjaka Kulturnopovijesnog odjela Gradskog muzeja Varaždin; Planovi
               i vedute Varaždina od 14. do 19. stoljeća; Izgubljeni grad - foto-esej o neskladnim
               intervencijama u povijesnom tkivu Varaždina; Nepoznato cvijeće Varaždina;
              
Stoljeća oko nas; Varaždinski zvjerinjak; Nepoznata lica Varaždina.   

 

 
« Prethodna   Sljedeća »

Metel Ožegović

Barun Metel Ožegović rodio se 4. svibnja 1814. u Zagrebu. Školovao se u Zagrebu i Pešti i bio veliki pristaša ilirizma, za koji je tvrdio da je prvenstveno književni pokret.

više

Povijest knjižnice

Postojimo od 1838. godine. Mnogostruko više prostora od ovog kvadratića potrebno je da bi se, barem u natuknicama, pobrojale bar bitnije mijene, planovi (ostvareni ili ne), težnje i pokušaji da služimo svojoj svrsi.

više

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.