Search
E-mail

 

 1. veljače

 

 

   1851.  umrla je Mary Shelley.

   1860.  rođen je Milan Rešetar. ( > )

    1874.  rođen je Hugo von Hofmannsthal, austrijski književnik. Pisao je liriku i libreta
               za opere R. Straussa (Elektra; Kavalir s ružom; Arijadna na Naksosu; Žena
               bez sjene; Arabella) ali najutjecajniji je kao dramatičar (Jučer; Žena na prozoru;
               Tizianova smrt; Malo kazalište svijeta; Edip i sfinga; Alkestis; Salzburško veliko
               kazalište svijeta; Kula; Svatković). ( > )

    1901.  rođen je Clark Gable. ( > )

    1903.  rođen je Omer Mujadžić. ( > )

    1905.  rođena je Eva Verona, hrvatska knjižničarka. Od 1929. - 67. radila je u NSK na
               vodećim stručnim mjestima. Pokrenula je Vjesnik bibliotekara Hrvatske ali glavno
               područje njenog rada je bila teorija abecednog kataloga. Od 1961. je radila u Odboru
               Međunarodne federacije knjižničarskih ustanova i društava (IFLA) na ujednačavanju
               kataložnih načela. Od 1974. je bila predsjednica Komisije za katalogizaciju IFLA - e
               te članica Međunarodnog ureda za univerzalnu knjižničarsku kontrolu sa sjedištem u
               Londonu. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga (prvi dio: Odrednice
               i redalice; drugi dio: Kataložni opis). ( > )

               Istog je dana rođen Emilio (Gino) Segre, talijansko - američki fizičar. Doktorirao je 1928.
               kod E. Fermija. Od 1938. je živio u SAD gdje je u Los Alamosu i Berkeleyu radio na pro -
               blemima nuklearne fizike. Bombardiranjem molibdena neutronima je 1937. dobio tehnicij - prvi
               umjetni kemijski element. Sa američkim suradnikom Owenom Chamberlainom (10. srpnja
               1920. - 28. veljače 2006.) proizveo je, akceleracijom protona u bevatronu (protonskom sin -
               krotronu) antiproton za što su 1959. nagrađeni Nobelovom nagradom za fiziku. ( > )
 
    1929.  umro je Rudolf Valdec, hrvatski kipar, uz R. Frangeš - Mihanovića začetnik našeg
               modernog kiparstva. Ljubav, sestra smrti; Ferdo Livadić; Poprsje J. J. Strossmayera;
               Magdalena; Memento mori.
( > )

    1944.  umro je Piet Mondrian (pravim imenom Pieter Cornelis Mondriaan), nizozemski slikar
               i teoretičar umjetnosti, jedna od najznačajnijih ličnosti u razvoju geometrijske apstrakcije.
               Sa T. van Dösburgom utemeljio je likovni pokret i časopis De Stijl. Snažno je utjecao i
               na industrijsko i dekorativno oblikovanje te na  formiranje nizozemske konstruktivističke
               arhitekture. Broadway Boogie - Woogie;  teorijsko djelo Neoplasticizam. ( > )

   1945.  umro je Johan Huizinga, nizozemski povjesničar kulture. Tijekom II. svjetskog rata
               bio je zatočen u njemačkom logoru. Jesen srednjeg vijeka; Homo ludens; Erazmo;
               Novi putovi kulture; Čovjek i kultura. ( > )

    1966.  umro je Buster Keaton. ( > )

    1976.  umro je Werner Heisenberg. ( > )  

    1986.  umrla je Alva Myrdal. ( > )  

    1987.  umro je Alessandro Blasetti. ( > )

    2012.  umrla je Wisława Szymborska. ( > )
 


 

     Zavičajne vijesti

 

     1827.  rođen je u Radešiću kraj Novog Marofa pravnik Gustav Dollhopf. Gimnaziju je polazio u
                Velikoj Kanjiži i Pečuhu a u Zagrebu studirao pravo. Od 1848. je u uredništvu časopisa
                Slavenski jug  i objavljuje tekstove o političkom položaju Hrvatske. 1850., nakon položenog
                odvjetničkog ispita, jedan je od urednika Narodnih novina. Imenovan je perovođom Banske
                vlade, a 1869.- 1892. bio je savjetnik u Odjelu za bogoštovlje i nastavu Zemaljske vlade.
                Ugarsko plemstvo dodijeljeno mu je 1887. ( > )

     1875.  umro je Antun Ferdinand Albely. ( > )

     1876.  umro je pjesnik i kulturni radnik Eugen Barac. Osnovnu školu je pohađao u Varaždinu a
                gimnaziju u Nagykaniszi i Szombathelyu. Diplomirao je pravo i za zasluge u sudstvu 1871.
                dobio hrvatsko - ugarsko plemstvo s pridjevkom Repenjski. Bio je prvi karlovački knjižničar,
                a stihove mu je objavljivala Danica horvatska, slavonska i dalmatinska  te Serbskij narod -
                nyj list. ( > ) 

     1926.  umrla je Marija Glivarec.

 

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.