Search
E-mail

 

 16. veljače


    1834.  umro je Marko Faustin Galjuf (Marcus Faustinus Gagliuffi/us), dubrovački pjesnik
               latinist. Rođen je 15. veljače 1765. Potomak je trgovačke obitelji Ivanovića kojoj je
               Galjuf (tal. gaglioffo - lopuža) bio tek nadimkom. Bio je jedan od posljednjih naših
               latinističkih pjesnika ali ovdje ističemo da je, napustivši svećenićki stalež, postao
               knjižničar i profesor retorike na Sveučilištu u Genovi.

    1884.  rođen je Robert J.(oseph) Flaherty, američki istraživač i filmski redatelj prozvan
               "ocem dokumentarnog filma". Poetski i/li etnografski dokumentarizam najčešći su epiteti
               koji se rabe pri opisu njegovog djela a lajtmotiv koji se njime provlači je odnos čovjeka i
               prirode s romantičnom tezom o plemenitom, civilizacijom neiskvarenom i sretnom iskonskom
               čovjeku. Moana; Čovjek s Arana; Zemlja; Priča iz Louisiane. Film o Eskimima Nanook sa
               sjevera  iz 1922. najslavnije mu je djelo, snimljen je u Ungavi, na zapadnoj obali Hudsonovog
               zaljeva i prati način života najpoznatijeg lovca tog kraja - Nanooka (prev. Medvjed) i njegove
               obitelji. Dvije godine poslije snimanja filma Nanook je umro izgubivši se u oluji za vrijeme lova.
               ( > )
                p. s. Iz jednog od uvodnih titlova filma saznajemo :
                The hunting ground of Nanook and his followers is a little kingdom in size
                - nearly as large as England, yet occupied by less than three hundred souls.

    1892.  rođen je Dragutin Novak, prvi hrvatski pilot. ( > )
               
    1907.  umro je Giosue Carducci, talijanski pjesnik. Zagovarao je povratak klasičnim vrijednostima
               i domaćoj tradiciji kao i antičkim metričkim shemama. 1906. je dobio Nobelovu nagradu za
               književnost. Mladenačke pjesme; Vedre i ozbiljne pjesme; Jambi i epode; Nove rime; Rime
               i ritmovi; Barbarske ode. ( > )
             
    1918.  umro je Karoly Khuen - Hedervary, mađarski političar i hrvatsko - slavonsko - dalmatinski
               ban od 1883. - 1903. Za svoje vladavine je neumoljivo provodio mjere koje su trebale Hrvatsku
               i Slavoniju pretvoriti u ugarske pokrajine. ( > )

    1926.  rođen je John (Richard) Schlesinger, britanski filmski i tv redatelj te filmski i kazališni
               glumac. Počeo je na BBC - u i privukao pozornost dokumentarcem Kolodvor (1961.). Igrani
               filmovi : Darling; Nedjelja, krvava nedjelja; Maratonac; Madame Sousatzka. Svoje najzna -
               čajnije ostvarenje, za najbolji film i režiju Oscarom nagrađenog Ponoćnog kauboja, snimio
               je u SAD - u 1969.   

    1932.  umro je Ferdinand Edouard Buisson. ( > )       

   


 

    Zavičajne vijesti


    1891.  rođen je Krešimir Filić. ( > )

    1925.  rođen je u Varaždinu agronom Stjepan Keglević. Nakon varaždinske gimnazije studirao
               je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu; usavršavao se u Minneapolisu i New
               Yorku. U Varaždinu je radio kao upravitelj Fitosanitetske stanice; od 1955. u Ministarstvu
               poljoprivrede NRH; od 1965. do 1990. bio je republički inspektor za zaštitu bilja u poljoprivredi.
               Objavljivao je stručne članke u časopisima Agronomski glasnik, Gospodarski list, Biljna zaštita
               (Glasnik zaštite bilja, Glasilo biljne zaštite), Kemija u poljoprivredi, Zaštita bilja, Acta entomo -
               logica Jugoslavica, Bilten Poljodobra, Poljoprivredne aktualnosti, Gospodarski kalendar, Hrvat -
               ski voćarski glasnik, Podravski zbornik, Sjemenarstvo, Mljekarski list, Entomologia Croatica.

    1935.  rođen je u Varaždinu urolog Predrag Grims. Maturirao je u rodnome gradu 1953. da bi
               potom u Zagrebu na Medicinskom fakultetu diplomirao 1959. a 1974. i doktorirao. Usavršavao
               se i specijalizirao urologiju u Bernu. Radio je u Općoj bolnici u Varaždinu, bio šef Urološkog
               odsjeka pri Kirurškom odjelu, a nakon osamostaljenja i njegov voditelj (1971. - 91.). Napisao
               je Endourologiju, a stručne radove objavljivao u periodici (Pharmaca, Medica Jadertina,
               Liječnički vjesnik, Arhiv za zaštitu majke i djeteta, Jugoslavenska ginekologija i opste -
               tricija, Urološki arhiv, Zdravstvo, Acta medicorum, Libri oncologici, Jugoslavenska pedi -
               jatrija, Anaesthesiologica Jugoslavica, Urološki arhiv ).

    1954.  umro je skladatelj, dirigent i glazbeni pedagog Vjekoslav Rosenberg - Ružić. U Varaždinu,
               gdje je polazio osnovnu školu i gimnaziju (glazbu je studirao na bečkom konzervatoriju), bio je
               gradski kapelnik, učitelj pjevanja na Višoj djevojačkoj školi, ravnatelj Glazbene škole, zborovođa
               pjevačkog društva Vila a bavio se i komponiranjem. 1909. je premiješten u Zagreb. Kralj od
               Silbe (opera); Kameni svatovi (kantata). Pisao je i prigodne te plesne skladbe, skladbe za
               orkestar, zborove i objavio niz narodnih napjeva. ( > )

 

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2019 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.