Search
E-mail

 

20. veljače

 


    1844.  rođen je Ludwig Boltzmann.                
                
    1882.  rođen je Nicolai Hartmann. ( > )

    1893.  rođen je Stevan Galogaža, hrvatski pisac i političar srpskog podrijetla. 1920. je
               pokrenuo i uredio tri broja modernističkog časopisa Kritika a 1923. također moder -
               nističku Vedrinu. Poslije je kod njega pretegla ljevičarska orijentacija a posebno se
               istaknuo brošurom Protest i apel  koju je 1932. s potpisima mnogih hrvatskih intelek -
               tualaca uputio H. Barbusseu i R. Rollandu u vrijeme održavanja kongresa protiv
               rata i imperijalizma u Amsterdamu. Kao komunist često je zatvaran a 1941. sklonio
               se u duševnu bolnicu Vrapče ali je 1943. odveden u Jasenovac i strijeljan 1. listo -
               pada 1944. Čudne siluete; Za amnestiju; Novele; Sabrani spisi.

    1894.  rođen je Jaroslav Iwaszkiewicz, poljski prozaik, pjesnik i dramatičar. Bio je član
               pjesničke skupine Skamander  i autor popularnih biografija F. Chopina i J. S. Bacha.
               Crveni štitovi; Slava i hvala; Dionizije; Povratak u Europu; Ljeto 1932.; Tamne staze;
               Ljeto u Nohantu; Majka Ivana Anđeoska; Gospođice iz Wika; Bitka na ravnici Sedge -
               moor. ( > )

    1898.  rođen je Ante Ciliga (pseudonim Tone Valić), hrvatski političar i publicist. Kao trockist
               je bio zatočen u sovjetskom logoru a po povratku u Hrvatsku je završio u Jasenovcu.
               Pristavši na kolaboraciju, uređivao je ustaški list Spremnost. U zemlji velikih laži;
               Ruska enigma; Lenjin i revolucija; Sam kroz Europu u ratu; Jugoslavenski labirint.
              
( > )

    1907.  umro je Henri Moissan. ( > )

    1916.  umro je Klas Pontus Arnoldson. ( > )  

    1920.  rođena je Zlata Bartl. ( > )

    1925.  rođen je Robert Altman. ( > )

    1945.  rođen je George F.(itzgerald) Smoot (III.), američki fizičar. 2006. je podijelio Nobelovu
               nagradu sa sunarodnjakom Johnom C.(romwellom) Matherom (r. 7. kolovoza 1946.) 
               za otkriće oblika krivulje zračenja i anizotropije kozmičkog pozadinskog zračenja.

 Image

Smoot celebrating his Nobel Prize at Lawrence
Berkeley National Laboratory, 3 October 2006

 

    1976.  umro je Rene Cassin. ( > )

    1985.  umro je Veselko Tenžera, hrvatski novinar i književnik. Bio je književni kritičar u
               Slobodnoj Dalmaciji, Vjesniku, Startu, Studiju, Danasu i drugim novinama. Pisao je
               radijske drame (Pijani svetac; Svejedno, svejedno), eseje, kritike i feljtone o književ -
               nosti, likovnoj umjetnosti i fenomenima suvremene kulture, osobito televiziji. Objavio je
               knjige feljtona Miting  i En passant  te likovne monografije o I. Lovrenčiću, I. Šebalju
               i D. Popoviću. Posthumno su objavljene : Zašto volim Zagreb, Makar se i posvađali,
               Zašto volim TV, Sportski život, Želja za dobrim kupanjem, Pisma Ivani  i Preživljuje
               dobro pisanje. ( > ) 

    1993.  umro je Ferruccio Lamborghini. ( > )

    2002.  umro je Ivo Šebalj.

 


   

    Zavičajne vijesti

 

    1739.  rođen je Josip Keresturi. ( > )

    1746.  rođen je u Varaždinskim Toplicama povjesničar Matija Kirinić (Kirinich, Kyrinich;
               Mathias, Mathia). Isusovačku gimnaziju završio je u Zagrebu, a filozofiju i teologiju
               studirao je u Beču. Kod osnivanja Kraljevske akademije znanosti u Zagrebu izabran
               je za profesora povijesnih disciplina. U Akademiji je radio kao knjižničar. ( > )

    1887.  rođen je lingvist, leksikograf i dijalektolog Josip Jedvaj. Nakon varaždinske
               gimnazije je studirao slavistiku u Zagrebu, Beču i Pragu. U II. svjetskom ratu je bio
               zarobljenik u Rusiji pa je po povratku u Zagreb, na gimnaziji, uz stručne predmete,
               predavao i ruski jezik. Bednjanski govor. Njegovim imenom nazvana je osnovna
               škola u Vrbnu, malom mjestu na području općine Bednja. ( > )

Mario Šprem : Stouro bobo


Stouro bobo pred heižu steji,
v nabe gledi...

Ko čoukoš bobo, soki nje velji !?
Nič, smart čoukom vač ljete dni...
Čoukom ko ma zema k sabe
ko mi bu lijepe borem v nabe

Te vas bum edzguorić lukolo
če nata dabri
losi bum vum spukolo
a, če ma pezobita
soku nuoč vum bum ruopolo

A zaj, ispuneta mi sume želju
jednu zoudnju želju
ko još janput vaidim BEDNJU

 

Ivana Stubičar : Mobitel zvenji


Ci - ci - ci...
mobitel zvenji !
Kie mi tye ne do meiro ?
Kie mi viesti pešiljo ?
Merti ja en ?

Patum sum vetro dolo,
s pestelja sa staulo,
fljatne sum gumb priteisnulo
i skere ed jaudo vreisnulo.
"Pežyri sa f škuolu !
Naj spoti !"
S peslo ma zuova moti.

A jo bi izde tok štielo
ed Iveko senjoti...

Ci - ci - ci...
Mobitel zvenji !

                          

    1902.  rođen je skladatelj, zborovođa i glazbeni pedagog Josip Vrhovski. Maturirao je na
               varaždinskoj gimnaziji a potom diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Usavršavao
               se u Salzburgu i Berlinu. Radio je kao profesor u Zagrebu i Varaždinu, na gimnaziji i Muzičkoj
               školi. Bio je zborovođa nekoliko pjevačkih društava i voditelj više orkestara za koje je skladao
               i pisao priručnike. 1947. je postao dirigent Narodnog kazališta A. Cesarec da bi 1949.
               preuzeo ravnateljstvo cijelim našim kazalištem. ( > )

    1934.  umro je pjesnik i političar Ivan Novak. Srednju školu je polazio u Čakovcu, Varaždinu,
               Zagrebu i Bjelovaru. Studirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu i u Budimpešti. Radio je
               kao odvjetnik, uređivao listove Crvena sloboda, Socijalist, Hrvatski đak  te Glas Slovenaca,
               Hrvata i Srba, pokrenuo Međimurske novine i Glas Hrvatskog zagorja i Međimurja. Poeziju i
               lirsku prozu objavljivao je u Zori, Našim pravicama, Našoj snazi, Savremeniku, Griču, Pokretu,
               Mladoj Hrvatskoj, Jeki  i Nadi. Objavljene su mu brošure Istina o Međimurju i Samoodređenje
               naroda i Mađari. ( > )

 

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.