Search
E-mail

 

 5. ožujka

 

    1512.  rođen je Gerardus Mercator, flamanski geograf, kartograf, matematičar i astronom.
               Poznat je po svojoj karti svijeta iz 1569. izrađenoj u projekciji, kasnije nazvanoj po njemu.
               Prvi je uveo pojam atlas za zbirku zemljopisnih karata, konstruirao terestrički a potom
               i nebeski globus te objavio atlas u tri sveska. ( > )

    1534.  umro je Correggio (Antonio Allegri, Laetus), talijanski slikar. Correggio je ime nje -
               govog rodnog mjesta a nadimke Allegri i Laetus (tal. živahan, veseo) dobio je po
               svojoj vedroj naravi. Dobro je poznavao opuse Mantegne, Dossija, Michelangela,
               Leonarda i Rafaela. Majstorskim rješenjima perspektive začetnik je iluzionističkog
               slikarstva a eklekticističkim stilom jedan od prvih manirista. Poglavito je utjecao na
               francuske slikare galantnog stila XVIII. stoljeća. Istaknuto mjesto u njegovu opusu
               imaju mnogobrojne, raskošno nacrtane Madonne te ciklus s mitološkom tematikom
               u kojem slobodnije tretira putenost i senzualnost ženskog tijela (Danaja; Jupiter i
               Ija; Leda s labudom; Antiopa...).
         
    1696.  rođen je Giovanni Battista Tiepolo, talijanski slikar i grafičar. Jedan od naj -
               istaknutijih predstavnika kasnog baroka i rokokoa, virtuozni majstor iluzionizma i
               perspektive, osim u domovini, djelovao je u Njemačkoj i Španjolskoj gdje je snažno
               utjecao na tamošnje slikare. Osim "Tizianove crvene", poznata je i "Tiepolova
               modra". Otmica Sabinjanki; Skidanje s križa. U njegovoj sjeni stvarao je njegov
               sin Giovanni Domenico (30. kolovoz 1727. - 3. ožujak 1804.). ( > )

    1827.  umro je Alessandro Volta. ( > )

    1871.  rođena je Rosa Luxemburg. ( > )

    1893.  umro je Hippolyte (- Adolphe) Taine, francuski filozof - estetičar, tvorac dugo
               utjecajne naturalističke teorije umjetnosti. Filozofija umjetnosti; Izvori suvremene
               Francuske; Francuski filozofi XIX. stoljeća; Povijest engleske književnosti (4. sv.).
               ( > )

    1903.  umro je Dinko Politeo, hrvatski publicist i književni kritičar. Bio je urednik u zadarskom
               Narodnom listu, splitskom Narodu i zagrebačkom Obzoru. U Zagrebu je pokrenuo i ča -
               sopis Mlada Hrvatska. Objavio je smotru Prava hrvatska misao kao odgovor na časopis
               Napredne omladine Hrvatska misao. Srpsko - hrvatsko pitanje u Dalmaciji; Za istinu.
               ( > )   

    1918.  rođen je James Tobin. ( > )    

    1923.  umrla je Dora Pejačević. ( > )

    1934.  rođen je Daniel Kahneman, izraelsko - američki psiholog. Sa A. Tverskyim je proučavao
               ekonomsko ponašanje u uvjetima rizika i neizvjesnosti a sa Vernonom L.(omaxom)
               Smithom (r. 1. siječnja 1927.) je 2002. podijelio Nobelovu nagradu za ekonomiju za
               uvođenje psihološkog pristupa u ekonomsku znanost, s naglaskom na ispitivanje od -
               lučivanja u spomenutim uvjetima rizika i neizvjesnosti. 

    1941.  umro je Ludwig Quidde. ( > )

    1953.  umro je Sergej (Sergejevič) Prokofjev, ruski skladatelj i pijanist. Studirao je u Petro -
               gradu i tamo upoznao Stravinskog i Debussyja. Njegova su djela, zbog osebujne neo -
               klasicističke melodike, harmonija i instrumentacije, često proglašavana anarhističkim.
               Opus mu pokriva komorna, simfonijska i scenska djela a okušao se i u filmskoj glazbi
               (Ivan Grozni). ( > )

               Istog dana umro je Josif (Visarjonovič) Staljin. Ruski povjesničar Vadim Erlikman zaključuje
               broj Staljinovih žrtava na 9 milijuna ljudi (smaknuća, deportacije, gulag, ratni zarobljenici...)
               ne računajući najmanje 6 milijuna ljudi stradalih od gladi i oskudice u represalijama 1932.
               - 33. Robert Conquest je svoj prvotni broj od 30 milijuna žrtava smanjio na 20 milijuna (usp.
               Štajner; Šalamov).

    1964.  umro je Milton Manaki. ( > )

    1966.  umrla je Ana (Andrejevna, pravim prezimenom Gorenko) Ahmatova, ruska pjesnikinja.
               Rat je provela u evakuaciji, od 1946. je s M. Zoščenkom bila predmetom policijske hajke i
               živjela u izolaciji do 1958. Njeno suzdržano, naglašeno lirsko pjesništvo pretvara, slijedom
               povijesnih događaja, osobne traume u opću bol. Krunica (s religioznom motivikom); Poema 
               bez junaka (opsežni lirski triptih s motivima ruskog života s početka XX. stoljeća); Rekvijem
               (poema o gubitku najbližih u zatvorima i logorima). ( > )
               
    1984.  umro je Tito Gobbi, talijanski operni pjevač - najistaknutiji bariton svog vremena. Pjevao
               je na najprestižnijim scenama, nastupao u filmovima a okušao se i kao operni redatelj.
               ( > )

    2007.  umro je Ivan Supek. ( > )

 


   

Zavičajne vijesti

 

    1885.  rođen je Filip Dražančić. ( > )

    1918.  rođen je Antun Gertner, farmaceut, kemičar i sveučilišni profesor. Maturirao je na
               varaždinskoj gimnaziji, u Zagrebu diplomirao i doktorirao farmaciju te na Farmaceutsko
               - biokemijskom fakultetu bio redovni profesor a do umirovljenja 1980. i pročelnik Zavoda
               za analitičku kemiju. Znanstvene članke objavljivao je u domaćim i stranim časopisima
               (Farmaceutski glasnik; Analytica chimica acta; Acta pharmaceutica Jugoslavica;
               Microchemical Journal; Mikrochimica acta; Zeitschrift für analytische Chemie). ( > )

    1961.  u Varaždinu su nogometaši Varteksa, u polufinalu nogometnog kupa bivše države,
               s 2 : 0 izbacili favoriziranog Hajduka


             

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.