Search
E-mail

 

 16. ožujka    1771.  rođen je Antoine Jean Gros, francuski slikar. Neko je vrijeme bio isključivo slikarski
               historiograf Napoleonove ere. Napoleon kod gubavaca u Jaffi; Bitka kod Abukika...
               Nakon restauracije je alegorijskim freskama oslikao kupolu Pantheona u Parizu. ( > )

    1787.  (po mnogim izvorima 1789.) rođen je Georg Simon Ohm, njemački fizičar. Osim
               poznatog zakona da je u krugu istosmjerne struje jakost razmjerna naponu a obrnuto
               razmjerna otporu vodiča, postoji i Ohm - Helmholzov zakon fiziološke akustike prema
               kojem uho složene zvukove rastavlja u kombinaciju čistih tonova. Objavio je i Galvanski
               lanac, matematički obrađen. ( > )

    1825.  rođen je Camilo Castelo Branco, "portugalski Balzac". Leksikon svjetske književ -
               nosti - pisci, ŠK, Zg. 2005. navodi i izgovor - kamilu kaštelu branjku. Pustolovni život ga
               nije spriječio u stvaranju golemog književnog opusa i do danas je najčitaniji luzitanski autor
               sa značajnim utjecajem na sve kasnije naraštaje portugalskih pripovjedača iako kritičari pri -
               mjećuju da njegovo djelo, u odnosu na europski romantizam, djeluje zakašnjelo. Kobna
               ljubav; Suvremeni prizori; Novele iz Minha; Ološ; Eusebio Macario... ( > )  

    1839.  rođen je (Rene Francois Armand) Sully Prudhomme, francuski pjesnik - pesimist
               pod utjecajem Schopenhauera. 1901. je dobio prvu Nobelovu nagradu za književnost.
               ( > )  

    1892.  rođen je Cesar Vallejo, peruanski pjesnik indijanskog podrijetla. Od 1923. je živio u
               Francuskoj što se zrcali u njegovoj modernističkoj, neobičnoj i strastvenoj poeziji. Crni
               glasnici; Španjolska, otkloni od mene ovaj kalež. ( > )

    1893.  rođen je Zlatko Šulentić, hrvatski slikar. Istančanim koloritom slikao je krajolike Hrvatske,
               Južne Amerike i Afrike te psihološki produbljene portrete. Jesen; Čovjek s crvenom bra -
               dom. Napisao je i knjigu putopisa Ljudi, krajevi, beskraj. ( > )

    1898.  umro je od tuberkuloze Aubrey Vincent Beardsley, engleski crtač i ilustrator. Uz
               O. Wildea, kojemu je ilustrirao Salomu, bio je jedna od najzanimljivijih umjetničkih osob -
               nosti u Engleskoj s kraja XIX. stoljeća. Imao je samo 25 godina. ( > )

    1914.  umro je Charles Albert Gobat. ( > )

    1928.  rođen je Slavko Mihalić. ( > )

    1935.  umro je John James Richard Macleod, škotski fiziolog. Zbog postignuća u izoliranju
               inzulina podijelio je Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1923. s Kanađaninom Fre -
               dericom Grantom Bantingom (14. studeni 1891. - 21. veljače 1942.). Zanimljivo je da
               je Bantingu u radu ogromnu i nezamjenjivu pomoć pružio "nesuđeni nobelovac" Charles
               Herbert Best (27. veljače 1899. - 31. ožujka 1978.). Nagradu nije primio sa spomenutom
               dvojicom jer u vrijeme dodjeljivanja još nije diplomirao medicinu što ga je prema pravilima  
               diskvalificiralo. Diplome se domogao 1925. ( > )  

               Istog dana je umro Aron Nimcovič. ( > )

    1940.  umrla je Selma (Ottiliana Lovisa) Lagerlöf. ( > )

    1957.  umro je Constantin Brancusi. ( > )

    1972.  umro je Franjo Lučić, hrvatski skladatelj, orguljaš i glazbeni pedagog. Između ostalog,
               napisao je prvi koncert za orgulje u Hrvatskoj, obrađivao narodne napjeve i objavio nekoliko
               priručnika (Elementarna teorija glazbe i pjevanja; Harmonija; Kontrapunkt; Polifona kom -
               pozicija. Poznata je njegova kantata Noć na Uni. ( > )

 


   

Zavičajne vijesti    1906.  umro je u Varaždinu Luka Zima. ( > )

    1912.  umro je učitelj i sportski djelatnik Ljudevit Sorlini. Gimnaziju je završio u Varaždinu
               a učiteljsku školu u Zagrebu te je od 1883. - 91. bio učitelj tjelovježbe u Varaždinu.
               Potom je radio u Vinkovcima, Petrovaradinu i Osijeku. Popularizirao je različite sportove
               - nogomet, rukomet, tenis i naročito mačevanje. Pisao je stručne članke u sportskim i
               pedagoškim listovima (Gimnastika, Sokol, Sport, Učiteljski glas, Škola, Monatschift
               für das Turnwesen). Objavio je knjige Uputa kako se uređuju gimnastičke dvorane i
               kako se izgrađuju gimnastičke sprave te Zbornik časnih pravila za mejdan. ( > )   

    1936.  umro je Josip Bogner. ( > )

 

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.