Search
E-mail

 

 22. ožujak


SVJETSKI DAN VODA

 
 
Image    1599.  rođen je Anthonis van Dyck. ( > )

    1687.  umro je Jean - Baptiste Lully. ( > )

    1832.  umro je Johann Wolfgang Goethe. ( > )

    1868.  rođen je Robert A. Millikan. ( > )

    1885.  rođen je Josip Račić. ( > )
               U pridodanom linku je datum 18. ožujka (?)

    1916.  umro je Ferdinand Fellner, austrijski arhitekt. 1873. je osnovao s H. Helmerom
               arhitektonsku tvrtku Fellner i Helmer  koja je u 43 godine djelovanja projektirala i izvodila
               reprezentativna kazališta, koncertne dvorane, palače, dvorce i dr. u historicističkim oblicima
               visoke renesanse, baroka i rokokoa. Između pedesetak kazališnih kuća, ovdje spominjemo
               varaždinsku, zagrebačku i riječku. ( > )

    1923.  rođen je Marcel Marceau (pravim imenom Marcel Mangel), francuski pantomimičar. Od
               1949. kada je osnovao vlastitu trupu, obnovio je umjetnost pantomime. Na temelju tradicio -
               nalnog Pierrota  je stvorio svoj lik popularnog Bipa. ( > )

    1931.  rođen je Burton Richter, američki fizičar. 1973. je završio konstrukciju tzv. Stanfordskog
               pozitron - elektron asimetričnog prstena u akceleratoru sa sudarajućim snopovima čestica
               kojim su otkrivene tzv. psi - čestice (danas nazvane J - česticama), prve u novoj klasi vrlo
               masivnih dugoživućih mezona. Sunarodnjak kineskog podrijetla Samuel C.(hao) C.(hung)
               Ting (r. 27. siječnja 1936.) je, neovisno od Richtera došao do istog otkrića pa su 1976. po -
               dijelili Nobelovu nagradu za fiziku. 
               
    1988.  umro je Rudolf Matz. ( > )

 


 

Zavičajne vijesti

 

    1840.  umro je Valentin Kirinić. ( > )

    1909.  rođen je u Veternici kod Zlatara politički radnik Franjo Culjak - Crni. U Krapini je izučio
               bravarski zanat i počeo raditi u željezničkoj radionici u Zagrebu. Aktivan u sindikatu, 1941.
               prelazi u ilegalce, dolazi u Varaždin i mijenja ime u Ante Kutleša. Zatvaran je i mučen. Poslije
               rata radio je na kadrovskim poslovima u Centralnim komitetima KPH i KPJ te bio pomoćnik di -
               rektora Jugoslavenskih željeznica. Njegova sjećanja na ilegalni rad u Zagrebu i Varaždinu
               pohranjena su u rukopisu i na magnetofonskoj vrpci u varaždinskom Gradskom muzeju.
               ( > )  

    1935.  rođen je u Varaždinu Miljenko Horvat. Maturirao je u Zagrebu, a na Arhitektonskom
               fakultetu gdje je diplomirao, bio je asistent K. Tompe. Radio je kolaže, ilustrirao knjige,
               objavio mapu serigrafija i litografija, od 70- ih bavi se računalnim vizualnim istraživanjem...
               Samostalno je izlagao u Zagrebu i Bruxellesu te u Montrealu i Parizu, gdje je i živio.
 

 

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2021 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.