Search
E-mail

 

 6. svibnja    1668.  rođen je Alain Rene Lesage (Le Sage). ( > )

    1758.  rođen je Maximilien (Francois - Marie - Isidore) de Robespierre, francuski revolu -
               cionar. Kao radikalni jakobinac, uveo je režim terora i beskompromisnog obračuna s
               protivnicima Francuske revolucije. Fanatičnim istupima i odbijanjem istaknutih funkcija
               stekao je nadimak Nepotkupljivi. Uhićen je nakon prevrata 9. thermidora (27. srpnja)
               1794. i dan kasnije giljotiniran zajedno sa najbližim suradnicima. ( > )

    1841.  rođen je Ivan Dežman, hrvatski književnik i liječnik. Završio je medicinu u Beču te
               živio u Zagrebu kao privatni liječnik, saborski zastupnik i književnik. Pisao je pjesme,
               pripovijesti i libreta (za Zajčevu operu Ban Legat  npr.) a od 1871. - 72. je uređivao
               Vienac. Bavio se hrvatskom medicinskom terminologijom, pisao rasprave iz higijene
               i praktične upute za liječnike te se zalagao za osnivanje medicinskoga fakulteta u           
               Zagrebu. ( > )

    1856.  rođen je Sigmund Freud. ( > )

    1859.  umro je (Friedrich Wilhelm Heinrich) Alexander von Humboldt, njemački zemljopisac.
               Do 1796. je radio u Pruskoj rudarskoj službi gdje je usavršio tehnologiju vađenja ruda i
               izumio sigurnosnu lampu. 1799. je otišao na petogodišnje istraživanje za vrijeme kojeg je
               boravio na Kanarskim otocima i u Venezueli te istraživao područja oko rijeka Orinoco i
               Amazone, zatim Ande u području Ekvadora i naposljetku Kubu i Meksiko. Najvažnija su
               njegova oceanografska istraživanja (struje, flora i fauna). U Europi je istraživao područja
               planina Ural i Altaj. U svom djelu Kozmos (5 sv.) klasificirao je i uredio ne samo svoje,
               već uglavnom sve dotadašnje spoznaje s područja zemljopisa i geologije. Njegovim
               imenom je, osim poznate hladne oceanske struje uz zapadnu obalu Južne Amerike,
               nazvana i jedna rijeka te nekoliko planina - u srednjoj Aziji, Australiji i Novom Zelandu,
               mineral (humboltit), asteroid, krater na Mjesecu, kao i više vrsta biljaka (ljiljan, orhideja,
               južnoamerički hrast...) i životinja (pingvin, tvor). ( > )               
 
    1880.  rođen je Ernst Ludwig Kirchner, njemački slikar i grafičar, jedan od utemeljitelja grupe
               Die Brücke (Most). Pod jakim utjecajem Munchovog ekspresionizma i Nietzscheovih
               ideja, slikao je grubim i oštrim linijama te sirovim koloritom karikirane likove s ulica vele -
               grada. U kasnijoj se fazi priklonio apstrakciji. Njegova su djela nacisti proglasili "izopa -
               čenim" (istu sudbinu doživjela su i djela K. Schwittersa). Međutim, dok je Schwitters
               preživio rat u emigraciji, Kirchner si je nedugo poslije bijega iz Njemačke oduzeo život
               - 15. lipnja 1938. blizu švicarskog Davosa. ( > )
              
    1895.  rođen je Rudolph Valentino. ( > )
 
    1904.  rođen je Harry Martinson. ( > )

    1915.  rođen je Orson Welles. ( > )

    1919.  umro je L. Frank Baum. ( > )

    1937.  rođen je Rubin (gdjegdje Ruben) "Hurricane" Carter, američki boksač velter kategorije,
               najpoznatiji po tome što je 1966. osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu za trostruko ubojstvo.
               Nakon turbulentnih preokreta i dva ponovljena procesa, 1985. je oslobođen. B. Dylan mu je
               posvetio pjesmu Hurricane na albumu Desire iz 1976., u filmu istog naslova N. Jewisona
               iz 1999. glumio ga je D. Washington, a njegov slučaj je obradio i N. Algren u romanu
               Devil's Stocking (posthumno,1983).  

               ...Couldn't help but make me feel ashamed to live in a land
                  Where justice is a game.

                  Now all the criminals in their coats and their ties
                  Are free to drink martinis and watch the sun rise...

   
                                   (Bob Dylan i Jacques Levy '75.)
 

    1942.  ubijen je Hasan Kikić. ( > )

    1949.  umro je Maurice (Polydore-Marie-Bernard) Maeterlinck, belgijski književnik. Napustio
               je odvjetnički poziv i otišao u Pariz gdje se povezao sa simbolističkim pjesnicima. Pisao je
               drame, poeziju i filozofsko - znanstvene eseje. Plava ptica; Tintagillova smrt; Topli stakle -
               nici; Žena uljez; Slijepci; Interijer; Mudrost i sudbina; Pokolj nevinih; Život pčela; Inteligen -
               cija cvijeća. Za dramu Pelas i Melisanda glazbu su mu napisali G. Faure i C. Debussy
               a 1911. je dobio Nobelovu nagradu. ( > )

    1952.  umrla je Maria Montessori, talijanska liječnica i pedagoginja. Bila je prva Talijanka koja
                je diplomirala medicinu (1896.) i radila je s hendikepiranima i djecom s poteškoćama u
                razvoju. Zuzimala se za emancipaciju žena i zabranu dječjeg rada a najpoznatija je po me -
                todi odgoja djece (osobito predškolske) koja se temelji na načelu samoodgoja i samopouke
                u kojoj odgojitelj samo upućuje. Njezina metoda je danas prihvaćena u cijelom svijetu.
                Montessorin dnevnik; Samoodgoj u osnovnim školama; Tajna djetinjstva; Kreativno dijete.

    1992.  umrla je Marlene Dietrich. ( > )

  
    Zavičajne vijesti

 

     1895.  umro je u Varaždinu glazbenik Ivan Ernest Christoph. Studirao je glazbu u Pragu,
                radio u Beču i Odesi a u Varaždinu bio kapelnik gradske glazbe, zborovođa pjevačkog
                društva Vila, učitelj pjevanja na višoj djevojačkoj školi i direktor glazbene škole. Kompo -
                nirao je više od 80 crkvenih i svjetovnih skladbi.

     1899.  umro je biblicist Juraj Dočkal. Zaređen za svećenika 1877., bio je kapelan u Varaždinu,
                zatim profesor matematike i fizike u nadbiskupijskom liceju u Zagrebu, gdje je bio i rav -
                natelj nadbiskupijskog orfanotrofija. Od 1891. do smrti profesor je biblijske discipline i
                hebrejskog jezika na Teološkom fakultetu. 1894./95. dekan fakulteta, 1898./99. rektor
                zagrebačkog sveučilišta, 1899. je izabran za prorektora. Geologija i Mojsijev hexa -
                emeron; Slovnica hebrejskoga jezika; Jedinstvo roda ljudskoga. ( > )
 

 

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.