Search
E-mail

 

21. svibanj

SVJETSKI DAN KULTURNE RAZNOLIKOSTI    1471.  rođen je Albrecht Dürer. ( > )

    1639.  umro je Tommaso Campanella. ( > )

    1688.  rođen je Alexander Pope, engleski književnik. Javio se prevodima Homera na engleski te
               uređivanjem Shakespeareovih djela. Na meti njegove virtuozne klasicističke poezije u tzv.
               herojskom dvostihu bila je svakovrsna društvena hipokrizija (Otmica uvojka; Glupijada). Na
               osnovi istinite priče o zabranjenoj ljubavi napisao je epistolu Eloiza Abelardu a najznačaj -
               nijim mu se djelom smatra Esej o kritici.

    1844.  rođen je Henri (Julien Felix) Rousseau, zvan Carinik, samouki francuski slikar, začetnik
               naivne umjetnosti. Osebujnim koloritom slikao je fantastične tropske krajolike s divljim životi -
               njama, alegorije, portrete, vedute i mrtve prirode. Jadvigin san; Gladni lav; Rat... ( > )
                                 
    1851.  rođen je Leon (Victor Auguste) Bourgeois, francuski političar, jedan od osnivača Lige
               naroda i dobitnik Nobelove nagrade za mir 1920. Solidarnost; Politika socijalne skrbi; Pakt
               iz 1919. i Liga naroda; Djelo Lige naroda. ( > )

    1860.  rođen je Willem Einthoven, nizozemski fiziolog koji je za izum elektrokardiografa i tumačenje
               postanka elektrokardiograma primio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1924. ( > )

    1895.  umro je Franz von Suppe. ( > )

    1908.  umro je Spiridon (Špiro) Brusina. ( > )

               Sa ugašene web stranice http://www.freemasonry-croatia.org/povijest.htm smo kopirali :
               
               1896. Pod pritiskom javnog mnijenja Spiridon Brusina morao se zahvaliti ne samo na starje -
                         šinstvu lože ("položio je čekić") nego i na sveučilišnoj katedri i na ravnateljstvu prirodo -
                         slovnog muzeja, a Starješina lože Hrvatska vila postaje Slavoljub Buljan. Do toga je došlo,
                         jer su urednici Obzora  objavili podatke i imena članova slobodnozidarske lože Hrvatska
                         vila (11.01.1896.).

    1912.  umro je Natko Nodilo. ( > )

    1914.  rođen je Oton Gliha.

    1921.  rođen je Andrej Saharov. ( > )  
 
    1934.  rođen je Bengt I. Samuelsson. ( > )

    1935.  umrla je Jane Addams. ( > )

    1936.  rođen je Günter Blobel, američki biolog njemačkog podrijetla. Za otkriće signala koji proteinu
               omogućava putovanje i smještaj u stanicu, dobio je Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu
               1999. Mnoge nasljedne ljudske bolesti uzrokovane su greškama na tim signalima.

    1938.  rođen je Anto Gardaš.

    1949.  umro je Klaus Mann. ( > )

    1964.  umro je James Franck, američki fizičar njemačkog podrijetla. Nobelovu nagradu je 1925.
               podijelio sa Nijemcem Gustavom Ludwigom Hertzom (22. srpnja 1887. - 30. listopada
               1975.). Kasnije je sudjelovao na projektu izgradnje atomske bombe ali je bio protiv njezine
               upotrebe protiv Japana - no, minus i minus oduvijek daju plus, a "put u pakao je popločan
               dobrim namjerama." ( > )

    1973.  umro je Carlo Emilio Gadda. ( > )

    1991.  ubijen je Rajiv Gandhi, indijski političar. Indirin sin, ušao je u politiku nakon pogibije brata
               Sanjaya 1980. Bio je predsjednik indijske vlade od 1984. - 89. Ubijen je u atentatu za vrijeme
               izborne kampanje. ( > )

    1999.  umro je Fulvio Tomizza. ( > )

    2000.  umrla je Barbara Cartland. ( > )

 
Zavičajne vijesti

 

     1805.  rođena je u Varaždinu pijanistica i pjevačica Marija Ebner. Kćerka Leopolda Ignacija,
                već sa četrnaest godina je, 1819. pod očevim ravnanjem, uz orkestar, izvela jedan glasovirski
                koncert W. A. Mozarta te varijacije F. Starckea (raspored koncerata s naslovom Eine grosse
                musikalische Akademie, u varaždinskom Gradskom muzeju), što je čini najranijom dosad poz -
                natom hrvatskom koncertnom pijanisticom. Na varaždinskom koncertu 1822. izvela je glasoviti
                koncert L. Dusseka te nastupila i kao pjevačica u dvopjevu s tenorom P. Polanskim, pjevajući
                skladbu  F. Weissa. Prigodom instalacije grofa Jurja VI. Erdödya za velikog župana 24. svibnja
                1824. pjevala je pod očevim ravnanjem na svečanoj misi u varaždinskoj župnoj crkvi. 1828.,
                nakon udaje za trgovca Fridriecha Roisza, napustila je rodni grad. 

     1926.  umro je u Varaždinu dirigent i skladatelj Franjo (Fran, František) Košek. Podrijetlom
                Čeh (*Jindřichův Hradec, 27. srpnja 1872.), završio je 1890. Konzervatorij u Pragu. Počeo
                je kao vojni glazbenik, da bi kasnije, u Novoj Gradiški i Sisku bio dirigent, zborovođa i učitelj
                pjevanja. Od 1910. u Varaždinu, gradski je dirigent, orguljaš župne crkve sv. Nikole, voditelj
                mješovitoga zbora, učitelj pjevanja u višoj djevojačkoj školi te voditelj Gradske glazbene škole
                (1911.- 15.). Zborovodio je i  Radničko HPD „Vijenac“ (1920.). Skladao je zborna djela, solo
                - popijevke, koračnice, mazurke, polke i crkvenu glazbu. Pozdrav Bosanskim Hrvatom;
                Byla mladá tichá laská; Pange lingua; Ave Maria; Fugeta. 

    1942.  umro je u Varaždinskim Toplicama Josip Hajduković. ( > )

    1943.  rođen je u Ludbregu dermatolog i patolog Ivan Dobrić. Maturirao je na varaždinskoj gimnaziji
               1962. da bi medicinu studirao u Zagrebu gdje je 1975. specijalizirao dermatoveneralogiju, a
               1989. patologiju. Radio je kao asistent na Klinici za kožne i spolne bolesti KBC Zagreb i 1984.
               dosegao doktorat znanosti; 1986. izabran je za docenta; od 1992. izvanredni profesor na
               Medicinskom fakultetu. Od 1988. bio je voditelj Dermatohistopatološkog laboratorija Klinike, a
               od 1991. i njezin predstojnik. 1993. izabran je za glavnog tajnika Hrvatske akademije medi -
               cinskih znanosti. Odabrana poglavlja iz dermatološke onkologije (ur. i suautor); Promjene
               kože lica (suautor); Dermatoveneralogija.  

 

 

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.