Search
E-mail

 

12. srpnja    1536.  umro je Erazmo Roterdamski (pravim imenom Geer Geerts), nizozemski humanist,
               književnik, filolog i filozof. Reformatorski krug oko Luthera je smatrao da će pristupiti
               pokretu ali je Erazmo zazirao od fanatizma reformatorskih vođa te je sačuvao neutral -
               nost. Ipak, zamjerio se i Rimu, koji ga je 1527. osudio kao neprijatelja Crkve a prevo -
               ditelja njegovih Razgovora, Louisa Berquina spalio na lomači. Erazmo je po književno
               - znanstvenom radu i životnom stavu najistaknutija osoba humanizma - nepomirljiv
                prema moralnom licemjerju a samilostan prema ljudskim nevoljama i slabostima.
                Pohvala ludosti; O razboritom studiju.

    1817.  rođen je Henry David Thoreau.

    1868.  rođen je Stefan George. ( > )

    1884.  rođen je Amadeo Modigliani. ( > )

    1904.  rođen je Pablo Neruda. ( > )

    1906.  rođen je Vilim Svećnjak. ( > )

    1913.  rođen je Willis E.(ugene) Lamb, (Jr.), američki fizičar. Za određivanje fine strukture
               spektra vodika, deuterija i helija te za unapređenje teorije fine strukture atoma podije -
               lio je 1955. Nobelovu nagradu za fiziku sa sunarodnjakom njemačkog podrijetla Poly -
               karpom Kuschem (26. siječnja 1911. - 20. ožujka 1993.) koji je pak, izveo mnogo -
               brojna precizna mjerenja svojstava atoma, molekula i jezgri metodom radiofrekventnih
               snopova. ( > )    

    1928.  rođen je Elias James Corey, američki kemičar. Za rad na retrosintetskoj analizi, tehnici
               jednostavnije sinteze velikih i složenih molekula je 1990. dobio Nobelovu nagradu.

    1931.  umro je Nathan Söderblom (pravim imenom Lars Olof Jonathan), švedski evangelistički
               teolog. Promicao je ekumenizam i organizirao 1925. I. ekumensku konferenciju u Stockholmu.
               Nobelovu nagradu za mir je dobio 1930. Religije svijeta; Nastanak vjere u Boga; Uvod u
               povijest religija; Kršćansko jedinstvo.

    1996.  umro je Cvito Fisković. ( > )

    1997.  rođena je Malala Yousafzay. Ja sam Malala: autobiografija Pakistanke koju su
               talibani pokušali ubiti jer se zalagala za pravo na obrazovanje. Indijac Kailash
               Satyarthi (r. 11. siječnja 1954.) koji se od ranih 90-ih prošlog stoljeća zalaže za
               ukidanje dječjeg rada, dok je njegova organizacija Bachpan Bachao Andolan 
               do sada oslobodila 80.000 djece od raznih oblika ropstva te im pomogla u
               rehabilitaciji i edukaciji, je s njom 2014. podijelio Nobelovu nagradu za mir
               "za borbu protiv suzbijanja prava djece i mladih na obrazovanje."

    2010.  umro je Harvey Pekar. ( > )

  

    Zavičajne vijesti

 

        Citiramo dijelove članka Srednjovjekovni pečati varaždinske gradske općine autorice
        Ljerke Perči (Godišnjak Gradskog muzeja Varaždin; br. 8. iz 1988., str. 5 - 12.)

        Za drugi srednjovjekovni pečat varaždinske gradske općine, koji nalazimo na različitim
        dokumentima i na potvrdi povlastica varažinskog krojačkog ceha iz 1701. godine, možemo
        sa sigurnošću reći da je nastao 1464. godine i počeo se koristiti odmah nakon izrade sre -
        brnog pečetnjaka koji se danas čuva u Gradskom muzeju Varaždin. Izrađen je neposredno
        nakon izdavanja kraljevske povelje u srpnju 1464. godine kojom kralj Matija Korvin određuje
        njegov sadržaj i izgled. U spomenutoj ispravi kralj Matija Korvin ističe da daje doličan pečat
        s oblikom koji se nalazi u glavi isprave, a kojim su se, kako kaže, od davnine po dopuštenju
        ugarskih kraljeva spomenuti grad i njegovi građani do tada služili. Kralj doslovno navodi
        "...sada ponovo dajemo i odobravamo da se isti građani i zajednica novim pečatom što
        smo im ga odobrili s obzirom na izgled, likove i druge pojedinosti koje su u glavi ove naše
        isprave oblikovane u srebru, ili kako htjednu, u nekoj drugoj kovini da se izrezbari i kad
        bude izrezbaren da se njime poput naših slobodnih gradova mogu za sva buduća vre -
        mena služiti, koristiti se i imati i njime sve isprave pravne i punomoćne i bilo koje druge
        pečatiti i potvrđivati privješenim, ili otisnutim pečatom i u tom pogledu uživaju punu i slo -
        bodnu primjenu."

        U ispravi se izrijekom spominje pečat, a u natpisu pečata naslikanog u zaglavlju isprave
        piše : SIGILLVM MAIVS CIVITATIS WARASDIENSIS (sigillum > pečat). Ovu ispravu stoga
        treba smatrati dokumentom o dodjeli prava na izradu i korištenje velikog gradskog pečata
        u pravnim poslovima grada, a ne o dodjeli prava na grb. U ispravi se ne spominje grb, već
        se govori samo o pečatu.
  
        Vjerojatno je u kasnom srednjem vijeku neheraldička pečatna slika (toranj, kula, utvrde)
        prihvaćena kao grb.

 

       1827.  umro je Franjo Bedeković. ( > )

       1872.  rođen je pisac i prosvjetni radnik Franjo Crnčić. Gimnaziju je završio 1892. u Zagrebu
                  a 1896. diplomirao na Filozofskom fakultetu. Kao profesor radio je u Karlovcu i tamo po -
                  dupirao kazališni amaterizam. Radove je objavljivao u periodici : Jadranska straža, Karlo -
                  vački glasnik, Književne novine, Novosti, Pravda… Neke je tekstove potpisivao samo
                  prof. F. C. Odbačena (pod pseudonimom Gino Angelo); Prosvjetni odbor u Karlovcu.
                  Zanimljivo, u Hrvatskom biografskom leksikonu (JLZ M. Krleža, Zg. 1989. sv. 2) iza
                  njegovog imena stoji : (Sudovec kraj Novog Marofa, 12. VII 1872 - ?). 

 

 

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.