Tražilica
E-mail

 

20. srpnja    1304.  rođen je Francesco Petrarca. ( > )

    1656.  kršten je Johann Bernhard Fischer von Erlach. ( > )

    1816.  (8. srpnja po julijanskom kalendaru) umro je Gavrila Romanovič Deržavin. ( > )
   
    1847.  rođen je Max Liebermann. ( > )

    1858.  rođen je Ivan Vučetić. ( > )

    1864.  rođen je Erik Axel Karlfeldt. ( > )

    1879.  rođen je Vladko Maček. ( > )

    1887.  rođen je Fran Galović. ( > )

    1895.  rođen je Laszlo Moholy Nagy. ( > )

    1945.  umro je (Ambroise) Paul (Toussaint Jules) Valery. ( > )
  
    1947.  rođen je Gerd Binnig. ( > )

    1973.  umro je Bruce Lee.

 
    Zavičajne vijesti

 

    1704.  umro je u Varaždinu Franjo Jambrehović. ( > ) 

    1743.  rođen je pisac Blaž (Vaso) Bošnjak. Nakon gimnazije, u Požegi je stupio u franjevački
               red i dobio ime Blaž. Službovao je u Palestini i na Cipru a 1775. postao vojni svećenik da bi
               sudjelovao je u austrijsko - turskom ratu koji je opjevao.  Bio je provincijal kameničke župe i
               1801. završio gradnju crkve u Kamenici. Ispisanje rata turskoga pod Josipom cesarom II
               pocsetog godine 1787.; Sermo spiritualis de Passione Christi.     

    1837.  rođen je u Varaždinu liječnik Vladoj Čačković Vrhovinski. U Zagrebu je pohađao gim -
               naziju, u Beču studirao medicinu. Od 1863. radio je u Zagrebu kao sudski liječnik i gradski
               fizik, ali od 1868. - 71. (za bana L. Raucha) je prisiljen napustiti te službe, pa obavlja pri -
               vatnu praksu. Bio je suosnivač Zbora liječnika Hrvatske i član Hrvatsko - slavonskoga
               gospodarskog društva. Radove je objavljivao u periodici Agramer Zeitung, Obzor  i
              
Vienac te objavio Vrijednost zdravlja za Zagreb. ( > )  

    1882.  rođen je u Varaždinu urolog Aleksandar Blašković. Gimnaziju je pohađao u Varaždinu,
               Zagrebu i Budimpešti a medicinu  završio u Beču. Poslije I. svj. rata koji je proveo kao za -
               robljenik u Moskvi, preuzima kombinirani Odjel u Bolnici sestara milosrdnica u Zagrebu; iako
               trostruki specijalist, najviše se bavio urologijom. Postaje voditelj novosnovane Urološke kli -
               nike, te izvanredni, od 1944. i redoviti profesor na Medicinskom fakultetu. Osnovao je prvu
               urološku školu, poznatu i u svijetu te uspješno izveo prve složene operativne zahvate.
               Predsjedavao je Zborom liječnika Hrvatske, stručne članke objavljivao u Liječničkom
               vijesniku  a sa suradnicima pripremio Kliniku i terapiju bubrežnih bolesti. ( > )

    1931.  rođen je Milan Šimek. ( > )

    1969.  umro je Josip Čabrian.                

    2001.  poginuo je Anđelko Herjavec. ( > )
 

 

 
« Prethodna   Sljedeća »

Metel Ožegović

Barun Metel Ožegović rodio se 4. svibnja 1814. u Zagrebu. Školovao se u Zagrebu i Pešti i bio veliki pristaša ilirizma, za koji je tvrdio da je prvenstveno književni pokret.

više

Povijest knjižnice

Postojimo od 1838. godine. Mnogostruko više prostora od ovog kvadratića potrebno je da bi se, barem u natuknicama, pobrojale bar bitnije mijene, planovi (ostvareni ili ne), težnje i pokušaji da služimo svojoj svrsi.

više

© 2019 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.