Search
E-mail

 

28. srpnja    1449.  umro je Antun Restinović, hrvatski slikar. Zadranin, 1445. je sklopio ugovor sa
               splitskim slikarom Dujmom Vuškovićem da će kroz idućih 5 godina zajedno raditi i
               dijeliti dobit. Pripisuju mu se zidne slike u kapeli Sv. Šimuna u Zadru te, zajedno
               sa spomenutim Vuškovićem, jedan poliptih za šibensku katedralu.

    1456.  rođen je Jacopo Sannazzaro. ( > )
               Datum se u izvorima najčešće ponavlja.

    1631.  umro je Guillen de Castro (y Bellvis), španjolski dramatičar, autor čuvenih drama
               Cidova mladost  (po kojoj je P. Corneille napisao tragediju El Cid ) i Cidovi pothvati
               u kojima je tematizirao život znamenitog španjolskog junaka iz ratova s Maurima.

    1655.  umro je Cyrano de Bergerac. ( > )

    1741.  umro je Antonio Vivaldi. ( > )

    1750.  umro je Johann Sebastian Bach. ( > )

    1794.  umro je Maximilien de Robespierre. ( > )

    1804.  rođen je Ludwig (Andreas) Feuerbach, njemački filozof. Studirao je teologiju u Heidel -
               bergu te prešao na filozofiju slušajući Hegela u Berlinu. Kritika Hegelove filozofije; Bit
               kršćanstva; Temelji filozofije budućnosti; O spiritualizmu i materijalizmu. ( > )

    1844.  rođen je Gerard Manley Hopkins. ( > )

    1874.  rođen je Ernst Cassirer. ( > )

    1887.  rođen je Marcel Duchamp. ( > )

    1902.  rođen je Karl (Raimund) Popper, britanski filozof austrijskog podrijetla. U Beču je
               studirao matematiku i fiziku. Bio je začetnik i glavni predstavnik kritičkog racionalizma,
               suprotnog bečkom neopozitivizmu čiji je bio glavni kritičar i protivnik. Znanstvena
               spoznaja ne može biti sustav utvrđenih istina već sustav opovrgljivih hipoteza. Iz
               te je teorije izveo društveno - političku i filozofsku kritiku svih totalitarnih sustava
               ali i predodžbi o svijetu i društvu (Platona, Hegela, Marxa i dr.). Bavio se i teorijom
               znanosti u fizici, biologiji, tumačenjem računa vjerojatnosti... Logika istraživanja;
               Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji; Bijeda historicizma; Oba temeljna pro -
               blema spoznajne teorije... ( > )

    1909.  rođen je Malcolm Lowry. ( > )
              
    1914.  počeo je Prvi svjetski rat.

    1924.  rođen je Ivan Picelj.

    1927.  rođen je Dalibor Brozović.

    1938.  rođen je Arsen Dedić.

    1980.  umro je Vjekoslav Afrić. ( > )

    1987.  umro je Šime Vučetić. ( > )

    1999.  umro je Trygve (Magnus) Haavelmo, norveški ekonomist. Utemeljio je modernu eko -
               nometrijsku metodu. Probabilistički pristup u ekonometriji; Proučavanje iz teorije eko -
               nomskog razvoja;  Proučavanje iz teorije investicija. Nobelovu nagradu za ekonomiju je
               dobio 1989. a ne 1958. kako piše u Općoj i nacionalnoj enciklopediji u 20 knjiga (Pro
               leksis d. o. o. i Večernji list d. d. Zg. 2005.). Taj podatak ne moramo provjeravati jer se
               Nobelova nagrada za ekonomiju dodjeljuje tek od 1969. ( > )

    2002.  umro je Archer J.(ohn) P.(orter) Martin, britanski kemičar koji je za analizu strukture
               aminokiselina razvio kromatografiju. 1952. su on i sunarodnjak Richard Laurence Millin -
               gton Synge (28. listopad 1914. - 18. kolovoz 1994.) podijelili Nobelovu nagradu za kemiju i
               ne trebamo provjeravati da li je točan podatak Opće i nacionalne enciklopedije u 20 knjiga 
               (Pro leksis d. o. o. i Večernji list d. d. Zg. 2007.) u kojoj se koči godina 1592. ( > )

    2004.  umro je Francis H. C. Crick. ( > )

    2016.  umrla je Marianne Ihlen, Norvežanka, velika ljubav i muza Leonarda Cohena kojoj je 
               posvetio pjesmu So Long, Marianne i još neke svoje klasike.

 


 

    Zavičajne vijesti

 

    1846.  rođen je u Varaždinu publicist i kulturni djelatnik Dragutin Jagić (Jagich; Augustinus
               Carolus; Karl). U Zagrebu je 1865. završio klasičnu gimnaziju te diplomirao 1868. na
               Pravoslovnoj akademiji. Radio je u Zagrebu, Sisku i Velikoj Gorici., a dvije godine je bio
               županijski tajnik u Varaždinu. U varaždinskoj ilirskoj čitaonici 1870.-71. držao je javna
               predavanja promičući hrvatski jezik i kulturu. Osnivač je i tajnik Arheološkog društva
               Siscia. Objavljivao je članke u periodici : Književnik, Pučki prijatelj, Vijenac, Hrvatska
               lipa, Viestnik hrvatskoga arkeologičkoga družtva. Uredio je i objavio zapisnike zasje -
               danja Hrvatskoga sabora od 14.6. do 22.8.1872. te prevodio s njemačkog jezika. ( > )

    1849.  rođen je Vjekoslav Klaić. ( > )

    1913.  rođen je u Varaždinu povjesničar Bogdan Krizman. Vanjska politika jugoslavenske
               države 1918. - 1941.; Ante Pavelić i ustaše; Hrvatska u I. svjetskom ratu... ( > )

 

        
  

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.