Tražilica
E-mail

 

31. srpnja    1556.  umro je Ignacije Loyola.

    1784.  umro je Denis Diderot. ( > )

    1796.  rođen je Ignac Kristijanović. ( > )

    1875.  rođen je Jacques Villon. ( > )

    1883.  rođen je Erich Heckel. ( > )

    1886.  umro je Franz Liszt. ( > )

    1901.  rođen je Jean Dubuffet. ( > )

    1912.  rođen je Milton Friedman, najutjecajniji američki ekonomist svojeg doba i dobitnik
               Nobelove nagrade 1976. Metoda profesora Pigua za mjerenje elastičnosti potražnje
               na temelju podataka iz proračuna; Oporezivanje za sprječavanje inflacije; Ogledi iz
               pozitivne ekonomije; Studije o količinskoj teoriji novca; Teorija funkcije potrošnje;
               Teorija cijena; Kapitalizam i sloboda; Monetarna povijest Sjedinjenih Država 1867.
               - 1960... ( > )

    1914.  rođen je Louis de Funes. ( > )

    1918.  rođen je Paul D.(elos) Boyer, američki biokemičar. Za objašnjenje mehanizma sinteze
               adenozin - trifosfata dobio je, zajedno sa Britancem Johnom E.(rnestom) Walkerom
               (r. 7. siječnja 1941.), pola Nobelove nagrade za kemiju 1997. Drugu polovicu je dobio
               Danac Jens C.(hristian) Skou (r. 8. listopada 1918.) za otkriće prvog jon - transport -
               nog enzima.

    1919.  rođen je Primo Levi. ( > )

    1930.  rođen je Oleg (Konstantinovič) Popov, ruski cirkuski umjetnik - klaun. Proslavio
               se širom svijeta a njegov pučki lik Ivanuška  izrodio je neprebrojivu vojsku imitatora
               i epigona.             
               
    1944.  umro je Antoine de Saint - Exupery. ( > )

    1965.  rođena je J.(oanne) K.(athleen) Rowling.

    1985.  umro je Marijan Matković. ( > )

   

    Zavičajne vijesti

 

   

    1798.  umro je Johann Thomas von Trattner. ( > )

    1887.  rođen je skladatelj Kamilo (Stjepan) Kolb. U Franjevački red stupio je 1902. Školovao
               se u varaždinskom samostanu, potom je studirao na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu,
               a 1910. je zaređen za svećenika. Glazbu je učio privatno kod F. Dugana, solo pjevanje i
               kompoziciju na Konzervatoriju u Ljubljani te na Muzičkoj akademiji u Zagrebu gdje je 1926.
               položio ispit za učitelja pjevanja. Radio je kao duhovnik, orguljaš i zborovođa u Trsatu, Vu -
               kovaru, Zagrebu, Virovitici, Iloku, Varaždinu (1935. - 39. predavao je na Franjevačkom ko -
               legiju sv. Antuna, vodio tamburaški zbor i limeni orkestar), Našicama, Osijeku, Karlovcu, Sla -
               vonskom Brodu i Požegi.  Tijekom 1945. uhićen je i zatvoren u Staroj Gradiški. Nastupao je kao
               pjevač na brojnim koncertima. Bio je plodan skladatelj crkvenih i svjetovnih skladbi (1455), mi -
               sa (69) i drugih djela za različite instrumente i sastave. Objavljivao je u časopisima Tamburica,
               Sv. Cecilija, Cerkveni glasbenik, Anđeo čuvar, Hrvatsko jedinstvo, Sklad, Hrvatski
list, Glas-
               nik sv. Josipa te pjesmaricama Serafski zvuci, Hrvatska crkvena pjesmarica, Hrvatski crkve-
               ni kantual, Hrvatska crkvena pjesmarica Dječačkog sjemeništa, Mariji kraljici neba i zemlje,
               Pjevajte Gospodu pjesmu novu, Slavimo boga, Najljepše Gospi, Služite Gospodinu u veselju...
               Ave Maria; Marijanske melodije; Za muški zbor; Duhovne popijevke o. Kamila Kolbe; Mješoviti
               zborovi Kamila Kolbe; Instrumentalne skladbe o. Kamila Kolbe... Izbor iz djela objavljen mu je
               na CD-u Hrvatska duhovna glazba. ( > )   

    1896.  umro je prirodoslovac i književnik Ivan (Evanđelist) Kiseljak. Gimnaziju je polazio u Zagrebu
               i Rijeci, a filozofiju doktorirao u Pešti. Na Kraljevskoj akademiji znanosti u Zagrebu radio je kao
               profesor fizike, potom kao gimnazijski profesor. S njemačkog je prevodio školske udžbenike,
               usustavljivao prirodoznanstveno nazivlje, provodio meteorološka motrenja i proučavao fosile
               čija zbirka je posthumno darovna Narodnom muzeju. Objavljivao je u Narodnim novinama  i
               Danici ilirskoj. Samuil, car bugarski; Pesmice prikazane mladeži Trojedinice. ( > )

 

 
« Prethodna   Sljedeća »

Metel Ožegović

Barun Metel Ožegović rodio se 4. svibnja 1814. u Zagrebu. Školovao se u Zagrebu i Pešti i bio veliki pristaša ilirizma, za koji je tvrdio da je prvenstveno književni pokret.

više

Povijest knjižnice

Postojimo od 1838. godine. Mnogostruko više prostora od ovog kvadratića potrebno je da bi se, barem u natuknicama, pobrojale bar bitnije mijene, planovi (ostvareni ili ne), težnje i pokušaji da služimo svojoj svrsi.

više

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.