Tražilica
E-mail
C J E N I K
usluga Gradske knjižnice i čitaonice
"METEL OŽEGOVIĆ" Varaždin
(važi od 13. ožujka 2013.) 1.      ČLANARINA                                                                                                                               Iznos
 1.1    PREDŠKOLSKA DJECA, UČENICI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA,
          STUDENTI, OSOBE BEZ REDOVITOG PRIHODA, UMIROVLJENICI S
          MIROVINOM IZNAD 2000 kn                                                                                                        70,00 kn

 1.2    OSOBE SA REDOVITIM PRIHODOM I SAMOSTALNA ZANIMANJA                                       120,00 kn
          (RADNICI, SLUŽBENICI, SLOBODNE PROFESIJE)                                                                                              
         
 1.3    IZRADA ČLANSKE ISKAZNICE UZ BESPLATAN UPIS ILI IZRADA
          IZGUBLJENE ISKAZNICE                                                                                                             20,00 kn    

 2.      DOPUNSKA POSUDBA PO KNJIZI, CD-ROM-u ILI DVD-u                                                          5,00 kn

 3.      ZAKASNINA PO 1 KNJIZI DNEVNO                                                                                              0,50 kn

 4.      REZERVACIJA KNJIGE (1 NASLOV)                                                                                            5,00 kn

 5.      OBAVIJESTI O KAŠNJENJU
 5.1    OBAVIJEST 1                                                                                                                                      0 kn
 5.2    OBAVIJEST 2                                                                                                                                      0 kn
 5.3    OBAVIJEST 3                                                                                                                                      0 kn

 5.5    ODVJETNIČKA TUŽBA I TROŠKOVI SUDA - PREMA STVARNIM TROŠKOVIMA
     
 6.      ZAHTJEV ZA MEĐUKNJIŽNIČNU POSUDBU (PLUS STVARNI TROŠKOVI)                          20,00 kn

 7.      KORIŠTENJE RAČUNALA ZA INTERNET ZA 1 SAT      
 7.1    ČLANOVI KNJIŽNICE                                                                                                                   5,00 kn
 7.2    NEČLANOVI                                                                                                                                10,00 kn

 7.3    ISPIS NA PRINTER JEDNE STRANICE                                                                                       1,00 kn
 7.4    ISPIS U BOJI                                                                                                                                 3,00 kn

 8.      FOTOKOPIJA FORMATA A 4 (SAMO GRAĐA KNJIŽNICE)                                                       1,00 kn
 8.1    FOTOKOPIJA FORMATA A 3 (SAMO GRAĐA KNJIŽNICE)                                                       2,00 kn

 9.      NAKNADA ZA IZGUBLJENU KNJIGU: PREMA PROCIJENJENOJ STVARNOJ VRIJEDNOSTI      


DOZVOLJENA POSUDBA: 4 JEDINICE GRAĐE

ROK VRAĆANJA CD-ROM-ova i DVD-a JE 7 (SEDAM) DANA,
A KNJIGA 21 (DVADESET JEDAN) DAN.
KORISNIK MOŽE ISTODOBNO POSUDITI GRAĐU U SVIM ODJELIMA:
ODJELU ODRASLIH, ODJELU ZA DJECU, ODJELU ZA MLADE I STRANU LITERATURU
I OGRANKU BANFICA
U OKVIRU DOZVOLJENE POSUDBE UZ OBAVEZU POVRATA U ROKU
I U MJESTO POSUDBE.

 

 

 

Metel Ožegović

Barun Metel Ožegović rodio se 4. svibnja 1814. u Zagrebu. Školovao se u Zagrebu i Pešti i bio veliki pristaša ilirizma, za koji je tvrdio da je prvenstveno književni pokret.

više

Povijest knjižnice

Postojimo od 1838. godine. Mnogostruko više prostora od ovog kvadratića potrebno je da bi se, barem u natuknicama, pobrojale bar bitnije mijene, planovi (ostvareni ili ne), težnje i pokušaji da služimo svojoj svrsi.

više

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.