Search
E-mail

 

 12. kolovoza

 

    1644.  rođen je Heinrich Ignaz Franz von Biber, njemački violinist i kompozitor češkog podrijetla.
               U njegovom je djelovanju njemačka violinistička umjetnost doživjela najveći uspon. Osobito je
               razvio tehniku dvohvata, sviranja u visokim položajima (do sedmog) i upotrebu skordature.
               ( > )

    1750.  rođen je Matija Petar Katančić. ( > )

    1827.  umro je William Blake. ( > )

    1844.  rođen je Antun Lobmayer, hrvatski liječnik. U Beču se, kao asistent znamenitog kirurga
               Theodora Billrotha, usavršio u porodništvu. Bio je ravnatelj Zemaljskog rodilišta i profesor
               Primaljskog učilišta u Zagrebu, jedan je od pokretača i glavni urednik Glasnika Društva sla -
               vonskih liječnika (prvog hrvatskog medicinskog časopisa) u Osijeku i Liječničkog vjesnika
               u Zagrebu. Objavio je stotinjak članaka o higijeni, zaraznim bolestima, podizanju djece i prvoj
               pomoći, udžbenik za primalje te 30 - ak knjiga, od kojih su najpopularnije bile Kućni liječnik  i
               Čovjek i njegovo zdravlje. ( > )

    1866.  rođen je Jacinto Benavente. ( > )
 
    1881.  rođen je Cecil B. DeMille. ( > )

    1885.  umrla je Helen (Maria) Hunt Jackson, američka književnica, čiji povijesni prikaz Stoljeće
               sramote  i roman Ramona  tematiziraju tešku sudbinu američkih Indijanaca. Rođena 1830.
               u Amherstu, poznavala je Emily Dickinson, čiji se utjecaj donekle može nazrijeti u Sone -
               tima i stihovima.

    1887.  rođen je Erwin Schrödinger. ( > )

    1900.  umro je Wilhelm (kasnije William) Steinitz, austrijsko - američki šahist, prvi prvak svijeta
               u šahu. Titulu je osvojio 1886. a izgubio 1894. protiv E. Laskera koji je pobijedio i u uzvratu
               1897.             

    1911.  rođen je Samuel (Michael) Fuller, američki filmski redatelj, scenarist, producent (i glumac).
               Jedan od najosebujnijih američkih filmskih autora 50 -ih i 60 -ih, osobito je bio uspješan u
               ratnom i kriminalističkom žanru. Ubio sam Jessea Jamesa; Kuća od bambusa; Let strijele;
               Četrdeset ubojica; Grimizni kimono; Američko podzemlje; Merrilovi ratnici; Šok koridor; 
               Velika prva divizija; Bijeli pas. ( > )

    1928.  umro je Leoš Janaček. ( > )

    1934.  umro je Hendrik Petrus Berlage, značajni nizozemski arhitekt i urbanist. Između ostalog,
               izradio je planove južnog Amsterdama te objavio knjige Razmišljanja o stilu u graditeljstvu
               i Temelji i razvoj arhitekture. ( > )

    1947.  umro je Albert Bazala. ( > )

    1955.  umro je Mato Hanžeković, hrvatski književnik. Rođeni Požežanin, od 1927. je živio u Zagrebu
               kao profesionalni pisac i publicist. Objavljivao je i pod pseudonimom M. Gabrijel. Pisao je
               novele, dnevničku prozu i romane a okušao se i u političkoj publicistici. Pisma iz Lumbarde;
               Sa zlatnih polja; Bijeli grijesi; Na prijelomu.

               Istog dana umrli su i Thomas Mann ( > )

                                           te James B. Sumner. ( > )

    1973.  umro je Walter Rudolf Hess. ( > )

               Istog je dana umro Karl Ziegler. ( > )

    1979.  umro je Ernst Boris Chain. ( > )

    1989.  umro je William B. Shockley. ( > )

    1992.  umro je John Cage. ( > )

 
Zavičajne vijesti

 

    1760.  umro je pedagog Ciprijan Jambreković. U Križevcima je 1718. postao članom franjevačke
               Provincije sv. Ladislava. Školovao se u Zagrebu, Varaždinu i Rimu gdje je stekao zvanje profe -
               sora filozofije. U Varaždinu je boravio od 1731. do 1737. te radio kao propovjenik, voditelj Bratov -
               štine pojasara sv. Franje, a predavao je i na bogoslovnim školama. Upravo je u Varaždinu položio
               ispit za profesora bogoslovnih škola te stekao naslov generalnog lektora. Radio je i u Pečuhu i
               Zagrebu, a u Remetincu kraj Novog Marofa bio je samostanski starješina (1743.-1746.) i član
               upravnog vijeća svoje provincije (1746.-49.). ( > )  

    1783.  umro je Adalbert Belaj. ( > )

    1924.  rođen je u Čakovcu defektolog Zvonko Juras. U Križevcima je završio Učiteljsku školu, a u
               Zagrebu, na Filozofskom fakultetu 1952. diplomirao, a 1977. i doktorirao psihologiju. U Londonu
               i New Yorku je bio na specijalizaciji iz rehabilitacije slušno oštećenih osoba. Radio je u Čakovcu,
               Radešiću te Zagrebu gdje je predavao na Visokoj defektološkoj školi. Bio je stalni sudski tumač
               za gluhonijeme osobe, vještak Okružnoga i Općinskoga suda, suradnik otorinolaringološke klinike
               Medicinskog fakulteta, predstavnik američke Zaklade za školovanje djece s posebnim potrebama.
               Stručne članke objavljivao je u domaćoj i stranoj periodici - Specijalna škola; Sluh; Naš glas;
               Defektologija (glavni urednik); Revija SGNJ. ( > ) 

    1931.  rođen je Stjepan Mikac.

 

 

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.