Search
E-mail

 

15. kolovoz

BLAGDAN VELIKE GOSPE    1575.  rođen je Bartol Kašić.

    1769.  rođen je Napoleon I. Bonaparte.

    1771.  rođen je Walter Scott. ( > )

    1785.  rođen je Thomas de Quincey. ( > )

    1875.  rođen je Samuel Coleridge - Taylor, engleski skladatelj, dirigent i glazbeni pedagog. Najvećma
               je uspjevao u kraćim djelima koja združuju graciju i lakoću a stilski su naslonjena na Dvoraka i
               Medelssohna dok mu mnogim kompozicijama zamjeraju nepotrebnu sentimentalnost ili čak
               neukus. ( > )

    1883.  rođen je Ivan Meštrović. ( > )

    1890.  rođen je Jacqes (Francois Antoine) Ibert, francuski skladatelj, pripadnik skupine "neza -
               visnih". Uz orkestralnu i komornu, skladao je i filmsku glazbu. ( > )

    1892.  rođen je Louis (-Victor-Pierre-Raymond) de Broglie, francuski fizičar koji je prvi iznio
               zamisao da, na razini atoma, čestice tvari u gibanju (elektroni primjerice) imaju osim čest -
               ičnih i valna svojstva. Njegovu doktorsku disertaciju o "valovima materije" uočio je i prihva -
               tio Einstein. 1929. je dobio Nobelovu nagradu. ( > )   

    1896.  rođena je Gerty Theresa Cori. ( > )

    1909.  umro je Euclides da Cunha. ( > )

    1925.  rođen je Oscar (Emmanuel) Peterson. ( > )

    1931.  rođen je Richard F. Heck, američki kemičar. On i Japanci Ei-ichi Negishi (r. 14. srpnja 1935.)
               i Akira Suzuki (r. 12. rujna 1930.), podijelili su Nobelovu nagradu za kemiju za 2010. zbog ra -
               zvijanja novih, efikasnijih povezivanja atoma ugljika te stvaranja složenih molekula koje unapre -
               đuju naš svakodnevni život, navodi se u objašnjenju Švedske kraljevske akademije znanosti.
               Radovi tih znanstvenika omogućili su proizvodnju novih lijekova i unapređenje elektronske
               industrije.

    1933.  rođen je Stanley Milgram. ( > ) 

    1935.  umro je Paul Signac. ( > )

    1936.  umrla je (Maria) Grazia (Cosima) Deledda. ( > )

    1960.  umro je Marin Studin. ( > )

    1962.  umro je Vladimir Varlaj, hrvatski slikar i grafičar. Suzdržanim tonovima, pretežito je
               slikao krajolike u duhu poetike magičnog realizma. Vrbnik; Klek.

    1967.  umro je Rene Magritte. ( > )

    1982.  umro je Axel Hugo Theodor Theorell. ( > )

    1996.  umro je Sven Lasta.

    2000.  umrla je Ena Begović.

    2008.  umro je Tomislav Pinter.

 
Zavičajna vijest

 

    1934.  umro je u Bartolovcu kraj Varaždina pisac Antun Hikec. Gimnaziju je završio u Senju,
               a potom studirao prirodopis i zemljopis u Zagrebu i Pragu. Kao profesor je radio u Zagrebu
               i Sarajevu gdje je uređivao list Hrvatska svijest. Pjesme, pripovijetke, crtice, eseje i kritike je
               objavljivao u Novom listu, Obzoru, Pokretu, Hrvatskom đaku, Narodnim novinama, Zvonu,
               Bosanskoj vili, Savremeniku, Sarajevskom listu, Književnom jugu, Kritici, Jutarnjem listu,
               Domu, Hrvatskom borcu, Hrvatskoj reviji, Hrvatskoj straži  i Zori. Jedan naš kraj; Radić,
               portrait historijske ličnosti; roman Tamni pohod objavljen je u Hrvatskom đaku (1908., 3)
               i Savremeniku ( 1913., 6-8).  ( > )

 

 
< Prev   Next >

Metel Ožegović

Baron Metel Ožegović was born on 4 May 1814 in Zagreb. He was educated in Zagreb and Pest and was a great follower of the Illyrian movement, which he considered to be mainly a literary movement

more in Croatian

History of the library

Founded in 1838. A lot more space than this would be needed if one wanted to count (even if only in note form) all our changes, plans (whether realized or not), objectives and attempts to serve our purpose.

more

© 2020 knjiznica-vz.hr
Web design by interactive d.o.o.
Powered by Orbis.