Odjel za odrasle


Odjel za odrasle središnji je odjel Gradske knjižnice.

Smješten je na Franjevačkom trgu 4, a namijenjen je učenicima srednjih škola, studentima i svim odraslim osobama.

Ovdje se nalazi najveći dio fonda organiziran u desetak zbirki. U ulaznom dijelu je čitaonica dnevnog i tjednog tiska u kojoj su i najnoviji brojevi različitih časopisa.

Uz posudbeni odjel je i studijska čitaonica s bogatom referentnom zbirkom te spremišta na tri nivoa.