Matična djelatnost
Kontakt:
  Andreja Toljan
tel.042/212 767
e-mail : andreja-4@net.hr

Matična djelatnost

    Gradska knjižnica i čitaonica Metel Ožegović obavlja matičnu djelatnost za narodne i školske knjižnice u Varaždinskoj županiji, sukladno važećim propisima - Zakonu o knjižnicama (Narodne novine br. 105/1997, 8/1998, 104/2000) i Pravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 43/ 2001).

    Odluku koje će knjižnice unutar hrvatskog knjižničnog sustava dobiti status matične ustanove donosi ministar kulture uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, a na prijedlog Hrvatskoga knjižničnog vijeća.

    Obavljanje poslova matične djelatnosti u varaždinskoj Gradskoj knjižnici povjereno je Matičnoj službi (Županijskoj matičnoj službi) koja surađuje s knjižničarima pojedinih odjela pri realizaciji određenih poslova.


Županijska matična služba

    Matična služba obavlja stručni nadzor nad narodnim i školskim knjižnicama, prati njihov ustroj i poslovanje, predlaže rješenja o stručnom uređenju, koordinira rad knjižnica, savjetodavno pomaže knjižnicama i njihovim osnivačima u rješavanju prostornih problema, ustroju novih odjela, potiče stručno usavršavanje, brine o ravnomjernom razvoju knjižnične djelatnosti, predlaže program informatizacije knjižnica…

    U nadležnosti Matične službe je 60-tak narodnih i školskih knjižnica na području Varaždinske županije o čijem se radu podnose izvješća osnivačima, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, Ministarstvu kulture, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa…

    Varaždinska Gradska knjižnica (osnovana 1947.), uz redovnu djelatnost, vrlo se rano počela brinuti o različitim vrstama knjižnica u svom okruženju, puno prije nego su je na to obvezali službeni propisi. To potvrđuje Izvještaj o pregledu knjižnica (u tvornicama Varteks i Florijan Bobić, 2. IV.1948.), knjiga inventara Narodne knjižnice Biškupec iz iste godine, zapisnici o obavljenoj reviziji fonda iz 1953. i drugi dokumenti. Varaždinski knjižničari, članovi povjereništva Društva bibliotekara Hrvatske, već su 1952. pružali stručnu pomoć školskim knjižničarima o čemu govori kratko izvješće s IV. skupštine Društva.